Op deze pagina ontdek je het vormingsaanbod van Konnektit en onze vormingspartners

Februari 2024
Vrij te bepalen startdatum

ONLINE: Starten als zelfstandige,hoe doe je dat?

Plannen om te starten als zelfstandig hulpverlener? Via deze startersgids maakt Sonja Delbeecke je wegwijs zodat je weet waarmee je rekening dient te houden op administratief, financieel en boekhoudkundig vlak. Je wordt ook wegwijs gemaakt in de regels inzake GDPR, patiëntenrechten, kwaliteitswet, ... 

Vrij te bepalen startdatum

ONLINE: VIP-traject: de hulpverlener als ondernemer

Een hulpverlener die ondernemer wordt, ziet vaak heel wat uitdagingen op zijn pad verschijnen. Er zijn immers weinig opleidingen die je hierop voorbereiden. Psychologen, psychotherapeuten, bemiddelaars, ... krijgen in hun opleiding weinig tot geen informatie omtrent het runnen van een eigen praktijk. Hierdoor is het vaak een kwestie van trial & error. Wil jij 6 maanden als VIP ondersteund worden door Sonja Delbeecke om aan jouw praktijk te werken en zo een succesvolle ondernemende hulpverlener te worden, dan is dit traject iets voor jou.

Maart 2024
08/03/2024 - 09/03/2024

Zingeving en posttraumatische groei

Wat is de zin van het leven, van mijn leven, van jouw leven?

Grote denkers buigen zich al vele eeuwen over deze vraag. En eigenlijk is iedereen op zoek naar de zin van het leven, de mens is per definitie een zinzoeker. Ook in de therapiekamer wordt er duchtig gezocht naar de zin (of onzin) van het leven… Definitieve antwoorden zijn niet voorhanden, als mens lijken we vooral te kunnen leven met voorlopige antwoorden die gedurende onze levensloop weer bijgesteld kunnen worden.  Deze boeiende tweedaagse wordt gegeven door Claude Missiaen

08/03/2024 - 22/03/2024

Rouw- en verliesverwerking

In het therapeutisch werk worden we heel dikwijls geconfronteerd met rouw en verlies. Tijdens deze twee dagen geeft Ann Bilsen je meer inzicht in wat rouwen is. Je krijgt een antwoord op vragen zoals: wat is een normaal rouwproces en wat niet, hoe kan ik ondersteunend werken, welke reacties en emoties kan een rouwende uiten? We kijken ook naar een aantal werkvormen waarmee je het rouwproces kan begeleiden.

09/03/2024 - 16/03/2024

Ademen - Learn to breath and come tot your senses

Tijdens deze tweedaagse training doorloopt Vaness Kersemans het mechanisme van de ademhaling, ontdekken we wat een gezonde ademhaling is en oefenen we samen de verschillende stappen om dit te bereiken.

We gaan ook ervaren hoe we ontspanning en balans in ons systeem kunnen brengen. Verder leren we ook hoe we deze technieken kunnen toepassen tijdens sessies met cliënten en gaan we nog een stapje verder richting activeren en transformeren met verschillende ademtechnieken.

11/03/2024 - 18/03/2024 - 19/03/2024

Transpersoonlijk met de voeten op de grond

We leven in een tijd waarin de wetenschap steeds meer een belangrijke rol inneemt. Een tijd waarin ook in de hulpverlening alles ‘evidence based’ moet zijn. Hoe kunnen we als hulpverleners nog werken met transpersoonlijke thema’s? Staat spiritualiteit haaks op het wetenschappelijke? Wat gebeurt er als we spiritualiteit vanuit cognitieve hoek benaderen? Deze opleiding tracht aan te tonen dat de ratio een essentiële partner is van het transpersoonlijke. Hoe spiritualiteit integreren in onze praktijk zonder te verzanden in magisch en mythisch denken? Bestaat er een dergelijk onderbouwd kader? En zo ja, hoe passen we het dan toe?  Een boeiende driedaagse met Yves Van der Auwera.

12/03/2024

Online infomoment 2-jarige opleiding tot experiëntieel gestaltcounselor

Online info-moment over de 2-jarige opleiding tot experiëntieel gestaltcounselor met Katrien Bockelandt.

12/03/2024

ONLINE KONNEKTIT MOMENT: Help, ik heb een klacht

Je zet je elke dag voor je cliënten in. Je werkt zorgvuldig en kwaliteitsvol en schoolt je geregeld bij. Maar niet elke cliëntenrelatie verloopt altijd even optimaal. Cliënten weten tegenwoordig meer en meer waar ze terecht kunnen met hun klachten. Tijdens dit Konnektit moment met Mr. Ann Dierickx informeren we je zodat je weet hoe je je het beste kan verweren bij een klacht...

16/03/2024

Vakbeurs voor GGZ-professionals

Op 16 maart 2024 organiseert Konnektit de 1e vakbeurs voor GGZ-professionals. De plek waar ontdekken, bijleren en konnekteren centraal zal staan.

 

Het ontdekken van tools, methodieken, producten, ... die hulpverleners kunnen inzetten tijdens hun begeleidingen of bij hun runnen van een eigen praktijk.

Het bijleren via keynotes waarbij de sprekers hun kennis delen en de bezoekers informeren.

Het konnekteren met exposanten en collega’s tijdens de beurs of bij een glas aan de bar.

Kortom een boeiende dag voor GGZ-professionals.

21/03/2024

ONLINE vragenuurtje gezondheidsrecht (maart 2024)

Elke maand organiseren we een vragenuurtje met onze jurist Mr. Ann Dierickx, gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Je krijgt tijdens een online zoommeeting de mogelijkheid om jouw concrete vragen te stellen over o.a. beroepsgeheim, deontologie, patiëntenrechten, …

23/03/2024

Kennismaking met de gestaltbenadering binnen psychotherapie & counseling

Nieuwsgierig naar waarom de gestaltbenadering vandaag opnieuw zo actueel is?
Op deze dag laat Veerle Meurs je concreet proeven van wat een opleiding  tot gestaltpsychotherapeut of- counselor inhoudt.
Ze geeft je waardevolle inzichten, ervaringen en oefeningen mee.

 

23/03/2024

Kennismaking met schematherapie

Dit is een unieke kans omdat schematherapie een therapievorm is waarvoor specifieke vooropleiding psychotherapie vereist is. Tijdens deze dag zullen de basisbegrippen uit de schematherapie de revue passeren. Zo zal er tijdens de workshop door Adelheid Vanmarcke stilgestaan worden bij wat schema’s zijn en hoe ze ontstaan, met aandacht voor de rol van emotionele basisbehoeftes hierbij. De copingstrategieën die er mede toe leiden dat schema’s blijven bestaan komen aan bod. Schemamodi worden besproken met een aantal voorbeelden. Verder krijg je een kleine inkijk in het therapeutisch proces.

26/03/2024 - 16/04/2024

Mentaliseren

Mentaliseren is het vermogen om eigen gedrag en dat van onze omgeving te begrijpen aan de hand van onderliggende gevoelens, gedachten, verlangens, triggers, enz. In deze tweedaagse bekijken we hoe het komt dat het vaak niet meer lukt om de eigen binnenkant te begrijpen, of zich in de ander te verplaatsen. Inge Wouters onderzoekt samen met jou aan de hand van theorie, methodieken en eigen (casus-) voorbeelden wat helpend kan zijn om dit vermogen terug aan te spreken en hoe dit binnen en buiten de therapiekamer dingen terug in beweging kan brengen.

28/03/2024

De trauma tapes

Tijdens deze avond krijg je een unieke inkijk in 4 evidence based traumabehandelingen, namelijk BEPP, NET, EMDR en IE.

28/03/2024 - 18/04/2024

Stress en burnout bekeken vanuit de nutritional psychology

Tijdens deze 2 online dagen met Sabrina Marx leer je welke impact chronische stress kan hebben op de biochemische processen van ons lichaam. We zoomen in op de werking van de HPA-as en staan stil bij de bloedsuiker-bijnier-as. We leren hoe bloedsuikerstabilisatie ons kan helpen bij stemmingschommelingen en slaapproblemen. Ook de schildklier zal de revue passeren, evenals cholesterol, geslachtshormonen en neurotransmitters.

April 2024
15/04/2024 - 13/05/2024 - 17/06/2024 - 15/07/2024 - 19/08/2024 ...

Stappenplan naar een bloeiende praktijk

 

Dit traject met Karine Van Oosterbos bestaat uit een stappenplan met 6 modules, waarbij zowel gewerkt wordt op voelen, denken en doen. Je leert je kapiteinspet op te zetten, krijgt handvaten voor jouw financiële wensen, ontdekt waar je zelf tegenaan loopt, hoe je moeiteloos cliënten kan aantrekken, waar jij oprecht blij van wordt en vooral hoe jij een bloeiende praktijk uitbouwt. Zo ervaar jij de vrijheid van een walk the talk lifestyle.

 

Waarom 6 maanden? Omdat je deze tijd gaat nodig hebben om deze stappen te zetten. Je kan het dus maar best meteen grondig aanpakken.

15/04/2024 - 22/04/2024

Muziek en klank in therapie

In een therapeutisch kader kan muziek een krachtig en dankbaar medium zijn om verbinding te maken tussen therapeut en cliënt. Het kan, zelfs zonder enige muzikale voorkennis. We reflecteren over wat muziek in jezelf teweeg brengt, naartoe je uitgenodigd wordt of waarheen je geleid wordt. We worden ons ook bewust van valkuilen.

Een korte training door Maia Van Landeghem die een non-verbaal, vaak onontgonnen domein in de therapeutische setting aanboort.

16/04/2024 - 23/04/2024

De tocht van de held in de zandbak

Via zandspel kunnen onbewuste processen vorm krijgen en zich op een speelse manier ontwikkelen. Wat niet met woorden wordt gezegd, krijgt toch een taal. Hoewel het neerzetten van een tafereel in zand en daar samen naar kijken op zich al een ritueel vormt, zoomen we tijdens deze tweedaagse nog meer in op de weg van de held. Hoe krijgen de weg van de cliënt, het verlangen, het oude en het nog onbekende een vorm? Hoe kunnen we de zandbak en zijn figuren mee gebruiken op overgangsmomenten en om dingen te bekrachtigen of net in beweging te brengen?

16/04/2024 ...

Fysiek (seksueel) trauma verwerken

Als we het hebben over "seksueel trauma", dan hebben we het over psychisch en seksueel misbruik én seksueel geweld in alle vormen die denkbaar en onvoorstelbaar zijn. 

Misbruik en/of mishandeling is voor een kind een schokkende en (seksuele) fysieke ervaring. Het ogenblik van de eerste fysieke (seksuele) verwonding gaat op in een verloren seconde. Die verloren seconde bevat de pijn van het afgenomen kind-zijn en de onvervulde nood aan hulp. De seconde wordt tijdloos omdat die ingekapseld wordt door "iets dat niet mag gezegd worden" (een geheim) én schaamte- en schuldgevoel. Het leven wordt vanaf dat moment een gestremd, immobiel, niet geleefd gedeelte van de levenstijd.

Een aanranding, aanval en/of verkrachting op latere leeftijd heeft echter dezelfde effecten en kan/mag niet gebagatelliseerd worden. Het gaat om afgedwongen seks, onderdanigheid, vernedering, ... met een immens groot verschil in machtsverhouding. Het "offer" is voor de belangen van de ander en als slacht"offer" lijd je (blijvende) schade, buiten je schuld om. Je hebt namelijk kwalijke gevolgen ondervonden van een strafbaar feit. Slachtoffers van misbruik en mishandeling zijn zichzelf (vaak) niet bewust van de omvang van de schade die ze dag in dag uit bij zich hebben en vasthouden.

 

18/04/2024

ONLINE vragenuurtje gezondheidsrecht (april 2024)

Elke maand organiseren we een vragenuurtje met onze jurist Mr. Ann Dierickx, gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Je krijgt tijdens een online zoommeeting de mogelijkheid om jouw concrete vragen te stellen over o.a. beroepsgeheim, deontologie, patiëntenrechten, …

Filter...
Filter op
Opleidingspartners

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.