Op deze pagina ontdek je het vormingsaanbod van Konnektit en onze vormingspartners

Juli 2024
Vrij te bepalen startdatum

ONLINE: Starten als zelfstandige,hoe doe je dat?

Plannen om te starten als zelfstandig hulpverlener? Via deze startersgids maakt Sonja Delbeecke je wegwijs zodat je weet waarmee je rekening dient te houden op administratief, financieel, boekhoudkundig en juridisch vlak. 

Vrij te bepalen datum

Online-cursus ‘In balans met Ayurveda’

Voel je dat er een betere, natuurlijkere methode is om de inherente helende vermogens van je lichaam te ondersteunen? Ben je klaar om los te breken van de beperkingen van ons huidige gezondheidssysteem en onderliggende problemen echt aan te pakken? Dan is het tijd om de geheimen van Ayurveda verder te ontdekken met Lies Ameeuw.

Augustus 2024
22/08/2024 - 23/08/2024 - 24/08/2024

Mijn tocht: verken je innerlijk kompas

Mijn tocht is een zoektocht naar je innerlijke wijsheid en is een gestructureerd programma, begeleid door Veerle Meurs, die het mogelijk maakt om deze wonderlijke tocht naar binnen en buiten ten volle te gaan.

Er is veel ruimte voor individuele exploratie, en voor groepswerk. De groep is de uitvals- en terugvalbasis, een veilige omgeving die uitdaagt en ondersteunt tegelijkertijd.

31/08/2024

Mildvol aanwezig zijn bij jezelf

Het herontdekken en het opnieuw contact maken met je lichaam na een ingrijpende operatie en/of langdurige ziekte kan uitdagend zijn. Hoewel het geweten is dat het op een veilige en ondersteunende manier contact maken met je lichaam het herstelproces kan bevorderen, zijn we onderweg vaak het vertrouwen in ons lichaam kwijtgeraakt en hebben we het gevoel vervreemd te zijn van ons eigen lichaam(sbewustzijn). Deze dag wordt gegeven door Dympfna De Leeuw.

September 2024
06/09/2024 - 13/09/2024

Train the trainer - Hectic Harmony accreditering

Ontdek Hectic Harmony, een interactieve spelsimulatie die je meeneemt op een reis door stressvolle situaties... Leer door middel van fictieve scenario's hoe je stressoren herkent en effectief aanpakt, en voorkom een burn-out bij jouw personage. Met boeiende uitdagingen en realistische situaties, biedt Hectic Harmony een speelse maar diepgaande benadering van stressmanagement en zelfzorg. Na deze opleiding ontvang je alle materialen en kan je zelf aan de slag met het spel in organisaties of in jouw praktijk. Sluit aan op een online infomoment voor meer info.

09/09/2024 - 16/09/2024

Wounded healer

In deze 2 dagen training helpt Claude Vandevoorde jou om het universele patroon van de Wounded Healer als archetype te onderzoeken in je eigen leven. Het archetype van de Wounded Healer toont zich in de psychotherapie en de hulpverlening. We verkennen het thema door stil te staan bij 'de wond' en 'het helerschap' in onszelf. Hierdoor ontstaat er meer awareness rond je eigen grond in het contact met anderen. Je wordt je meer bewust van je eigen motivaties, schaduwkanten, projecties en kwaliteiten in de relatie tussen jou en jouw cliënten. We maken gebruik van lichaamswerk, introspectie, visualisatie, creatieve werkvormen, body sculpting, …

 

09/09/2024 - 30/09/2024 - 14/10/2024

Gedragsvoorkeuren ontrafeld : Big 5-coachen met Inzicht

"Help je coachee bij het in kaart brengen van hun unieke persoonlijkheid."

Ontwikkel je coachingvaardigheden met Mira Huypens en het Big 5-model! Leer gedragsvoorkeuren ontdekken, ontrafelen en vertalen naar unieke talenten. Word een expert in het begeleiden van zelfreflectie en keuzeontwikkeling. Ontdek jouw kompas voor groei en werkgeluk!

 

10/09/2024 - 24/09/2024

De ‘erotische verbeelding’: op weg naar een authentieke seksuele zelf

In deze workshop met Charlotte Benoot ga je op zoek naar de betekenis en de helende kwaliteiten van de erotische verbeelding en hoe deze verband houden met je hechtingsgeschiedenis, angsten, kwetsuren en verlangens.

 

12/09/2024 - 26/09/2024 - 10/10/2024 - 24/10/2024 - 07/11/2024

ACT: 5 daagse basistraining

ACT wordt beschouwd als een training in veerkracht en zingeving.

ACT, ofwel Acceptance and Commitment Therapy, biedt een gestructureerd kader om mensen te helpen een waardevol leven te leiden te midden van de uitdagingen van het bestaan. 

Deze training, gegeven door ACT-expert Moniek Van Oss en co-trainer Annelies Harvent, biedt een rijkdom aan tools die direct toepasbaar zijn in je professionele praktijk.

12/09/2024

ONLINE: Op weg naar een rendabele praktijk

Veel collega’s leven met het idee dat het niet mogelijk is om genoeg te verdienen als zelfstandig hulpverlener. In deze workshop neemt Sonja Delbeecke je mee op weg naar een rendabele praktijk.

13/09/2024 ...

Opleiding tot professionele bokscoach

Getraumatiseerde mensen hebben vaak een tolerantieraampje (window of tolerance van Pat Ogden), zo smal als een te nauwe steeg en het autonome zenuwstelsel is enkel afgestemd op gevaar en bedreiging. In traditionele behandelingen gaat men er vanuit dat nare (soms verschrikkelijke) herinneringen "woordelijk" dienen te worden verwerkt. De gouden standaard was blootlegging en verwerking van herinneringen. Trauma heeft echter niets te maken met de gebeurtenissen uit het (verre) verleden maar hoe deze geleefd en beleefd worden en vooral fysiek gehuisvest zijn in het heden! De vermenging van het verleden met het heden creëert een niet te vatten verwarring en chaos. Wanneer er dus sprake is van chronische (autonome) disregulatie en het voortdurend getriggerd worden van de (woordeloze) herinneringen met signalen van gevaar en bedreiging, dan is het van het allergrootste belang dat traumaverwerking gericht is op rust vinden in het lichaam. Het ontwikkelen van een veilige "innerlijke" gehechtheid en de "ontmenging van het heden en het verleden". 

Veel speelt zich dus af in het niet - talige register en daarom is het van groot belang dat therapeutische interventies (zoals therapeutisch boksen) vooral gericht zijn op niet - talig aanbod. Lieve Van Beeck en Marcel Amstelveen leiden je op tot bokscoach.

16/09/2024 ...

Integratieve kindertherapie

Ieder kind, iedere jongere, ieder gezin is uniek. In hun uniek zijn, lopen ze soms ook vast in overweldigende emoties of angsten, trekken ze zich terug in zichzelf, tonen zich in moeilijk of extreem gedrag, krijgen last van lichamelijke klachten of overbeweeglijkheid…  Zonder te diagnosticeren, labelen en stigmatiseren zien we vooral dat dat heel vaak uiterlijk zichtbare signalen zijn van onverwerkte emotionele situaties. Katrien Cassiers en Moïra Nauwens begeleiden deze tweejarige integratieve ervaringsgerichte opleiding.

 

17/09/2024 ...

Nutritional Psychology

Chronische stress en een ongezond voedingspatroon kunnen het biochemisch evenwicht in ons lichaam verstoren. Ze beïnvloeden zowel onze fysieke als onze mentale gezondheid. Als we willen dat onze patiënten zich goed in hun vel voelen, dienen we voor dit biologisch aspect aandacht te hebben. In deze training met Sabrina Marx kom je meer te weten over hoe ons lichaam werkt en waarom dit relevant is voor onze mentale gezondheid. We leren welke voedingsstoffen nodig zijn voor lichamelijk herstel en hoe een tekort eraan kan leiden tot problemen als depressie, CVS, slapeloosheid... Je krijgt concrete praktische tips aangereikt voor jezelf en/of voor cliënten.

19/09/2024 - 03/10/2024 - 17/10/2024

Schaduwwerk voor hulpverleners

Schaduwwerk is op zoek gaan naar onze verborgen schatten. Door moedig te graven in de duistere hoeken van onze psyché, kunnen we licht werpen op onze eigen innerlijke complexiteit en tot meer authenticiteit en zelfrealisatie te komen als hulpverlener én als mens. Annelies Harvent begeleidt deze training.

19/09/2024

ONLINE vragenuurtje gezondheidsrecht (september 2024)

Elke maand organiseren we een vragenuurtje met onze jurist Mr. Ann Dierickx, gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Je krijgt tijdens een online zoommeeting de mogelijkheid om jouw concrete vragen te stellen over o.a. beroepsgeheim, deontologie, patiëntenrechten, …

19/09/2024 - 03/10/2024

Eetstoornissen, eetverslaving, emotie-eten

Het vervullen van één van onze meest basale levensbehoeften is de laatste 50-60 jaar aardig ingewikkeld geworden. Een verstoorde relatie met eten komt steeds meer voor en kan zelfs levensgevaarlijk zijn en allerlei gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Als hulpverlener en therapeut, of misschien in je persoonlijke leven, kom je eten als coping gedrag regelmatig tegen. Het aanpakken van het ongewenste gewicht, over- of ondergewicht, speelt vaak de hoofdrol in de hulpvraag van de cliënt in plaats van de wens naar de oorsprong van deze destructieve coping te willen kijken.

Jacqueline Vogelaar neemt je op deze tweedaagse nascholing over eetstoornissen zoals beschreven in de DSM-V en de daarmee gerelateerde eetproblematiek zoals eetverslaving en emotie-eten.

19/09/2024 - 20/09/2024 - 21/09/2024

Focusing East and West : Understanding Gendlin's Focusing and Asian Focusing Methods

The goal of this workshop is to deepen our understanding of Focusing, in theory and in practice, and then to familiarize ourselves with what I call ‘Asian Focusing Methods’, a mindfulness-based way of Focusing. Deze workshop wordt gegeven door Akira Ikemi.

20/09/2024 - 04/10/2024 - 18/10/2024 - 15/11/2024 - 29/11/2024

Aan de slag met het Interne Familie Systeem en de Innerlijke Verdeeldheid of Psychische Dwarslaesie

We hebben allemaal een innerlijk systeem van meerdere delen die met elkaar en met de omgeving interageren. Maar we hebben ook een kern, een ziel, de essentie, die wordt gekarakteriseerd door nieuwsgierigheid, stabiliteit, betrokkenheid, gehechtheid, liefdevolheid, ... Die essentie is onze oorsprong, een helpende kern, intrinsiek en waardig aanwezig. Ondanks (complex) trauma: onbeschadigd!! De IFS-therapie onderscheidt drie soorten delen: getraumatiseerde delen (ballingen in IFS-taal) en twee soorten beschermende delen. De proactieve delen/beschermers (manager in IFS-taal) zorgen ervoor dat we kunnen blijven functioneren. De reactieve delen/beschermers (pompiers in IFS-taal) zorgen voor verpozing en/of verdringing van de emotionele pijn ten gevolge van trauma of gehechtheidstekorten. De getraumatiseerde delen hebben een enorme invloed op het gedrag van de beschermende delen, die er omheen circuleren. De innerlijk verdeeldheid onderscheid zes grote delen: onze oorsprong, de dader, het bevrozen kinddeel, de aanpasser en twee getuigen.  Lieve Van Beeck geeft deze opleiding.

20/09/2024 - 04/10/2024 - 25/10/2024 - 15/11/2024 - 29/11/2024

Hypnose basisopleiding

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het gebruik van hypnose als therapeutische aanvulling op het medisch en psychotherapeutisch werk, o.a. voor een betere angst-, stress- en pijncoping.

Onderzoek toont eveneens aan dat hypnose bepaalde lichamelijke en psychische processen gunstig beïnvloedt. Het gerichte hypnotische communicatieproces speelt overigens een rol in het activeren en versterken van de persoonlijke hulpbronnen, processen en vaardigheden. Opleiders Erik De Soir en Nicole Ruysschaert verschaffen je in deze opleiding een basispakket aan tools en methodes om als arts, psycholoog of psychotherapeut van start te gaan in een klinische en/of medische werksetting.

20/09/2024 ...

Specialisatie groepstherapie

In deze 18 daagse specialisatie opleiding , gegeven door Hilde Libbrecht, Luk Peeters en Caroline Wuyts, krijgen beginnende groepstherapeuten een brede theoretische en tegelijk therapeutisch relevante omkadering van groepsprocessen en –fenomenen en van procesbevorderende interventies op verschillende niveau’s (gehele groep, subgroepen, individuen..). Daarnaast is er ook ruimte om begeleid te oefenen en experimenteren met groepstherapie in de praktijk.

Deze opleiding integreert vier belangrijke leercomponenten: theoretische modellen en handvaten, de eigen leertherapie en reflectie op wat er daar gebeurt, training in groepstherapeutische vaardigheden en supervisie over de eigen groepspraktijk.

Filter...
Filter op
Opleidingspartners

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.