Jaaropleiding Trauma informed practice - editie 2023

29/09/2023 ...
Deze opleiding werd georganiseerd door Konnektit

Het werkveld van de psychotraumatologie heeft het laatste decennium een sterke evolutie gekend in ons land. In diverse universiteiten ontstond, onder invloed van de noden van het terrein, een speciaal curriculum in traumapsychologie, maar dit werd alleen toegankelijk gemaakt voor studenten met een vooropleiding als (klinisch) psycholoog, orthopedagoog of arts.

 

In de praktijk is het echter ondenkbaar dat traumagetroffenen allen hun weg vinden naar de juiste behandelaar indien ze zich hiervoor alleen zouden kunnen wenden tot mensen die een voortgezette universitaire opleiding in traumapsychologie hebben genoten.

 

De uitdagingen voor cliënten op zoek naar een geschikte hulpverlener zijn groot. Bijgevolg willen we via Trauma Informed Practice tegemoet komen aan de noden van het werkveld en professionals een volledig overzicht van ‘state of the art’ en ‘mainstream’ behandelingen voor psychotrauma aanbieden.

 

De insteek van deze opleiding is evidence-based, dat betekent dat de opleiders zich in de diverse modules in hoofdzaak zullen richten op de behandeling van psychotrauma waarvan  de resultaten onderzocht werden via wetenschappelijk onderzoek.

 

De Trauma Informed Practitioner zal via deze opleiding het onderscheid leren maken tussen het basiswerk (van ondersteuning en stabilisatie) en het werk van psychotraumatologen zodat traumapatiënten die zich voor psychotherapie aanmelden desgewenst kunnen worden doorverwezen voor diepgaande traumatherapie.

 

Deelnemers die zich na deze opleiding verder willen verdiepen in traumatherapie kunnen daarna de opleiding C2trauma volgen, een jaaropleiding psychotherapie bij complex en chronisch trauma.

Doel van de opleiding

 • leren herkennen van wat psychologische traumatisering is in al zijn aspecten: in DSM-IV-TR en DSM-5; ICD-10 en ICD-11; fenomenologisch; sensomotorisch, neurobiologisch, emotioneel, cognitief en spiritueel;
 • handvaten aangereikt krijgen om traumapatiënten/-getroffenen te stabiliseren en hun meest prominente symptomen te reduceren;
 • op een bewuste manier leren omgaan met psychologische traumatisering;
 • tijdig leren doorverwijzen (bijvoorbeeld in geval van complex of vroegkinderlijk chronisch trauma).

Inhoud van de opleiding

Dag 1: wat is trauma?

Tijdens deze eerste dag staan we stil bij trauma. Wat is het? Welke symptomen zijn gelinkt aan trauma? Welke soorten trauma bestaan er? Wat is de relatie tussen trauma en comorbiditeit? Daarnaast wordt er stilgestaan bij de verschillende fasen in traumatherapie: stabiliseren, confronteren, integreren.

Opleider Nele Gielen

           

Dag 2: voorbereiden op confronteren

Tijdens deze 2e dag staan we stil bij het stabiliseren. We bieden een antwoord op de vraag “hoe doe je dat” en gaan met deze theorie aan de slag via oefeningen.

Opleider Nele Gielen

 

Dag 3: psychosociale eerste hulp, opvang na rampen, veerkracht en zelfredzaamheid

Mensen die betrokken zijn bij rampen hebben soms nood aan verdere psychologische begeleiding. Na een eerste traject in het kader van de bestaande rampenhulpverlening komen zij terecht bij een therapeut. In deze module wordt een overzicht gegeven van dit voortraject en gaan we werken rond de basisprincipes van psychosociale eerste hulp en veerkracht. Aan de hand van enkele casussen (bv busramp Sierre, aanslagen Brussel, etc) staan we stil bij belangrijke aandachtspunten en mogelijke hindernissen bij de verdere begeleiding van slachtoffers van rampen.    

Opleider Astrid Fortuin

 

Dag 4: integratiedag

Gedurende deze integratiedag willen de opleiders in parallelsessies aan de cursisten de gelegenheid bieden om in een context van intervisie en supervisie eigen vraagstukken aan te bieden met betrekking tot de behandeling van traumapatiënten en tegen de achtergrond van de behandelmodellen die in de opleiding reeds aan bod zijn gekomen.

Opleiders: Erik de Soir & Astrid Fortuin

 

Dag 5+6: CGT en trauma , EMDR

Deze module heeft tot doel enkele basisprincipes van CGT toegepast op trauma evenals de enkele basisprincipes van EMDR mee te geven. Bij de cognitieve gedragstherapie staan we even stil bij volgende puntjes: functie- en betekenisanalyse bij trauma. Sequentiële of referentiële relatie bij PTSS met casus. Verder kijken we welke  controletechnieken met betrekking tot het dagelijks leven aangewend kunnen worden, evenals relaxatietechnieken (welke, wanneer),het gebruik van metaforen, het reguleren van traumasymptomen, triggers detecteren/ vermijden. Voor EMDR zoemen we in op de werking van deze methode met daarbij de  indicaties en contra-indicaties. Ook kijken we naar de rol en het nut van bilaterale stimulatie. Met casusbespreking.

Opleider Manoëlle Hopchet

 

Dag 7 en 8: Complex trauma en Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering

Gedurende dag wordt een samenvatting geboden van de huidige wetenschappelijke kennis over de neurofysiologische, psychologische en sociale processen die optreden bij chronische traumatisering (in de kinderjaren). Het accent wordt gelegd op het beter begrijpen van de relatie tussen traumatische ervaringen in de kindertijd en psychische stoornissen in de volwassenheid. Tevens wordt een bondig overzicht gegeven van valide diagnostische instrumenten en de juiste behandelmethoden.

Opleider Erik de Soir

 

Dag 9: focusing (Experientiële Psychotherapie) en Traumatherapie.

Innerlijk (lijfelijk) luisteren, empowered aanwezig zijn, de focusing attitude, kan een belangrijke meerwaarde betekenen voor zowel de getraumatiseerde cliënt als voor de therapeut. Naast een beknopt theoretisch aanbod wordt focusing ervaringsgericht geïntroduceerd.

Opleider: Jessie Delooz

 

Dag 10: hechting en trauma

De getraumatiseerde cliënt zal in zijn/haar overlevingsstrategie op zoek gaan naar de meest passende manier van hechting. Deze vaak verstoorde hechting heeft echter ingrijpende gevolgen naar relatievorming en zelfperceptie toe. Schaamte, schuld, destructief gedrag,(on)veiligheid ea worden vanuit dit perspectief gekaderd.

Opleider: Jessie Delooz

           

Dag 11: integratiedag

Gedurende deze integratiedag willen de opleiders in parallelsessies aan de cursisten de gelegenheid bieden om in een context van intervisie en supervisie eigen vraagstukken aan te bieden met betrekking tot de behandeling van traumapatiënten en tegen de achtergrond van de behandelmodellen die in de opleiding reeds aan bod zijn gekomen.

Opleiders: Jessie Delooz en Erik de Soir

 

Dag 12: zelfzorg, aspecten van nabijheid/afstand en (tegen)overdracht in de therapeutische relatie

Gedurende deze laatste dag van de TIP-opleiding wordt stilgestaan bij de unieke uitdagingen die de behandeling van psychotrauma stelt aan de behandelaar. Vanuit het model van ‘compassion fatigue’ van Charles Figley wordt geschetst hoe de behandelaar constant danst op een slap koord tussen heractivering van eigen kwetsbaarheden en secundaire traumatisering. Technieken van zelfzorg richten zich op periodieke supervisie, interne dialoog, mindfullness en Oosterse bewegingspraktijken. 

Opleider: Erik de Soir

Wat zeggen deelnemers van editie 1 en 2 over deze opleiding?

 • "In deze opleiding wordt trauma in al zijn aspecten volwaardig (theorie / praktijk / betrokkenheid / respect) bekeken."
 • "Mooi evenwicht tussen interpersoonlijke uitwisselingen, zelfreflectie en theoretisch kadering"
 • "Dit is een opleiding over trauma, maar het is veel meer dan dat."
 • "Het doet deugd – ook na 34 jaar werkervaring – om bevestigd te worden in de houding van de therapeut: het voortdurend samenspel cliënt / therapeut kwam hier god uit de verf. Respect voor de omstandigheden van de cliënt, zijn draagkracht, zijn huidige levensomstandigheden én zijn trauma: alles wordt in kaart gebracht. Dit maakt de cliënt tot veel meer dan zijn trauma en het maakt deze opleiding ook tot vel meer dan een traumaopleiding."
 • "Heel didactisch, perfecte mix tussen theorie en handvaten voor de praktijk, gebracht door collega’s met heel veel expertise"
 • "De opleiding is zeer toegankelijk. Trauma wordt zeer uiteenlopend toegelicht met heel wat handvaten (zowel theoretisch als praktisch)"
 • "Veel praktisch bruikbare oefeningen leren kennen"
 • "Het theoretische gedeelte biedt een stevig kader, het praktijkgedeelte bidt verschillende bruikbare tips, ook in andere contexten."
 • "Je voelt dat deze opleiding met heel veel zorg werd samengesteld, dat alles heel goed was voorbereid en iedereen de missie had om ons op de weinige tijd die er was zoveel mogelijk informatie, kennis en tools mee te geven"
 • "Zeer ervaren en bekwame lesgevers"
 • "Veilige, grondige en gevarieerde opleiding"

Voor wie?

 • bachelors humane wetenschappen met aanvullende counselor-opleiding
 • bachelors humane wetenschappen met aanvullende psychotherapie-opleiding 
 • klinisch psychologen
 • klinisch orthopedagogen
 • psychiaters
 • huisartsen

 

Beschik je niet over 1 van deze diploma's, maar heb je wel interesse in deze opleiding? Bezorg ons dan een uitgebreid portfolio + motivatiebrief en dan zal het opleidingsteam beslissen over jouw kandidatuur.

Opleidingsteam

Nele Gielen is Doctor in de Psychologie, seksuoloog, psychotraumatoloog en EMDR therapeut. Ze is als traumabehandelaar en specialismeleider Angst, Dwang, Trauma werkzaam binnen Mondriaan. In 2016 stichtte zij Regionale Centra Traumazorg waar ze zich als traumabehandelaar richt op de diagnostiek en behandeling van complexe PTSS, dissociatieve klachten, seksuele klachten ten gevolge van trauma en op de behandeling van cliënten met comorbide trauma- en verslavingsproblematiek.

Dr. Jessie Delooz is psychiater, systeempsychotherapeute en focusing georiënteerd psychotherapeute (erkend door TIFI). Zij volgt een opleiding hypnotherapie  en existentiële psychotherapie.  Sinds 1994 is zij actief als traumatherapeute, opleider (‘Trauma en Dissociatie’ en ‘Focusing’) en supervisor. Sinds 2012 is zij Coördinator van ‘De Binnentuin’, Psychotherapeutisch Centrum te Boutersem. 

Erik De Soir is klinisch psycholoog, gezins-, relatie- en sekstherapeut (systeemtherapeut), hypnotherapeut en psychotraumatoloog. Hij is Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht) en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militairr School) en als domeinmanager ‘human factors & medicine’ verbonden aan het Departement Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek bij Defensie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (www.rhid.be) . Hij is als brandweerpsycholoog verbonden aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg en als psychotrauma therapeut werkzaam in de schoot van De Weg Wijzer waar hij zich exclusief richt op acuut en/of chronisch getraumatiseerde patiënten. Hij specialiseerde hij zich in de Traditionale Chinese Geneeskunde.

Manoëlle Hopchet is klinisch psychologe, Psychotraumatherapeute (NtVP), EMDR Europe Supervisor, Transference focused psychotherapist voor persoonlijkheidsstoornissen (TFP NL), LifespanIntegration therapeute. Ze geeft opleiding en supervisie rond traumatherapie in binnen- en buitenland. Ze is voorzitster van BIP (Belgisch Instituut voor psychotrauma), voormalig voorzitster van het ESTD (European Society for trauma and Dissociation) en vicevoorzitster van het AFTD (Association Francophone du Trauma et de la Dissociation. Ze vertaalde, schreef verschillende artikels/hoofdstukken/boeken rond trauma en dissociatie.

Astrid Fortuin is klinisch psycholoog en integratief psychotherapeute. Ze is sinds 2008 werkzaam als crisispsychologe, eerst bij het Rode Kruis (Dringende Sociale Interventie) en sinds 2011 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, waar ze verantwoordelijk is voor alles wat te maken heeft met de organisatie en coördinatie van de eerste psychosociale opvang na rampen en collectieve noodsituaties. Daarnaast traint ze hulpverleners en geeft ze in bijberoep individuele psychotherapie in een groepspraktijk.

Wanneer?

Vrijdag 29/09/2023
9u30 - 16u30
Vrijdag 27/10/2023
9u30 - 16u30
Vrijdag 17/11/2023
9u30 - 16u30
Vrijdag 12/01/2024
9u30 - 16u30
Vrijdag 26/01/2024
9u30 - 16u30
Vrijdag 23/02/2024
9u30 - 16u30
Vrijdag 15/03/2024
9u30 - 16u30
Vrijdag 22/03/2024
9u30 - 16u30
Vrijdag 26/04/2024
9u30 - 16u30
Vrijdag 31/05/2024
9u30 - 16u30
Vrijdag 07/06/2024
9u30 - 16u30
Vrijdag 28/06/2024
9u30 - 16u30

Waar?

Bedrijvencentrum De Punt
Kerkstraat 108,
9050 Gentbrugge, België

Accreditatie

Accreditering voor artsen en ECP-houders wordt aangevraagd.

Certificaat

Om aan het einde van de 12 daagse opleiding een attest van ‘Trauma Informed Practitioner’ te bekomen dien je minstens 10 opleidingsdagen aanwezig te zijn. 

Bij afwezigheid kan er een reflectieverslag gevraagd worden van literatuur die verband houdt met de gemiste opleidingsdag. De deelnemer neemt zelf hiervoor contact op met de betrokken opleider.

Investering

 • als niet-lid: 2050 euro excl. btw (=2.480,50 euro incl. btw)
 • als Konnektit lid: 1950 euro excl btw (= 2.359,50 euro incl. btw)

 

Koffie / thee / water / lunch inbegrepen

Meer info

Heb je vragen of ervaar je problemen bij het inschrijven, aarzel niet om ons te bellen of mailen.

Bij onvoldoende inschrijvingen heeft de organisatie het recht om deze opleiding te annuleren.

Info in pdf

Klik hier om de info in pdf te downloaden

Inschrijven

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.