Welke steunmaatregelen zijn van toepassing voor zelfstandige hulpverleners n.a.v de 2e lockdown?

update 20 januari 2021

In samenwerking met onze Konnektit partner Titeca Accountancy breng ik hier een overzicht van de steunmaatregelen die voor ons als hulpverlener van toepassing zijn vanaf januari 2021.

Onderstaande overbruggingsrechten kunnen binnen éénzelfde maand onderling niet gecombineerd worden, er moet dus steeds voor één uitkering gekozen worden.

1. Overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting:

Wie?

De zelfstandigen die door de coronamaatregelen verplicht de deuren moeten sluiten kunnen een beroep doen op deze eerste pijler. Belangrijk is dat we een onderscheid maken tussen de maanden januari en februari, en maart.  

Voor de maanden januari en februari: de bestaande regeling blijft voor de maanden januari en februari 2021 behouden, alle zelfstandigen die verplicht moeten sluiten of sterk afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector kunnen het overbruggingsrecht genieten. Daarnaast staat het deze zelfstandigen nog steeds vrij om hun activiteit beperkt voort te zetten in de vorm van take-away, click&collect, …  

Vanaf maart: Enkel de verplicht gesloten ondernemingen die hun activiteit ook volledig onderbreken zullen voor dit overbruggingsrecht nog in aanmerking komen. De verplicht gesloten ondernemingen die wél nog take-away aanbieden, en de zelfstandigen die sterk afhankelijk zijn van een verpl

 

Bedrag?

Januari en februari: De bedragen van de uitkering zijn voor de maanden januari en februari nog steeds verdubbeld. De uitkering bedraagt 3.228,20 EUR met gezinslast, en 2.583,38 EUR zonder gezinslast.  

Maart: De volledige uitkering bedraagt 1.614,10 EUR met gezinslast, en 1 291,69 EUR zonder gezinslast. Zelfstandigen in bijberoep die minder bijdragen betalen dan een zelfstandige in hoofdberoep kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een halve uitkering.  

Er is tevens vereist dat de verplichte sluiting minstens 15 opeenvolgende dagen duurt om aanspraak te kunnen maken op de volledige uitkering. Indien de verplichte sluiting minder dan 15 opeenvolgende dagen duurt, dan is men slechts gerechtigd op een halve uitkering.  

2. Overbruggingsrecht wegens omzetverlies:

Wie?

De zelfstandigen die zich door de coronacrisis geconfronteerd zien met een aanzienlijke omzetdaling kunnen een beroep doen op deze tweede pijler. Dit overbruggingsrecht kan worden aangevraagd door de zelfstandigen die in de maand voorafgaand aan de aanvraag, 40% minder omzet behaalden dan diezelfde maand in 2019. Voor zelfstandigen die nog niet actief waren in de refertemaand van 2019 kan er rekening gehouden worden met de omzetcijfers van de eerstvolgende volledige kalendermaand.Dit overbruggingsrecht kan door alle zelfstandigen worden aangevraagd, en dus ook de zelfstandigen die nooit verplicht hoefden te sluiten.

Bedrag?

De volledige uitkering bedraagt 1.614,10 EUR met gezinslast, en 1 291,69 EUR zonder gezinslast. Zelfstandigen in bijberoep die minder bijdragen betalen dan een zelfstandige in hoofdberoep kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een halve uitkering.

3. Overbruggingsrecht wegens quarantaine:

Wie?

De zelfstandigen die hun activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen volledig moeten onderbreken omwille van quarantaine, of omdat hun kind in quarantaine moet en daarom niet naar school of de kinderopvang kan, kunnen een overbruggingsrecht genieten.

Bedrag?

De hoogte van dit overbruggingsrecht is afhankelijk van de duur van de onderbreking:

  • Als de quarantaine tussen 7 en 13 dagen duurt: 403,53 euro (met gezinslast) of 322,92 euro (zonder gezinslast).
  • Als de quarantaine tussen 14 en 20 dagen duurt: 807,05 euro (met gezinslast) of 645,84 euro (zonder gezinslast).
  • Als de quarantaine tussen 21 en 27 dagen duurt: 1.210,58 euro (met gezinslast) of 968,77 euro (zonder gezinslast).
  • Als de quarantaine 28 dagen of langer duurt: 1.1614,10 euro (met gezinslast) of 1.291,69 euro (zonder gezinslast).
KLIK HIER voor het Schema 'Overbruggingsrecht JANUARI & FEBRUARI'

KLIK HIER voor het Schema 'Overbruggingsrecht VANAF MAART'

4. Vlaams beschermingsmechanisme 3

Het Vlaams Beschermingsmechanisme werd verlengd voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Wie?

Ondernemingen en zelfstandigen komen hiervoor in aanmerking als ze in die periode een omzetdaling van minstens 60% kenden wegens de coronamaatregelen of verplicht moesten sluiten.

Bedrag?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

Een aanvraag indienen kan nog tot en met 15 februari 2021 via de website van VLAIO. Ook voor de periode januari-februari 2021 zal het Vlaams Beschermingsmechanisme nog mogelijk zijn.

Klik hier voor het SCHEMA 'Vlaams Beschermingsmechanisme'

5. De globalisatiepremie

De Vlaamse Regering  voorziet dit jaar in bijkomende steun voor de ondernemingen die in 2020 een uitzonderlijk zwaar omzetverlies leden.

De steun bedraagt 10% van de omzet van de laatste drie kwartalen van 2019, en kan aangevraagd worden door de zelfstandigen die zich in de laatste drie kwartalen van 2020 geconfronteerd zagen met een omzetverlies van minstens 70%, dan wel 90%. Van dat totale bedrag zullen de reeds uitbetaalde steunmaatregelen (bv. de hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en het Vlaams beschermingsmechanisme) worden afgetrokken.

Voorlopig heeft men de maximaal uit te keren bedragen als volgt geplafonneerd:
 

 

70% omzetverlies

90% omzetverlies

5-19 werknemers

€ 30.000

€ 50.000

20-49 werknemers

€ 100.000

€ 250.000

50-199 werknemers

€ 500.000

€ 1.000.000

200 & + werknemers

€ 1.000.000

€ 2.000.000

6. De handelshuurlening

Midden 2020 werd door de Vlaams overheid de handelshuurlening in het leven geroepen. De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen verhuurder en huurder waarbij de verhuurder zich ertoe verbindt één of twee maanden huur kwijt te schelden maar verzekerd wordt dat de Vlaamse overheid vervolgens enkele maanden huur voorschiet door middel van een lening aan de huurder.
Vanaf 4 januari 2021 wordt de regeling ietwat gewijzigd: voortaan zal de handelshuurlening max. 4 maanden huur bedragen i.p.v. 2, met een maximumbedrag van 60.000 EUR/pand. Huurt men meerdere panden dan kan men als huurder eventueel meerdere handelshuurleningen verkrijgen waarbij max. 150.000 EUR kan ontleend worden.De handelshuurlening dient te worden aangevraagd vóór 1 maart 2021.

7. Bescherming tegen faillissement

Nog tot 31 januari is er een moratorium op faillissementen. Dit betekent dat de onderneming niet failliet kan worden verklaard en de ondernemer ook geen aangifte in faillissement moet doen wanneer hij financiële moeilijkheden constateert. Daarnaast kunnen de lopende overeenkomsten niet worden beëindigd wegens wanbetaling en is er geen beslag mogelijk. Dit moratorium is echter beperkt tot ondernemingen die verplicht gesloten werden/zijn.

8. Steunmaatregelen FOD financiën

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen opnieuw tot 31.03.2021 steunmaatregelen (o.a. afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijting  van boeten wegens niet-betaling) vragen aan de FOD Financiën.  

9. Betalingsuitstel Vlaamse Belastingsdienst

Particulieren en bedrijven krijgen opnieuw meer tijd om een aantal Vlaamse belastingen te betalen, zoals de erf- en schenkbelasting en de onroerende voorheffing en dit tot 30/04/2021. 

10. Betalingsuitstel kapitaalaflossingen (update 09/12/2020)

Heb je door de crisis problemen om je bestaande ondernemingskredieten, zoals kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten, vaste voorschotten, af te lossen? Je kan maximaal 6 maanden betalingsuitstel voor kapitaalaflossingen aanvragen bij je bank. De intresten blijven verschuldigd. Het betalingsuitstel voor ondernemingskredieten loopt tot uiterlijk eind maart 2021, en geldt dus enkel voor maandaflossingen of vervaldagen in januari, februari en maart 2021.

Een beperkende voorwaarde is dat het betalingsuitstel toegekend in 2020 en 2021 cumulatief niet langer dan negen maanden mag bedragen. Dat geldt zowel voor woon- als bedrijfskredieten. Die beperking wordt opgelegd door de European Banking Authority (EBA). Die toezichthouder wil vermijden dat risico's, bij een te lang betalingsuitstel, zouden verborgen blijven voor de banken. Het gevolg van die beslissing is wel dat particulieren of ondernemingen die in 2020 al negen maanden genoten van het betalingsuitstel er volgend jaar geen beroep meer kunnen op doen.

 

Ook de overheidsgarantie op nieuwe kredieten voor kmo's wordt verlengd tot eind juni 2021. Het gaat om een portefeuille kredieten van 10 miljard euro, die banken kunnen toekennen aan kmo's en waarvoor de overheid zich voor 80 procent garant stelt. De looptijd van die kredieten was tot hiertoe beperkt tot maximaal drie jaar. Dat wordt nu opgetrokken tot vijf jaar. De rentevergoeding die bedrijven moeten betalen gaat wel omhoog, van 2 naar 2,5 procent.

11. Investeringsaftrek wordt tijdelijk verhoogd

Voor de uitvoering van bepaalde investeringen kan je als onderneming een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen aftrekken van de belastbare winst. De gewone investeringsaftrek bedraagt voor de investeringen uitgevoerd in 2020 8%. In het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming werd deze investeringsaftrek verhoogd tot 25% voor investeringen die tot eind 2022 worden uitgevoerd door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen. Meer informatie van deze verhoogde basisaftrek.

12. Nog vragen?

Heb je hulp of advies nodig om gebruik te kunnen maken van één van bovenstaande steunmaatregelen, dan kan je contact opnemen met onze partners

Sonja Delbeecke heeft sinds 2005 een eigen praktijk als psychotherapeute / bemiddelaar in familiezaken. Daarnaast is ze zaakvoerder van Konnektit en helpt ze hulpverleners groeien zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van ondernemen.

Wil jij als zelfstandig hulpverlener ondersteunt worden, wordt dan lid van Konnektit. Het is immers mijn missie om te zorgen voor zorgers. Lees meer over het lidmaatschap

Volgend bericht

Vorig bericht

Alle berichten

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier