Op deze pagina ontdek je het vormingsaanbod van Konnektit en onze vormingspartners

November 2024
30/11/2024

Workshop familieopstellingen

Thema’s waar iemand mee worstelt zijn ingebed in de context van de persoon. Er is een wisselwerking tussen het systeem waarin iemand leeft en werkt, de familie van herkomst en de persoon zelf. Uitgangspunt in het werk met familieopstellingen is dat families een systeem vormen waarin zaken als binding, ordening, evenwicht in geven en nemen van groot belang zijn. Een verstoord familiesysteem kan generaties lang doorwerken en voor problemen zorgen, zelfs al is er geen contact. Katrien Cassiers begeleidt deze workshop.

December 2024
02/12/2024

Hypnose bij rouwverwerking - verdiepingsdag

Het proces van getroffenen van acute en chronische verlieservaringen loopt vaak vast op basis van idiosyncratische kenmerken die niet onmiddellijk worden onderkend door de psychotherapeut, maar wel kunnen worden blootgelegd aan de hand van hypnotische ontdekkende technieken. Dit vergt zowel van de patiënt als van de psychotherapeut een specifieke inspanning om voorbij te gaan aan uiterlijkheden, maar ook de uitwerking van een gepersonaliseerd script. In deze module leert de cursist gepersonaliseerde scripts, verhalen en metaforen uitwerken, op maat van de cliënt, waarbij de eigenheid van de verlieservaring als uitgangspunt wordt genomen voor het uitwerken van een script, startpunt van een hypnotische reis naar het losmaken van alles wat aanvaarding, vaak op basis van onaangepaste hechting, in de weg staat. Deze opleidingsdag wordt gegeven door Lies Scaut.

03/12/2024 - 10/12/2024

Polyvagaal theorie: neurale veiligheid in de praktijk

De Polyvagaal Theorie, ontwikkeld door Dr. Stephen Porges, biedt diepgaande inzichten en praktische handvatten die we niet enkel als psycholoog, therapeut of coach, maar ook als arts en als verpleegkundige, kunnen inzetten op verschillende fronten. Saskia Van de Zande is trainer van deze opleiding, bijgestaan door Annelies Harvent.

07/12/2024

Accenten in supervisie

Leer hoe  je als supervisor je supervisanten kan ondersteunen in het leren gebruiken, onderhouden en verfijnen van zichzelf als instrument in hun begeleidinsgwerk. Deze dag wordt begeleid door Arpi Süle.

10/12/2024 - 17/12/2024

Met middelenmisbruik omgaan in de hulpverlening

Deze tweedaagse opleiding, gegeven door Myriam Bruyninckx, biedt een  praktische handleiding hoe je als hulpverlener met verslaving (zowel bij de gebruiker als bij zijn/haar omgeving) aan de slag kan. Hoe evolueert een gelegenheidsgebruiker naar afhankelijkheid en waarom is het zo moeilijk om deze progressie te stoppen. 

13/12/2024 - 20/12/2024

Compassion Focused Therapy

Compassie is een term die bij veel mensen, en zeker bij hulpverleners, beladen is. Het wordt soms tegenover empathie geplaatst als voorbeeld hoe het niet moet. Met deze training willen we je uitnodigen om  compassie, of ‘mededogen’ vanuit een ander perspectief te leren kennen, als een ‘zijnskwaliteit’ die we kunnen cultiveren om beter tot zelfacceptatie te komen, en tot acceptatie van omstandigheden die we niet kunnen controleren. Deze tweedaagse wordt gegeven door Vanessa Kersemans.

19/12/2024

ONLINE vragenuurtje gezondheidsrecht (december 2024)

Elke maand organiseren we een vragenuurtje met onze jurist Mr. Ann Dierickx, gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Je krijgt tijdens een online zoommeeting de mogelijkheid om jouw concrete vragen te stellen over o.a. beroepsgeheim, deontologie, patiëntenrechten, …

Januari 2025
01/01/2025

I.V. - coaching

Coaching zit in de lift. We worden overspoeld door coaching-modellen. De IV-visie van de Educatieve Academie leent zich helemaal voor “coaching” in de brede zin van het woord. Door de veelheid aan coaching-modellen die er vandaag de dag bestaan, te verbinden in de I.V.-driehoek ontdekken we de existentiële insteek en de procesmatige complexiteit die ons tot mens maakt, maar die vaak in coaching-methoden ontbreekt.  Deze opleiding wordt gegeven door Marleen Van Laere.

07/01/2025 ...

Integratieve Creatieve Opleiding - Uitbreiding

Vanuit gretige leergierigheid en enthousiasme van studenten en docenten komt er eindelijk een verbredend vervolg op de Integratieve Creatieve Opleiding. Vijf docenten (Suzanne Kempeneers, Katrien Cassiers, Maia Van Landeghem, Annemie Willemse en Sabien Jagers) geven samen vorm aan een jaar met nieuwe en extra media, namelijk; fotografie, verhalen, schrijven, zandspel en muziek. Media die vlot zijn in te zetten, in individuele therapie en vanuit een doorvoelde bedding in het innerlijk proces expressie kunnen geven aan essenties. We enten deze praktijk en procesgerichte opleiding op de theoretische en experientële basiskaders van het basisjaar.

14/01/2025 ...

Het contextuele verhaal in poppentaal

Het contextuele gedachtengoed geeft helpende inzichten, maar hoe gebruik je dat in de praktijk?Met deze jaaropleiding pop(p)entaal, gegeven door Freya Van den Bossche heb je een concreet instrument in handen om met je cliënt in interactie vorm te geven aan contextuele begrippen, zodat de cliënt zelf meer de regie in handen krijgt van de invloed van het familiesysteem op zijn functioneren, denken en voelen. Bovendien kan de cliënt zich vollediger uitdrukken en helpt de methodiek de therapeut of hulpverlener deze invoelend te begrijpen.

18/01/2025 ...

Integratieve traumatherapie (foundation & extended level)

Complex trauma … het moment van de (eerste) schokkende gebeurtenis gaat op in een “verloren seconde”. Dat is een gestold, stilstaand, niet geleefd deel van de levenstijd. Deze seconde bevat de ‘shock’, de pijn van het kind-zijn dat werd afgenomen door misbruik, geweld, … en de niet vervulde behoefte aan hulp. Elke zorgverstrekker zou in staat moeten zijn om “complex trauma” (“C” - PTSS) te herkennen, om de grondbeginselen ervan eigen te maken. Het vraagt voor de cliënt maar zeker ook voor de zorgverstrekker moed om op zoek te gaan naar onderliggende oorzaken (contact met de pijn van de oorsprong) en de weg naar binnen, naar de verwonde (maar te helen) essentie af te dalen. Het is werk in alle eenvoud, doch drievoud: herkennen, alternatieven aanleren, verwerken van de pijn van die verloren tijd.

Deze opleiding wordt gegeven door Lieve Van BeeckLieve DuchesneErik Decolvenaer, Bram De Groote, Luc Jansen, Marc Van Steenkiste, Veerle Van Dyck en Gert De Smedt.

28/01/2025 ...

Integratief therapeutisch werken met seksualiteit

Seksualiteit is een essentieel onderdeel van onze zelf- en relationele ontwikkeling, het is verweven met onze identiteit, onze behoeften en angsten. Als we onze cliënten in hun volledigheid willen zien en benaderen, dienen we dus ook met hun seksualiteit aan de slag te gaan. Deze jaaropleiding streeft naar het vergroten van kennis, vaardigheden en zelfreflectie met betrekking tot seksualiteit. Therapeuten kunnen zo op een meer zelfverzekerde en natuurlijke wijze spreken over seksualiteit, het integreren in hun therapeutische praktijk, zowel bij individuele als koppeltherapie. De opleiding, gegeven door Charlotte Benoot, is gebaseerd op het therapeutisch kader van Interactionele Vormgeving (I.V.).

Februari 2025
05/02/2025 - 06/02/2025 - 07/02/2025 - 08/02/2025

Emotion-Focused Therapy (EFT) - Level 1

In deze 4 daagse training, gegeven door Kurt Renders, Arne Heylen en  Sofie Talboom, krijg je de basis van de Emotion-Focused Therapy (EFT), een empirisch ondersteunde, emotiegerichte, humanistische behandeling die werd ontwikkeld door Greenberg, Elliot, Watson, Goldman en Rice. 

Deze level 1 training is een onderdeel van de EFT-opleiding zoals die wereldwijd wordt gegeven. 

De training gaat door in het Nederlands.

 

07/02/2025

Supervisie met experiëntiële assistentie op een bedje van focusing

Ontdek samen met Claude Missiaen de gelaagdheid van supervisie en de kracht van experiëntiële assistentie in focusing-georiënteerde supervisie.

11/02/2025 - 25/02/2025 - 11/03/2025 - 25/03/2025

Bewust en verbindend opvoeden

Tijdens deze cursus helpt Karin Francken je het natuurlijke proces van opvoeden beter te doorgronden en erop te vertrouwen, zodat jij dit vertrouwen als hulpverlener kunt doorgeven aan ouders.

Filter...
Filter op
Opleidingspartners

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.