Psychotherapie vrijgesteld van btw

Net voor de krokusvakantie publiceerde Liantis het nieuws dat klinisch orthopedagogen en sommige psychotherapeuten sinds 1 januari 2020 vrijgesteld zijn van btw. Door deze beslissing is er mijn inziens eindelijk gerechtigheid. Tot voor kort betekende 70 euro vragen aan een cliënt, immers dat psychotherapeuten, die geen psycholoog waren en dus btw-plichtig waren, hiervan 21% minder overhielden dan hun collega-psychologen die ook psychotherapie aanboden. Dit wordt met ingang van 1 januari 2020 rechtgezet.

Het wettelijk kader

Eerst even het wettelijk kader, met dank aan Silke Dewulf (Liantis) om deze informatie ter beschikking te stellen.

Het wettelijk kader voor deze wijziging is enerzijds de beslissing Btw nr. E.T.130.812 dd. 23.11.2016 …

…en anderzijds de volgende passage uit hoofdstuk 9 van de BTW-commentaar (laatst bijgewerkt op 01/07/2018):

Volgend op de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van de koninklijke besluiten van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen respectievelijk klinisch orthopedagogen, besliste de BTW-administratie dat ook de psychotherapeuten met verworven rechten van deze vrijstelling kunnen genieten.

Wanneer is er sprake van verworven rechten?

Ter herinnering dit zijn de 3 categorieën van verworven rechten die in de wet zijn voorzien:

 • Personen die uiterlijk academiejaar 2015-2016 hun studies hebben beëindigd, mogen de psychotherapie (blijven) uitoefenen onder volgende voorwaarden:
  - zij beschikken over een WUG-titel of over een niet-WUG-titel van minimaal bachelorniveau;
  - ze hebben een specifieke opleiding psychotherapie met vrucht beëindigd;
 • Personen die uiterlijk tijdens het academiejaar 2016-2017 de specifieke opleiding psychotherapie aanvatten mogen de psychotherapie (blijven) uitoefenen onder volgende voorwaarden:
  - zij beschikken over een WUG-titel of over een niet-WUG-titel van minimaal bachelorniveau;
  - ze beëindigen een specifieke opleiding psychotherapie met vrucht.
 • Personen die uiterlijk tijdens het academiejaar 2016-2017 een opleiding van minimaal bachelorniveau aanvatten, mogen de psychotherapie uitoefenen onder volgende voorwaarden:
  - zij beschikken over een WUG-titel van minimaal bachelorniveau of over een niet-WUG-titel van minimaal bachelorniveau;
  - ze hebben de specifieke opleiding psychotherapie met vrucht beëindigd;
  - ze hebben een professionele stage in het domein van de psychotherapie gevolgd  van minstens 2 jaar voltijdse uitoefening.

Op het moment van het schrijven van deze blog (1 maart 2020) nam de btw-administratie nog niet de tijd om de bovenstaande passages in de btw-commentaar aan te passen. Ingevolge de te volgen interne procedures neemt dit immers redelijk wat tijd in beslag. Wel zouden de btw-kantoren hiervan op de hoogte moeten zijn, aangezien hierover vorige week op hun intranet een bericht werd gepubliceerd.

En wat betekent dit nu voor jou als psychotherapeut ....

Ik was voor 1 januari 2020 btw-plichtig

Was je tot nu toe btw-plichtig, dan dien je vanaf nu geen btw meer aan te rekenen aan je cliënten. Ofwel laat je je tarieven hierdoor met 21% dalen, ofwel blijf je hetzelfde tarief vragen aan jouw cliënt en geef je jezelf hierdoor 21% opslag.... De keerzijde is dat je ook geen btw meer kan recupereren op facturen van je leveranciers. Je facturen boek je voortaan in je boekhoudprogramma in met het bedrag inclusief btw.

Concreet dien je je btw-nummer stop te zetten op 31/12/2019. Hiervoor vul je een formulier 604B in. Je kan ofwel zelf dit formulier invullen, ofwel doet jouw boekhouder dit voor jou ofwel vraag je dit aan je ondernemingsloket. In dit laatste geval zal je hiervoor 40 euro excl. btw dienen te betalen.

Vanaf nu dien je op je facturen te vermelden "Vrijstelling van BTW – toepassing van artikel 44 § 2,5° van het BTW wetboek".

Maak ook een afspraak met je boekhouder, want als je in het verleden investeringen deed en hiervoor de btw recupereerde, kan deze nieuwe situatie tot gevolg hebben dat er herzieningen dienen te gebeuren.

Gemengde btw-plichtigheid

Combineer je verschillende zaken en ben je naast jouw activiteiten als psychotherapeut / klinisch orthopedagoog ook actief als bijvoorbeeld coach of organiseer je opleidingen, dan blijf je voor deze activiteiten onderworpen aan btw. In dat geval zal er sprake zijn van gemengde btw-plichtigheid. Voor sommige activiteiten zal je bijgevolg btw aanrekenen en voor anderen niet.

In dit geval dien je je btw-nummer te behouden en zal je dus voor de ene dienst wel btw en voor de andere dienst geen btw aanrekenen. Of je kan ook opteren voor de vrijstellingsregel voor kleine ondernemingen. Dit betekent dat je vrijgesteld kan worden van bepaalde administratieve formaliteiten. Je hoeft dus een groot deel van de btw-verplichtingen niet uit te voeren. Deze regeling dien je wel aan te vragen bij de btw.  Dat kan door een btw-activatie in te dienen, waarin je meldt dat je de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen wil. Om in aanmerking te komen, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden qua omzet en activiteiten.

Geen verworden rechten

Voor de volledigheid: als je niet tot 1 van de 3 categorieën behoort die over verworven rechten beschikt, kan je niet genieten van deze btw-vrijstelling.

Vragen?

Neem contact op met je boekhouder daar hij met de nodige kennis van zaken jou kan bijstaan.

Heb je geen boekhouder, dan kan je je wenden tot onze Konnektit partner Titeca Accountancy. Zij zullen samen met jou bekijken wat deze wetswijziging voor jou concreet betekent.

Sonja Delbeecke heeft sinds 2005 een eigen praktijk als psychotherapeute / bemiddelaar in familiezaken. Daarnaast is ze zaakvoerder van Konnektit en helpt ze hulpverleners groeien zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van ondernemen.

 

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Alle berichten

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier