Hypnose bij rouwverwerking

20/11/2023
Deze opleiding werd georganiseerd door VHYP

Inhoud van de opleiding

  1. Ervaringsgerichte verkenning en exploratie van de ervaring(en) met hypnose in een psychotherapeutische context van rouwbegeleiding;
  2. Kort overzicht van de literatuur m.b.t. het gebruik van hypnose bij rouwbegeleiding;
  3. Demonstreren van hypnosetechnieken binnen rouwbegeleiding: live + video-demo;
  4. Toevoegen van een creatieve component in het werken met kinderen en jongeren;
  5. Oefenen in subgroepen met terugkoppeling in groep.

 

Belangrijke opmerking :
Cursisten die zelf eerder geconfronteerd werden met een pijnlijk verlies van een dierbare worden verzocht dit op een vertrouwelijke wijze kenbaar te maken aan de trainer zodat er in de loop van de training rekening kan worden mee gehouden.

Leerdoelen

Aan het einde van deze voortgezette module zullen de cursisten in staat zijn om:

  • De gedragingen van rouwende cliënten te beschrijven in de terminologie van het duaal procesmodel;
  • Het onderscheid te maken tussen normale rouw en gecompliceerde of traumatische rouw;
  • Werkbare hypnotische methodes te selecteren voor de verkenning, de emotionele ondersteuning en therapeutische bewerking van de rouwproblematiek van hun cliënten;
  • Creatieve componenten, gebaseerd op hypnotische technieken (inclusief verhalen en metaforen), toe te voegen aan hun psychotherapeutische begeleiding van rouwende cliënten.

Methode

Literatuur, slides, scripts, live demo, video’s, praktijkoefeningen

Voor wie?

Degenen die de VHYP-basisopleiding reeds voltooiden. Deze module is verplicht voor het curriculum hypnosedeskundige in psychotherapie en facultatief voor de andere curricula. 

Opleider

Lies Scaut is psychotherapeute en specialiseerde zich in de doorwerking van acute en chronische verlieservaringen. Zij is hypnosedeskundige en werkt als rouwtherapeute in de schoot van De Weg Wijzer, Expertisecentrum voor trauma- en rouwbegeleiding. Zij volgde haar opleiding tot rouwtherapeute bij Context, Centrum voor Relatie- en Gezinstherapie UZ Leuven o.l.v. Prof. dr. Peter Rober en dr. An Hooghe, en, bij het Portland Institute (USA) o.l.v. Prof. dr. Robert Neimeyer. Door middel van jarenlange ervaring in acute opvang van kinderen en jongeren n.a.v. collectieve urgenties en rampen, en, naar aanleiding van crisissituaties op scholen specialiseerde zij zich tevens in het creatief werken met kinderen en jongeren, zowel individueel als in groep. Zij is de coördinator van het Postgraduaat Rouw- en Verliescounselor aan de Hogeschool PXL en een veelgevraagd spreker op congressen, studiedagen en trainingen in binnen- en buitenland. Naast auteur van de boeken ‘DoodGewoon – Kinderen begeleiden bij rouw’ (LannooCampus), ‘Dappere Daan’ (Clavis) en ‘Dood zijn, is dat voor altijd?’ (Pelckmans) is zij co-auteur van verschillende boeken rond rouw en trauma.

 

Wanneer?

Maandag 20/11/2023
9:30-17:00

Waar?

De Weg Wijzer - Expertisecentrum voor Trauma- en Rouwbegeleiding
Hazelarenlaan 58/3,
3500 Hasselt, België

Voor meer info: 0476 228016

Investering

De investering voor VHYP-leden bedraagt 145€, voor niet VHYP-leden 180€.

 

Accreditering voor artsen is aangevraagd.

 

Inschrijving

Inschrijven kan via het dashboard op de webiste van VHYP.

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.