Psychotherapie vrijgesteld van btw

update 1 juni 2020

Net voor de krokusvakantie publiceerde Liantis het nieuws dat klinisch orthopedagogen en psychotherapeuten sinds 1 januari 2020 vrijgesteld zijn van btw. Deze beslissing is een stap in de goede richting om psychotherapeuten een gelijkwaardige positie te geven ten opzichte van psychologen.

Voor 1 januari 2020 was er immers sprake van een financiële discriminatie. Als een psychotherapeut 60 euro voor een sessie vroeg dan hield de psychotherapeut, die geen psycholoog was en dus btw-plichtig was, hiervan 21% minder over in vergelijking met zijn collega-psycholoog die ook psychotherapie aanbood. Dit werd met ingang van 1 januari 2020 voor sommige psychotherapeuten rechtgezet. In deze blog lees je er meer over.

Het wettelijk kader

Het wettelijk kader voor deze wijziging is te vinden in artikel 44 § 2,5° van het btw wetboek en werd toegelicht in de circulaire 2020/c/73 dat verscheen op 26/05/2020.  

Concreet stelt artikel 44 § 2,5* dat de diensten betreffende onderwijskeuze en gezinsvoorlichting alsook de nauw daarmee samenhangende leveringen van goederen vrij van btw zijn. Deze vrijstelling is onder meer van toepassing ten aanzien van de prestaties verricht door psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten voor zover voldaan is aan de daartoe vereiste voorwaarden.

Om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling bedoeld in artikel 44, § 2, 5°, van het Wetboek moet de psychotherapie uitgeoefend worden door

Ten aanzien van deze laatste groep werd beslist dat zij de vrijstelling zouden kunnen toepassen van zodra de uitvoeringsbesluiten uitgevaardigd waren op basis waarvan de klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen hun erkenning zouden kunnen aanvragen.

Aangezien deze uitvoeringsbesluiten in werking zijn sinds 01/01/2020 kunnen klinische psychologen en klinische orthopedagogen thans erkend worden en zijn de door hen verrichte prestaties vrijgesteld van btw. De prestaties inzake psychotherapie verricht door personen met verworven rechten kunnen vanaf die datum ook vrijgesteld worden. 

Wanneer is er sprake van verworven rechten?

Ter herinnering dit zijn de 3 categorieën van verworven rechten die in de wet zijn voorzien:

 • Personen die uiterlijk academiejaar 2015-2016 hun studies hebben beëindigd, mogen de psychotherapie (blijven) uitoefenen onder volgende voorwaarden:
  - zij beschikken over een WUG-titel of over een niet-WUG-titel van minimaal bachelorniveau;
  - ze hebben een specifieke opleiding psychotherapie met vrucht beëindigd;
 • Personen die uiterlijk tijdens het academiejaar 2016-2017 de specifieke opleiding psychotherapie aanvatten mogen de psychotherapie (blijven) uitoefenen onder volgende voorwaarden:
  - zij beschikken over een WUG-titel of over een niet-WUG-titel van minimaal bachelorniveau;
  - ze beëindigen een specifieke opleiding psychotherapie met vrucht.
 • Personen die uiterlijk tijdens het academiejaar 2016-2017 een opleiding van minimaal bachelorniveau aanvatten, mogen de psychotherapie uitoefenen onder volgende voorwaarden:
  - zij beschikken over een WUG-titel van minimaal bachelorniveau of over een niet-WUG-titel van minimaal bachelorniveau;
  - ze hebben de specifieke opleiding psychotherapie met vrucht beëindigd;
  - ze hebben een professionele stage in het domein van de psychotherapie gevolgd  van minstens 2 jaar voltijdse uitoefening.

En wat betekent dit nu voor jou als psychotherapeut ....

Ik was voor 1 januari 2020 btw-plichtig

Was je in het verleden btw-plichtig, dan dien je vanaf nu geen btw meer aan te rekenen aan je cliënten. Ofwel laat je je tarieven hierdoor met 21% dalen, ofwel blijf je hetzelfde tarief vragen aan jouw cliënt en geef je jezelf hierdoor 21% opslag.... De keerzijde is dat je ook geen btw meer kan recupereren op facturen van je leveranciers. Je facturen boek je voortaan in je boekhoudprogramma in met het bedrag inclusief btw.

Concreet dien je je btw-nummer stop te zetten en hiervoor vul je een formulier 604B in. Je kan ofwel zelf dit formulier invullen, ofwel doet jouw boekhouder dit voor jou ofwel vraag je dit aan je ondernemingsloket. In dit laatste geval zal je hiervoor 40 euro excl. btw dienen te betalen.

Vanaf nu dien je op je facturen te vermelden "Vrijstelling van BTW – toepassing van artikel 44 § 2,5° van het BTW wetboek".

Maak ook een afspraak met je boekhouder, want als je in het verleden investeringen deed en hiervoor de btw recupereerde, kan deze nieuwe situatie tot gevolg hebben dat er herzieningen dienen te gebeuren.

Gemengde btw-plichtigheid

Combineer je verschillende zaken en ben je naast jouw activiteiten als psychotherapeut ook actief als bijvoorbeeld coach of organiseer je opleidingen, dan blijf je voor deze activiteiten onderworpen aan btw. In dat geval zal er sprake zijn van gemengde btw-plichtigheid. Voor sommige activiteiten zal je bijgevolg btw aanrekenen en voor anderen niet.

In dit geval dien je je btw-nummer te behouden en zal je dus voor de ene dienst wel btw en voor de andere dienst geen btw aanrekenen. Of je kan ook opteren voor de vrijstellingsregel voor kleine ondernemingen. Dit betekent dat je vrijgesteld kan worden van bepaalde administratieve formaliteiten. Je hoeft dus een groot deel van de btw-verplichtingen niet uit te voeren. Deze regeling dien je wel aan te vragen bij de btw.  Dat kan door een btw-activatie in te dienen, waarin je meldt dat je de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen wil. Om in aanmerking te komen, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden qua omzet en activiteiten.

Geen verworden rechten

Voor de volledigheid: als je niet tot 1 van de 3 categorieën behoort die over verworven rechten beschikt, kan je niet genieten van deze btw-vrijstelling.

Vragen?

Neem contact op met je boekhouder daar hij met de nodige kennis van zaken jou kan bijstaan.

Heb je geen boekhouder, dan kan je je wenden tot onze Konnektit partner Titeca Accountancy. Zij zullen samen met jou bekijken wat deze wetswijziging voor jou concreet betekent.

Sonja Delbeecke heeft sinds 2005 een eigen praktijk als psychotherapeute / bemiddelaar in familiezaken. Daarnaast is ze zaakvoerder van Konnektit en helpt ze hulpverleners groeien zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van ondernemen.

 

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Alle berichten

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier