Op deze pagina ontdek je het vormingsaanbod van Konnektit en onze vormingspartners

Juli 2023
Vrij te bepalen startdatum

ONLINE: Starten als zelfstandige,hoe doe je dat?

Plannen om te starten als zelfstandig hulpverlener? Via deze startersgids maakt Sonja Delbeecke je wegwijs zodat je weet waarmee je rekening dient te houden op administratief, financieel en boekhoudkundig vlak. Je wordt ook wegwijs gemaakt in de regels inzake GDPR, patiëntenrechten, kwaliteitswet, ... 

Vrij te bepalen startdatum

ONLINE: VIP-traject: de hulpverlener als ondernemer

Een hulpverlener die ondernemer wordt, ziet vaak heel wat uitdagingen op zijn pad verschijnen. Er zijn immers weinig opleidingen die je hierop voorbereiden. Psychologen, psychotherapeuten, bemiddelaars, ... krijgen in hun opleiding weinig tot geen informatie omtrent het runnen van een eigen praktijk. Hierdoor is het vaak een kwestie van trial & error. Wil jij 6 maanden als VIP ondersteund worden door Sonja Delbeecke om aan jouw praktijk te werken en zo een succesvolle ondernemende hulpverlener te worden, dan is dit traject iets voor jou.

September 2023
25/09/2023 - 26/09/2023

Masterclass Emotion Focused Therapy (EFT) bij adolescenten

In deze 2-daagse workshop, gegeven door Erik Peeters, draait het om de aanpassing van de EFT behandelmethodiek voor de doelgroep adolescenten. Er wordt onderzocht op welke vlakken het theoretische model aanvulling of aanpassing behoeft, en hoe de werkvormen aangepast kunnen worden, zodanig dat ze aansluiten bij de specifieke ontwikkelingsaspecten van de adolescent. Er zal in de workshop vooral veel geoefend worden, zodat deelnemers ervaring opdoen met de meer creatieve werkvormen die bij adolescenten gebruikt kunnen worden.

 

26/09/2023 ...

Jaaropleiding Integratieve Rouw-en verliesbegeleiding

Tijdens deze jaartraining willen we dieper ingaan op hoe je op een integratieve manier met rouw en verlies kan omgaan, met aandacht voor ervaren (voelen), betekenis geven (denken) en gericht handelen (doen). Je krijgt een antwoord op vragen zoals: wat is een normaal rouwproces en wat niet, hoe kan ik ondersteunend werken, welke mogelijke interventies kan ik doen. We gaan ook uitgebreid in op andere vormen van verlies dan door de dood. Daarnaast is er ruimte voor het inbrengen van eigen casussen en gaan we heel praktisch een aantal tools oefenen.

26/09/2023 ...

Jaaropleiding Traumaverwerking

Jaarlijks worden duizenden mensen geraakt door ingrijpende gebeurtenissen. Bij velen is het vertrouwen in de ander zwaar beschadigd en staan angst, wantrouwen, schuld en schaamte voorop. Vertrouwen is de basis van de therapeutisch relatie, maar hoe bouw je een vertrouwensrelatie op met iemand die hierin diep geschonden is? Als begeleider leren we meer inzicht te krijgen in het proces dat zich afspeelt bij de cliënt, bij onszelf en in de interactie tussen ons beiden. We leren overdracht en tegenoverdracht begrijpen, macht en onmacht en dissociatie als overlevingsmechanisme. Vanuit een theoretische achtergrond gaan we praktijkgericht vanuit eigen ervaring aan de slag.

26/09/2023 ...

Jaaropleiding Integratieve Creatieve Opleiding

“HET DOEL VAN DE KUNST IS NIET HET UITERLIJK VAN DINGEN WEER TE GEVEN, MAAR HET INNERLIJK… DAT IS DE ECHTE WERKELIJKHEID.”  – ARISTOTELES

 

Deze reeds 25 jaar bestaande praktijkgerichte opleiding wordt integratief opgebouwd en verbindt de vier disciplines van de creatieve therapie (beeldende werkvormen, dans, drama en stem) met het therapeutisch begeleiden. De stafdocenten verbinden deze vier werkvormen met de basisprincipes van de Interactionele Vormgeving (integratieve psychotherapie), die als kader voor deze opleiding fungeren.

 

27/09/2023

Op weg naar een rendabele praktijk (editie september 2023)

Veel collega’s leven met het idee dat het niet mogelijk is om genoeg te verdienen als zelfstandig hulpverlener. In deze workshop neemt Sonja Delbeecke je mee op weg naar een rendabele praktijk.

29/09/2023

Werken met ideomotorische signalen

Ton Wilken neemt je in deze voortgezette opleidingsmodule mee in hoe je via ideomotorische signalen contact kan maken met de 'onbewuste' kennis' van de cliënt(e) zodat ook datgene wat nog nooit in woorden is weergegeven en in het lichaam ligt opgeslagen, een stem krijgt.

 

29/09/2023 - 30/09/2023

Masterclass EFT: processing emotional pain using the Extended Focusing Task

The challenge for therapists working with trauma is to create an experience of safety that enables clients to engage in the exploration of emotional experiences which have previously been too distressing to approach. Often clients withdraw from therapy when their emotional experience whilst ‘doing the work’ becomes too overwhelming for them, the effects of trauma leading to a therapeutic rupture. Dr Louise (Lou) Cooper teaches you how to create safety in the therapeutic space that enables clients to transform their emotional experiences.

29/09/2023 ...

Jaaropleiding Trauma informed practice - editie 2023

Met de opleiding Trauma Informed Practice komen we tegemoet aan de noden van het werkveld en bieden we professionals een volledig overzicht van ‘state of the art’ en ‘mainstream’ behandelingen voor psychotrauma.

 

De insteek van deze opleiding is evidence-based, dat betekent dat de opleiders (Nele Gielen, Erik de Soir, Manoëlle Hopchet, Jessie Delooz en Astrid Fortuin) zich in de diverse modules in hoofdzaak zullen richten op de behandeling van psychotrauma waarvan de resultaten onderzocht werden via wetenschappelijk onderzoek.

29/09/2023 - 06/10/2023 - 13/10/2023 - 20/10/2023 - 27/10/2023

Start to coach

Deze opleiding vormt jouw basis als toekomstig coach en focust op gesprekstechnieken. Je leert dus te communiceren als coach. Geloof me, dat maakt een groot verschil! Jij ontdekt hoe je anderen kan begeleiden op een authentieke, praktische en duurzame manier. Hierbij vind jij het belangrijk om jouw eigenheid, persoonlijke kracht en intuïtie daarin te integreren. Zo leer jij communiceren en coachen mét impact.

29/09/2023

Zorgzaam omgaan met vroegtijdige traumatisering : therapeut ontmoet ervaringsdeskundige.

Het is zeldzaam dat een ervaringsdeskundige op het vlak van vroegtijdige traumatisering zo een heldere en gestructureerde illustratie geeft van haar hersteltraject, van het contact tussen arts en cliënt, een gevecht met eigen demonen, van terugkerende uitdagingen en van verwachtingen die soms uitmonden in ontgoocheling.  Erik De Soir en Sabrina Duyck helpen tijdens deze dagworkshop inzicht te verschaffen in de randvoorwaarden die moeten vervuld zijn bij aanvang van een traumatherapie.

29/09/2023 - 13/10/2023 - 20/10/2023 - 10/11/2023 - 01/12/2023

Hypnose basisopleiding

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het gebruik van hypnose als therapeutische aanvulling op het medisch en psychotherapeutisch werk, o.a. voor een betere angst-, stress- en pijncoping.

Onderzoek toont eveneens aan dat hypnose bepaalde lichamelijke en psychische processen gunstig beïnvloedt. Het gerichte hypnotische communicatieproces speelt overigens een rol in het activeren en versterken van de persoonlijke hulpbronnen, processen en vaardigheden. Deze opleiding verschaft je een basispakket aan tools en methodes om als arts, psycholoog of psychotherapeut van start te gaan in een klinische en/of medische werksetting. Vervolgmodules rond specifieke toepassingsgebieden binnen je werkdomein vervolledigen je curriculum.

 

30/09/2023 ...

Counselling opleiding

De ervaringsgerichte opleiding Counsellor is een volwaardige laagdrempelige opleiding lopende over twee academiejaren. De Counsellor Opleiding heeft als uitgangspunt je te vormen tot een professionele counsellor met een zeer sterk fundament.

Oktober 2023
02/10/2023 ...

Jaaropleiding Leren werken met familieopstellingen

Wij zijn allen deel van een familiesysteem. De relatie met partner, ouders, kinderen en familie brengt niet alleen voldoening en geluk maar ook frustratie en teleurstelling. Thema’s waar we als individu mee worstelen, vinden dikwijls hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Op respectvolle wijze therapeutisch werken met een persoon, relatie of gezinstherapie vraagt om specifieke technieken, strategieën en aandachtspunten. Het tussenmenselijke verkeer en de verbindingen tussen individuen krijgen meer aandacht. Met behulp van familieopstellingen kunnen spanningsvelden in een systeem op een eenvoudige en ontroerende manier zichtbaar gemaakt worden. Dit kan de start zijn voor een proces van integratie en heling. Deze opleiding is eveneens toegankelijk voor mensen uit de zorg- en onderwijssector.

02/10/2023 - 16/10/2023

Eetstoornissen, eetverslaving, emotie-eten

Het vervullen van één van onze meest basale levensbehoeften is de laatste 50-60 jaar aardig ingewikkeld geworden. Een verstoorde relatie met eten komt steeds meer voor en kan zelfs levensgevaarlijk zijn en allerlei gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Als hulpverlener en therapeut, of misschien in je persoonlijke leven, kom je eten als coping gedrag regelmatig tegen. Het aanpakken van het ongewenste gewicht, over- of ondergewicht, speelt vaak de hoofdrol in de hulpvraag van de cliënt in plaats van de wens naar de oorsprong van deze destructieve coping te willen kijken.

Jacqueline Vogelaar neemt je op deze tweedaagse nascholing over eetstoornissen zoals beschreven in de DSM-V en de daarmee gerelateerde eetproblematiek zoals eetverslaving en emotie-eten.

03/10/2023 - 10/10/2023 - 24/10/2023 - 31/10/2023 - 07/11/2023

Masterclass Burn-out coach

Wil je voorkomen dat je zelf een burn-out krijgt?
Of wil je andere mensen coachen? 

Meer dan 15% van onze actieve bevolking heeft te maken met het probleem burn-out. Recente peilingen geven nu al aan dat er 33% meer mensen zijn met enorme psychische klachten na de covid periode. 

Na deze cursus, gegeven door dr. Luc Swinnen, kan je burn-out aanpakken op het werk en privé, je kan een burn-out voorkomen en meten, en je beschikt over een zeer uitgebreid actieplan.Je bent na deze training perfect voorbereid om zowel jezelf als andere mensen te helpen.

03/10/2023 - 17/10/2023

DGT of Dialectische gedragstherapie

Werken met mensen met een emotieregulatieproblematiek of (kenmerken van) een borderlinepersoonlijkheidsstoornis is vaak een hele uitdaging. Het vraagt enige behendigheid van de therapeut om in deze intensieve begeleidingen te blijven staan. Een duidelijk kader met aandacht voor zowel cliënt als therapeut kan hierbij een hulpmiddel zijn. Dialectische Gedragstherapie (DGT) is een derde generatie gedragstherapie waar de nadruk ligt op het aanvaarden van wat er is in het hier en nu. De dialectiek bestaat uit het heen en weer navigeren tussen valideren van het lijden en aanmoedigen tot verandering.

Evelien De Meyer bespreekt tijdens deze tweedaagse de basisbegrippen, biedt werkinstrumenten maar gaat evenzeer ervaringsgericht aan de slag. 

 

06/10/2023 ...

Existentiële psychotherapie en counseling

Onderwerpen als dood, vrijheid, schuld, angst, eenzaamheid, zin, zinloosheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid komen voor in elk psychotherapieproces. Toch is het niet altijd vanzelfsprekend om met deze existentiële thema’s aan de slag te gaan.

Claude Missiaen, Siebrecht Vanhooren, Inis Gallant en Evi Van Mierlo nemen jou in deze jaaropleiding mee op pad en leren jou als hulpverlener de existentiële dimensie te lezen in de gesprekken met jouw cliënten en hoe met deze thema’s experiëntieel kan omgegaan worden. Op die manier krijgen cliënten de kans om hun eigen bestaan op een meer bewuste, authentieke en zinvolle wijze te beleven en vorm te geven.

 

06/10/2023

Hypnose bij acute pijn

Deze dag is de eerste van 2 dagen over pijn.

Op dag 1 behandelt Kees Venselaar acute pijn en op dag 2 wordt chronische pijn behandeld.


Op deze eerste cursusdag worden de 3 verschillende niveaus toegelicht waarop de pijnbehandeling kan plaatsvinden. De centrale plaats van communicatie – van de cliënt met zijn/haar pijn, en de therapeut met de cliënt – wordt aangegeven. Er wordt aandacht besteed aan de mogelijke interventies bij mensen met acute klachten zoals dat voorkomt bij trauma’s en op de afdeling Intensive Care van het ziekenhuis, en aan interventies bij mensen die een medische procedure moeten ondergaan.

Filter...
Filter op
Opleidingspartners

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.