Werken met delen, ego-toestanden en alters

27/10/2023
Deze opleiding werd georganiseerd door VHYP

Inhoud van de opleiding

In toenemende mate wordt ‘trauma’ gezien als een belangrijke oorzaak van psychische (en soms zelfs fysieke) klachten. Het dagelijks leven kan ernstig verstoord raken door de naweeën hiervan. Een “opdeling van de innerlijke ervaring” heeft veel mensen een uitweg geboden uit dit doolhof.
Steeds meer therapeuten pleiten dan ook voor een nieuw paradigma, waarin aan deze oplossing recht wordt gedaan. Zo zou het ‘werken met delen’ tot het vaste repertoire van de psychotherapeut dienen te behoren, alsmede dat ons denken gaat verschuiven van een ‘uni-consciousness’-model naar een ‘multi-consciousness’-model.

Het werken met ‘ego-toestanden’ is in dit opzicht één van de eerste modellen geweest om aan dit ‘werken met delen’ vorm te geven. De ‘ego-toestand’-interventie van Watkins is eenvoudig; de 9 stappen in de procedure volgen elkaar op natuurlijke wijze op. Via de literatuur maken de deelnemers kennis met een veelheid aan praktijkvoorbeelden van deze benadering. Tevens komen de problemen aan bod, die daarbij kunnen optreden (en gelukkig ook wat de therapeut in zo’n geval kan doen).

Verder zullen de overeenkomsten en verschillen tussen vergelijkbare benaderingen worden aangegeven, zowel met eerder ontwikkelde (zoals Voice Dialogue en het Self-Relations-model van Gilligan) als met meer recente vormen (zoals de ‘modi’ uit de Schema-therapie, en de ‘delen’ in de Internal Family Systems-therapie). Dit zal zowel in woord als beeld geschieden.

Tenslotte zal ook het model van (trauma-gerelateerde) structurele dissocatie (zoals Van der Hart, Nijenhuis en Steele het in 2006 beschreven in 'The Haunted Self) aan bod komen via de interpretatie van Janina Fisher in haar boek 'Innerlijke vervreemding overwinnen na trauma' (2018). Hierbij zal het verschil tussen ego-toestanden en alters nader worden gepreciseerd en een fragment van de langspeelfilm “Sybil” worden vertoond. Dit geldt ook als oefen-moment in het herkennen van verschillende delen + momenten van ‘switchen’. In de loop van de dag zal ook aandacht worden besteed aan de “Table” Techniek van Fraser.

 

Leerdoelen

Na het volgen van deze module zijn de deelnemers in staat om:

  • Een ‘ego-toestand’-interventie met cliënten te kunnen uitleggen / inleiden / uitvoeren.
  • Bij het contact maken met een innerlijk deel van de cliënt(e) het doel wat dat deel nastreeft, positief te benoemen.
  • De presentatie van innerlijke delen te kunnen verbinden met de defensie-mechanismen, die zij belichamen.
  • Kortom: De dynamiek van interne delen te begrijpen en te kunnen uitleggen aan cliënten.

Methode

Door het lezen van enkele korte artikelen vooraf hebben de deelnemers al een globaal beeld van deze manier van hypnotisch werken. Het doornemen van deze literatuur voorafgaand aan deze opleidingsdag wordt dus sterk aanbevolen omdat de deelnemers dan al een idee zullen hebben hoe ze deze benadering kunnen inpassen in hun eigen werkwijze. Op vragen hierover kunnen de deelnemers aan deze dag een geïndividualiseerd antwoord verwachten. Verder zal een introductie op het onderwerp, een oefening met de hele groep door de opleider, en oefenen met elkaar deel uitmaken van het programma. Ook zullen video-demonstraties de variaties in werkwijze hierbij extra toelichten.


Uit de grabbelton van 40 jaar ervaring in het werken met deze methodiek zullen vele voorbeelden gegeven kunnen worden, afhankelijk van de vragen en belangstelling uit de groep. Tevens zullen een zevental hand-outs worden uitgereikt, die als ‘short - cut’ kunnen worden gebruikt voor het eigen werk in de praktijk.
Tenslotte zal nog extra literatuur nagestuurd worden voor wie zich nog verder wil verdiepen in deze wijze van hypnotisch werken.

Voor wie?

Cursisten die de VHYP-basisopleiding reeds voltooiden. Deze module is verplicht voor het curriculum psychotherapie en facultatief voor andere curricula.

Opleider

Ton Wilken is 40 jaar als gz-psycholoog werkzaam geweest in een vrijgevestigde praktijk en tevens 28 jaar als psychotherapeut bij de Afdeling Gezinspsychiatrie van Yulius. Ook was hij 20 jaar verbonden aan het Instituut voor Psychotrauma. Hij is erkend opleider en supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Hypnose (Nvvh), alwaar hij ook actief is geweest in het Bestuur en de Opleidingscommissie, waarvan 18 jaar als Coördinator Vervolgopleidingen. Hij heeft inmiddels 70 Basisopleidingen Hypnose & Hypnotherapie in Nederland gegeven en vele Vervolgworkshops over een 20-tal onderwerpen, zowel in Nederland als België.

 

Wanneer?

Vrijdag 27/10/2023
9:30 - 17:00

Waar?

UPC-KULeuven
Leuvensesteenweg 513,
3070 Kortenberg, België

Investering

De investering voor deze opleiding bedraagt 145 euro voor VHYP-leden, niet-leden betalen 180 euro.

 

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd.

Inschrijving

Deze opleiding wordt niet georganiseerd door Konnektit.

 

Inschrijven kan via het dashboard op de website van vhyp

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.