Levert de Open Universiteit een volwaardig diploma psychologie af?

Het feit dat de titel van psycholoog vaak naar voren wordt geschoven als het gaat om geestelijke gezondheidszorg zorgt ervoor dat sommige bachelors overwegen om alsnog een master psychologie te behalen, ook al staan ze al jaren in het werkveld.

Sommigen doen hiervoor beroep op het aanbod van Open Universiteit.

Maar zorgt deze opleiding ook voor een volwaardig diploma?

Mag je na het behalen van het diploma de titel “psycholoog” dragen?

Ik zocht het uit en in deze blog geef ik het antwoord.

 

Open Universiteit

 

Een opleiding volgen bij Open Universiteit biedt het voordeel dat je het via afstandsonderwijs kan volgen. Hierdoor is het vaak makkelijker te combineren met een job en gezinsleven. Al is “makkelijk” relatief, want het vraagt natuurlijk de nodige tijds- en financiële investering om deze opleiding te volgen.

 

Binnen het domein van de psychologie worden er anno augustus 2023 verschillende masteropleidingen aangeboden door Open Universiteit:

  • Master Psychologie - variant Arbeids- en organisatiepsychologie
  • Master Psychologie - variant Gezondheidspsychologie
  • Master Psychologie - variant Klinische kinder- en jeugdpsychologie
  • Master Psychologie - variant Klinische psychologie
  • Master Psychologie - variant Levenslooppsychologie

 

Als je één van deze masterdiploma’s hebt behaald, kan je aan de slag als psycholoog. Maar om de titel te dragen, is het diploma niet voldoende.

 

Titel van psycholoog is beschermd

 

In België is de titel van psycholoog beschermd via de wet van 8 november 1993. Dit betekent dat je, naast het behalen van een master psychologie, je ook moet inschrijven bij de Psychologencommissie als je de titel van “psycholoog” wil dragen. Dit is zowel het geval voor psychologen die in dienstverband werken als voor zij die als zelfstandige werken. Inschrijven bij de psychologencommissie kan via deze link.

 

Maar om je te kunnen inschrijven, zal je een attest van gelijkwaardigheid afgeleverd door een Belgisch NARIC-centrum moeten voorleggen als je via de Open Universiteit je diploma behaalde. Deze universiteit levert immers een Nederlands diploma af.

Hou er ook rekening mee dat niet elke master psychologie toegang geeft tot de titel van "klinisch psycholoog", een titel die je bijvoorbeeld nodig hebt als je wil deelnemen aan het project eerstelijns en gespecialiseerde zorg dat gefinancierd wordt via het RIZIV. Van de eerder opgesomde opleidingen komen enkel de masters psychologie variant Klinische kinder- en jeugdpsychologie en de variant Klinische Psychologie hiervoor in aanmerking. Met de andere diploma's kan je geen erkenning als klinisch psycholoog krijgen.

 

Via deze link kan je het formulier downloaden om bij het Departement Zorg en Gezondheid je erkenning aan te vragen als klinisch psycholoog. Met hun beslissing kan je nadien een aanvraag bij het NARIC-centrum ingediend worden en vervolgens kan je je inschrijven bij de Psychologencommissie. Tenminste dit is de volgorde die vanuit het NARIC-centrum werd voorgesteld. Vanuit Departement Zorg verwijst men dan weer NARIC en de Psychologencommissie om jouw aanvraag bij hen te staven…

Voor de volledigheid:

 

Naast de inschrijving en de erkenning ook nog een visum nodig

 

Naast de inschrijving bij de Psychologencommissie en de erkenning heb je ook nog een visum nodig dat uitgereikt wordt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid als je wil werken als klinisch psycholoog.

 

Sinds 1 mei 2019 mag je alleen de klinische psychologie uitoefenen als je over een visum beschikt, zo niet is er sprake van onwettige uitoefening van het beroep.

 

Het visum is de toelating om een gereglementeerd gezondheidszorgberoep uit te mogen oefenen. Het visum wordt éénmalig afgeleverd op een basisdiploma. Voor aanvullende specialisaties is geen bijkomend visum vereist.

 

Anno 2023 ontvang je dit visum als je in het bezit bent van een universitair diploma in de klinische psychologie waarbij de opleiding in het voltijds onderwijs minstens 5 jaar omvat of 300 ECTS telt. Het wordt meestal automatisch toegekend voor Belgische diploma's. Voor het diploma afgeleverd door de Open Universiteit zal je mogelijks nog een aanvraag moeten doen. Meer info over het visum via deze link.

 

Heb je nog vragen?

 

Dus ja, een diploma behaald aan de Open Universiteit is een volwaardig diploma. Maar enkel de Master Psychology - variant Klinische kinder- en jeugdpsychologie of de Master Psychology - variant Klinische Psychologie geven je de mogelijkheid om de titel van klinisch psycholoog te dragen.

Meer info over de masteropleidingen psychologie kan je verkrijgen via de Vlaamse studiecentra.

Deze blog is geschreven door Sonja Delbeecke. Ze heeft sinds 2005 een eigen praktijk als psychotherapeute / bemiddelaar in familiezaken. Daarnaast is ze zaakvoerder van Konnektit en ondersteunt ze hulpverleners zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van ondernemen.

 

© 17 augustus 2023 – Sonja Delbeecke - alle rechten voorbehouden

Wil je mijn volgende blogs graag rechtstreeks in je mailbox?

Vul dan hieronder jouw gegevens in.

Delen op

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.