Op deze pagina ontdek je het vormingsaanbod van Konnektit en onze vormingspartners

Juli 2023
Vrij te bepalen startdatum

ONLINE: Starten als zelfstandige,hoe doe je dat?

Plannen om te starten als zelfstandig hulpverlener? Via deze startersgids maakt Sonja Delbeecke je wegwijs zodat je weet waarmee je rekening dient te houden op administratief, financieel en boekhoudkundig vlak. Je wordt ook wegwijs gemaakt in de regels inzake GDPR, patiëntenrechten, kwaliteitswet, ... 

Vrij te bepalen startdatum

ONLINE: VIP-traject: de hulpverlener als ondernemer

Een hulpverlener die ondernemer wordt, ziet vaak heel wat uitdagingen op zijn pad verschijnen. Er zijn immers weinig opleidingen die je hierop voorbereiden. Psychologen, psychotherapeuten, bemiddelaars, ... krijgen in hun opleiding weinig tot geen informatie omtrent het runnen van een eigen praktijk. Hierdoor is het vaak een kwestie van trial & error. Wil jij 6 maanden als VIP ondersteund worden door Sonja Delbeecke om aan jouw praktijk te werken en zo een succesvolle ondernemende hulpverlener te worden, dan is dit traject iets voor jou.

Oktober 2023
02/10/2023 - 16/10/2023

Eetstoornissen, eetverslaving, emotie-eten

Het vervullen van één van onze meest basale levensbehoeften is de laatste 50-60 jaar aardig ingewikkeld geworden. Een verstoorde relatie met eten komt steeds meer voor en kan zelfs levensgevaarlijk zijn en allerlei gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Als hulpverlener en therapeut, of misschien in je persoonlijke leven, kom je eten als coping gedrag regelmatig tegen. Het aanpakken van het ongewenste gewicht, over- of ondergewicht, speelt vaak de hoofdrol in de hulpvraag van de cliënt in plaats van de wens naar de oorsprong van deze destructieve coping te willen kijken.

Jacqueline Vogelaar neemt je op deze tweedaagse nascholing over eetstoornissen zoals beschreven in de DSM-V en de daarmee gerelateerde eetproblematiek zoals eetverslaving en emotie-eten.

02/10/2023 ...

Jaaropleiding Leren werken met familieopstellingen

Wij zijn allen deel van een familiesysteem. De relatie met partner, ouders, kinderen en familie brengt niet alleen voldoening en geluk maar ook frustratie en teleurstelling. Thema’s waar we als individu mee worstelen, vinden dikwijls hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Op respectvolle wijze therapeutisch werken met een persoon, relatie of gezinstherapie vraagt om specifieke technieken, strategieën en aandachtspunten. Het tussenmenselijke verkeer en de verbindingen tussen individuen krijgen meer aandacht. Met behulp van familieopstellingen kunnen spanningsvelden in een systeem op een eenvoudige en ontroerende manier zichtbaar gemaakt worden. Dit kan de start zijn voor een proces van integratie en heling. Deze opleiding is eveneens toegankelijk voor mensen uit de zorg- en onderwijssector.

03/10/2023 - 10/10/2023 - 24/10/2023 - 31/10/2023 - 07/11/2023

Masterclass Burn-out coach

Wil je voorkomen dat je zelf een burn-out krijgt?
Of wil je andere mensen coachen? 

Meer dan 15% van onze actieve bevolking heeft te maken met het probleem burn-out. Recente peilingen geven nu al aan dat er 33% meer mensen zijn met enorme psychische klachten na de covid periode. 

Na deze cursus, gegeven door dr. Luc Swinnen, kan je burn-out aanpakken op het werk en privé, je kan een burn-out voorkomen en meten, en je beschikt over een zeer uitgebreid actieplan.Je bent na deze training perfect voorbereid om zowel jezelf als andere mensen te helpen.

03/10/2023 - 17/10/2023

DGT of Dialectische gedragstherapie

Werken met mensen met een emotieregulatieproblematiek of (kenmerken van) een borderlinepersoonlijkheidsstoornis is vaak een hele uitdaging. Het vraagt enige behendigheid van de therapeut om in deze intensieve begeleidingen te blijven staan. Een duidelijk kader met aandacht voor zowel cliënt als therapeut kan hierbij een hulpmiddel zijn. Dialectische Gedragstherapie (DGT) is een derde generatie gedragstherapie waar de nadruk ligt op het aanvaarden van wat er is in het hier en nu. De dialectiek bestaat uit het heen en weer navigeren tussen valideren van het lijden en aanmoedigen tot verandering.

Evelien De Meyer bespreekt tijdens deze tweedaagse de basisbegrippen, biedt werkinstrumenten maar gaat evenzeer ervaringsgericht aan de slag. 

 

06/10/2023 ...

Existentiële psychotherapie en counseling

Onderwerpen als dood, vrijheid, schuld, angst, eenzaamheid, zin, zinloosheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid komen voor in elk psychotherapieproces. Toch is het niet altijd vanzelfsprekend om met deze existentiële thema’s aan de slag te gaan.

Claude Missiaen, Siebrecht Vanhooren, Inis Gallant en Evi Van Mierlo nemen jou in deze jaaropleiding mee op pad en leren jou als hulpverlener de existentiële dimensie te lezen in de gesprekken met jouw cliënten en hoe met deze thema’s experiëntieel kan omgegaan worden. Op die manier krijgen cliënten de kans om hun eigen bestaan op een meer bewuste, authentieke en zinvolle wijze te beleven en vorm te geven.

 

06/10/2023

Hypnose bij acute pijn

Deze dag is de eerste van 2 dagen over pijn.

Op dag 1 behandelt Kees Venselaar acute pijn en op dag 2 wordt chronische pijn behandeld.


Op deze eerste cursusdag worden de 3 verschillende niveaus toegelicht waarop de pijnbehandeling kan plaatsvinden. De centrale plaats van communicatie – van de cliënt met zijn/haar pijn, en de therapeut met de cliënt – wordt aangegeven. Er wordt aandacht besteed aan de mogelijke interventies bij mensen met acute klachten zoals dat voorkomt bij trauma’s en op de afdeling Intensive Care van het ziekenhuis, en aan interventies bij mensen die een medische procedure moeten ondergaan.

06/10/2023

Emotion-Focused Therapy - Level 2

In deze 6 daagse vervolgtraining, onder begeleiding van Kurt Renders, Arner Heylen en Sofie Talboom, bouw je verder op EFT level 1: verdere toepassingen van de lege stoel-methodiek voor unfinished business, twee-stoelendialoog voor "conflict-splits" onder meer bij depressie en sociale angst, meaning protest, alliantiebreuken en hoe deze te repareren, ...Deze level 2 training is een onderdeel van de EFT-opleiding zoals die wereldwijd wordt gegeven. 

De training gaat door in het Nederlands.

 

07/10/2023 - 14/10/2023 - 25/11/2023

Expert in gedragsvoorkeuren : Help mensen om zichzelf beter te leren kennen en keuzes te maken die bij hen passen.

Ben jij een coach of loopbaancoach en wil je graag aan de slag met een methodiek die je helpt om je coachee meer inzicht in zichzelf te geven? Of zoals Socrates in het oude Griekenland al wist: ‘Gnothi Seauton’: zelfkennis is de essentiële stap op weg naar wijsheid en zelfontplooiing én werkgeluk.

Jezelf kennen is niet evident. Daarom ontwikkelde Mira Huypens gedragsvoorkeuren, een set van 40 gedragingen afgeleid uit de BIG-5 die iemands voorkeuren in kaart brengen. Het zijn niet louter de voorkeuren op zichzelf, wel hoe ze zich verhouden tegenover elkaar en zo voor iedereen een unieke combinatie vormen. Dit unieke profiel van natuurlijke behoeftes is een kompas voor ontwikkeling, het energiepeil, het denken, voelen en doen van de coachee. De vertaalslag naar een passende leef- en werkomgeving en beroepen is daarna snel gemaakt.

07/10/2023 ...

Focussing met kinderen

Reflectief actief luisteren, onvoorwaardelijk respect, verdiepende interventies en vergroten van het zelfoplossend vermogen van het kind, zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de focusbegeleider naar het kind toe. Aan de hand van concrete oefeningen, persoonlijke ervaringen en bespreking hiervan, krijgen deelnemers onder begeleiding van René Veugelers en Erwin Vlerick stap voor stap inzicht in de methodiek van het Focussen en worden handvatten gegeven en ontdekt die bruikbaar zijn voor hun eigen praktijk. Alle onderdelen en facetten van de opleiding zijn gericht op het werken met kinderen van 0 tot 18 jaar.  

09/10/2023 ...

Jaaropleiding Therapeutisch werken met Mindfulness en Compassie

Mindfulness valt als methodiek niet meer weg te denken in het brede welzijnslandschap. In deze opleiding leer op een verantwoorde manier mindfulness implementeren in jouw praktijk. We vertrekken vanuit de basis die alle recente behandelingsvormen (zoals MBCT, ACT) met elkaar gemeen hebben en je leert hoe je mindfulness op een verantwoorde en integratieve manier kan toepassen bij cliënten en psychische klachten. Ook werken rond acceptatie en zelfcompassie komen aan bod. Je zal tijdens de lessen zelf ervaren, mindfulness oefenen en trainen op een goede en doorleefde implementatie in je werk met cliënten.

 

09/10/2023 - 23/10/2023

Kennismaking met ACT

Wat drijft je? Wat inspireert je? Wat is echt belangrijk voor jou? Waar blokkeer je? Hoe ga je om met zaken die je het gevoel geven dat je vastzit? Hoe kan je dit alles omzetten in waardevol handelen? Dit zijn de vragen waar je volop mee aan de slag gaat als je werkt vanuit ACT, Acceptance and Commitment Therapy. De belangrijkste boodschap van ACT is: accepteer wat je zelf niet kunt controleren en verbind je ertoe die acties te ondernemen die je leven verbeteren. Het doel is een rijk en zinvol leven te creëren en tegelijk effectief om te gaan met de pijn en de stress die erbij horen. Annelies Harvent en Moniek Van Oss laten je de kernprocees van ACT op deze tweedaagse volop ervaren.

10/10/2023 ...

Training for supervisors

 

Opleiding voor supervisoren bestaande uit 5 modules gespreid over 2 jaar. De training gaat door in het Engels.

11/10/2023 ...

C²Trauma2Peace - Modulaire jaaropleiding psychotherapie bij complexe en chronische traumatisering

Wil je als psycholoog, psychiater of psychotherapeut expert worden in de therapie voor vroegkinderlijke chronische traumatisering?

Schrijf je dan in voor deze modulaire jaaropleiding, georganiseerd door De Weg Wijzer (Erik De Soir) en De Binnentuin (Jessie Delooz).  Deze wordt geven door Erik de Soir, Jessy DeloozMartijn Stöfsel en Renate Geuzinge.

11/10/2023 - 22/11/2023 - 20/12/2023 - 24/01/2024 - 21/02/2024 ...

Stappenplan naar een bloeiende praktijk

Jij wil graag een stappenplan, zodat jij een bloeiende praktijk kan realiseren? Dan is dit 6 maanden traject absoluut iets voor jou. Met een groep van maximum 10 mensen gaan we samen aan de slag om jouw praktijk van A tot Z vorm te geven.

 

12/10/2023 ...

Jaaropleiding Integratief Lichaamsgericht Werken

In deze jaartraining worden verschillende lichaamsgerichte benaderingen en methodes verkend aan de hand van een aantal integratieve kaders, waaronder de I.V.-driehoek en het 4 kwadrantenmodel, met als doel lichaamsgericht werk logisch en gepast te integreren in het therapeutisch proces. Lesdagen zijn actief en ervaringsgericht opgebouwd rond relevante theoretische kaders. Er wordt ook ruimte gemaakt voor casusbespreking en reflectie op het eigen therapeutisch en/of begeleidingswerk.

12/10/2023 - 19/10/2023

Schaamte en kwetsbaarheid

Schaamte is zelden de eerste hulpvraag van een cliënt maar ligt er heel vaak wel ergens onder verborgen of speelt in de relatie met de therapeut. Ze vormt vaak een harnas voor oorspronkelijke kwetsbaarheid, authentieke verlangens en diepe kwetsuren. Het is een schild dat ervoor zorgt dat we niet helemaal zichtbaar worden maar nét daardoor ook verbindingen niet aangaan, met onszelf, onze verlangens, met anderen, met het leven op zich. Tijdens deze tweedaagse biedt Katrien Cassiers meditatieve, creatieve en lichamelijke werkvormen aan. 

13/10/2023 ...

Focusing Oriented Therapy en Counseling

Focusing oriented therapy en counseling gaat over het ontwikkelen van een bijzondere gevoeligheid voor wat impliciet leeft en groeipotentieel heeft in de cliënt en het begeleiden van de cliënt in de afstemming op zijn experiëntieel proces.

 

In deze jaaropleiding bieden Maaike Afschrift en Claude Missiaen handvaten aan psychotherapeuten en counselors om het focussen en het focussend luisteren te integreren in hun psychotherapie- of begeleidingspraktijk. Focussen is geen toe te passen techniek of iets wat we met de ander doen maar is in de eerste plaats een manier van zijn, met anderen en met jezelf.

 

14/10/2023 ...

Integratieve traumatherapie (foundation & extended level)

Complex trauma … het moment van de (eerste) schokkende gebeurtenis gaat op in een “verloren seconde”. Dat is een gestold, stilstaand, niet geleefd deel van de levenstijd. Deze seconde bevat de ‘shock’, de pijn van het kind-zijn dat werd afgenomen door misbruik, geweld, … en de niet vervulde behoefte aan hulp. Elke zorgverstrekker zou in staat moeten zijn om “complex trauma” (“C” - PTSS) te herkennen, om de grondbeginselen ervan eigen te maken. Het vraagt voor de cliënt maar zeker ook voor de zorgverstrekker moed om op zoek te gaan naar onderliggende oorzaken (contact met de pijn van de oorsprong) en de weg naar binnen, naar de verwonde (maar te helen) essentie af te dalen. Het is werk in alle eenvoud, doch drievoud: herkennen, alternatieven aanleren, verwerken van de pijn van die verloren tijd.

Deze opleiding wordt gegeven door Lieve Van BeeckLieve DuchesneErik Decolvenaer, Bram De Groote, Luc Jansen en Marc Van Steenkiste.

Filter...
Filter op
Opleidingspartners

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.