Cliënten zijn geen koopwaar, maar cliënten afwerven mag

Cliënten mogen niet onder druk gezet worden om te kiezen voor de ene of de andere hulpverlener. Zij hebben het recht om vrij te kiezen door wie ze begeleid willen worden. Dit recht op vrije keuze is een recht dat terug te vinden is in de wet op de patiëntenrechten. Maar hoe zit het dan met het niet-concurrentiebeding dat we vaak lezen in contracten die aangeboden worden door coördinatoren van groepspraktijken?

 

Concurrentiebeding

 

Het recht van de cliënt om vrij te kiezen door wie hij begeleid wil worden, is een recht van openbare orde, zoals dit in juridische termen heeft. Dit wil zeggen dat het MOET gerespecteerd worden. Er mag niet van afgeweken worden.

 

Maar … in de praktijk wordt dit recht soms wel aan banden gelegd. Want in welke mate blijft deze vrije keuze bestaan als de hulpverlener beslist om haar werkzaamheden in praktijk A stop te zetten en te starten in praktijk B. Mogen haar cliënten dan mee de overstap maken van praktijk A naar praktijk B? Of moet je dit als hulpverlener weigeren en de cliënten achterlaten bij praktijk A?

 

Het niet-concurrentiebeding

Vaak wordt er hierover vanalles op papier gezet in een contract dat afgesloten wordt tussen een hulpverlener en een zaakvoerder van een groepspraktijk. Er wordt vaak contractueel een niet-concurrentiebeding vastgelegd. Maar beperk je hiermee niet de vrijheid van de cliënten?

 

Een niet-concurrentiebeding betekent concreet “als je hier stopt met werken, mag je niet dezelfde zorg aanbieden gedurende x aantal maanden in een straal van x aantal kilometers rond adres x.” Zo’n clausule is wettelijk.

 

Maar om geldig te zijn, moet het niet-concurrentiebeding wel beperkt worden op 3 vlakken

  • het mag je niet eindeloos lang verbinden;
  • de perimeter waarbinnen het verbod geldt, moet beperkt zijn. Niet gans het land mag je verboden worden, of zelfs niet een hele wijde regio. Dan worden cliënten immers voor het blok gezet: dan moeten ze mijlenver rijden wanneer ze willen vasthouden aan hun eigen vertrouwde hulpverlener;
  • en ten slotte moet ook de activiteit omschreven worden. Als je werkt als psycholoog, mag men je bijvoorbeeld niet verbieden om als psycholoog te werken in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.

 

Het afwervingsverbod

Soms wordt er in dergelijke samenwerkingsovereenkomsten ook een afwervingsverbod opgelegd. Daarin staat dan bijvoorbeeld “als je hier vertrekt, mag je de cliënten die je begeleidde niet meenemen, op straffe van x aantal euro per cliënt.” Soms staat er ook bij dat je de cliënten zelf niet mag benaderen en van je vertrek op de hoogte brengen. Veel hulpverleners zijn daarvan onder de indruk en dat is begrijpelijk. Maar het is geheel onterecht.

 

Want zelfstandige hulpverleners zijn ondernemers. En ondernemers mogen elkaar beconcurreren. Een hulpverlener die naar een andere praktijk overstapt, mag de oude praktijk dus beconcurreren.

 

De hulpverlener mag de cliënten die hij eerder verzorgde, dus informeren over het feit dat hij verhuist van praktijk A naar praktijk B. De hulpverlener mag positief antwoorden op de vraag van de cliënt om mee te verhuizen naar praktijk B. Cliënten behoren immers niemand toe. Dat werd zelfs begin 2022 nog door een rechter bevestigd. Cliënten afwerven mag dus. Zo een clausule kan en mag dat niet verbieden. Dreigen met een boete of schadevergoeding mag ook niet.

 

Uiteraard moet “het spel” eerlijk gespeeld worden. Uit den boze is slechtmaking, bedrog, gebruik maken van onrechtmatig verkregen vertrouwelijke informatie, … In het contract tussen de hulpverlener en de praktijkhouder mag dit oneerlijk gedrag wel verboden worden. Als je je daaraan schuldig maakt, mag dit dus wel gesanctioneerd worden.

 

Dus samengevat:

  1. de cliënt heeft de vrije keuze om zijn hulpverlener te kiezen
  2. een niet-concurrentiebeding mag maar kent zijn grenzen
  3. een afwervingsverbod mag niet

 

Laat je dus niet overmatig vastbinden als je een samenwerkingsovereenkomst ondertekent.

Als Konnektit lid kan je steeds bij onze jurist terecht om dergelijke documenten te laten nalezen. 

 Sonja Delbeecke

Deze blog is geschreven door Sonja Delbeecke. Ze heeft sinds 2005 een eigen praktijk als psychotherapeute / bemiddelaar in familiezaken. Daarnaast is ze zaakvoerder van Konnektit en ondersteunt ze hulpverleners zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van ondernemen.

 

© 2022 – Sonja Delbeecke - alle rechten voorbehouden

Wil je mijn volgende blogs graag rechtstreeks in je mailbox?

Vul dan hieronder jouw gegevens in.

 

 

Delen op

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.