Accenten in supervisie

07/12/2024
Deze opleiding werd georganiseerd door Focus on Emotion

Inhoud van de opleiding

Het wordt vaak gezegd dat het belangrijkste instrument van therapeuten hun eigen persoon is in het begrijpen van de moeilijkheden en vooruithelpen van het proces van de cliënt. Maar hoe we ons in een hulpverleningsrelatie voelen, wat we denken of fantaseren, zegt niet alleen iets over de cliënt en diens moeilijkheden maar wordt onvermijdelijk ook bepaald door onze eigen gevoeligheden, waarden, opvattingen, geraakt-zijn, valkuilen of blinde vlekken. 

 

In deze workshop staan we stil bij hoe we in supervisie onze supervisanten kunnen helpen om meer voeling te krijgen met hun eigen persoonlijk aandeel in hun vastlopende begeleidingen en hoe ze hun eigen instrument in die zin weer juist kunnen ‘afstellen’. Ons vertrekpunt is dat als een therapeutisch proces stagneert of vastloopt dan functioneert de therapeut ook niet meer vrij maar raakt vast in eigen structuurgebonden ervaringen in de interactie met de moeilijkheden van de cliënt. 

 

We staan stil bij vier perspectieven van waaruit men kan kijken naar hoe de moeilijkheden van de cliënt, diens verhalen, gevoelens, relatiewijze, levenssituatie of de therapeutische situatie verstrengeld kunnen raken met bepaalde vroegere of actuele ervaringen van de hulpverlener en diens begrip of aanvaarding van de cliënt verstoren. Deze perspectieven bieden telkens andere invalshoeken om in supervisie met het persoonlijk aandeel van de supervisant aan de slag te gaan. Tegelijk kunnen deze invalshoeken ook een zicht bieden op moeilijkheden in de supervisiesituatie en op het eigen aandeel van de supervisor hierin.

 

Als deelnemer zal je een theoretisch kader meekrijgen die als kapstok kan dienen in je werk als supervisor en kan je oefenen met praktijksituaties om het persoonlijke aandeel van de supervisant te helpen verhelderen.

Deze workshop maakt deel uit van ons aanbod 'Accenten in supervisie'. Per gevolgde accentdag ontvang je een certificaat van deelneming voor 6 uur. Zo voldoe je na 4 dagen aan de voorwaarden van het 'erkenningstraject supervisor' voor de VVCEPC.


Leerdoelen

De doelstelling van de workshop is dat de deelnemers: 

  • vaardiger worden in het creëren van een veilige ruimte voor hun supervisanten om hun aandeel in het stagneren van het besproken verleningsproces te kunnen verkennen,
  • vanuit verschillende perspectieven kunnen kijken naar de verstrengeling van het hulpverleningsproces met het persoonlijk proces van de supervisant, 
  • hun vaardigheden verfijnen om het persoonlijke aandeel van de supervisant bespreekbaar te maken en hen te helpen om daar op een begripvolle maar professionele manier mee om te gaan,
  • een eigen visie ontwikkelen over de mate waarin ze het gepast vinden de persoon van hun supervisanten in de supervisie te betrekken en waar voor hen de grens ligt om naar persoonlijke therapie te verwijzen,
  • voeling krijgen met hun eigen kwaliteiten, belemmeringen en valkuilen om het persoonlijk aandeel van de supervisant te verkennen,
  • stil kunnen staan bij hun eigen aandeel in het stagneren of vastlopen van een supervisieproces.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor supervisoren en kandidaat-supervisoren die zich graag verdiepen in dit thema. 

 

Elke deelnemer krijgt na elke dag een certificaat van deelneming voor 6 uur; na 4 dagen hebt u een voldoende vormingspakket  in het licht van uw erkenningstraject als supervisor voor de VVCEPC.

Opleider

 

Árpi Süle is psychotherapeut en supervisor.

Wanneer?

Zaterdag 07/12/2024
van 9u30 tot 17u

Waar?

Romaanse Poort
Brusselsestraat 63,
3000 Leuven, België

Investering

Deze opleidingsdag kost  190 euro (maaltijd niet inbegrepen)

Inschrijving

Deze opleiding wordt niet georganiseerd door Konnektit.

Voor meer info en inschrijving: arpi.sule@gmail.com

 

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.