C2Trauma2Peace - Jaaropleiding psychotherapie bij complex en chronisch trauma

05/09/2023 ...
Deze opleiding werd georganiseerd door De Weg Wijzer

Inhoud van de opleiding

De psychotherapie voor vroegkinderlijke chronische traumatisering en complex/dissociatief trauma is moeilijk en vereist een degelijke en veelzijdige opleiding van de therapeut.

 

Deze opleiding biedt via een weloverwogen afwisseling van theorie en praktijkoefening, gegeven door ervaren trainers/behandelaars, de mogelijkheid om je eigen stijl en favoriete werkmethodes te ontdekken in de context van een traumabehandeling, waarin met behulp van bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies emotie, cognitie, lichaam en gedrag geïntegreerd aan de orde komen.

Programma

Dag 1: 'Een historische en hermeneutische visie op trauma en dissociatie' door Erik de Soir

Gedurende deze inleidende dag maak je kennis met de Franse hermeneutische visie op trauma en de oude concepten als de prikkelbarrière, versteende angst (effroi), het repetitiesyndroom, de traumatische neurose, e.a. en met de historiek op het vlak van trauma en dissociatie.

De theorievorming en klinische inzichten van Pierre Janet zullen dissociatie als concept fenomenologisch uitzuiveren en een aanzet geven tot het begrijpen van de noodzaak aan fasegerichte traumatherapie en de theorie van trauma-gerelateerde structurele dissociatie die eraan ten grondslag ligt.

De definitie van dissociatie op basis van recente publicaties van Onno van der Hart en Ellert Nijenhuis zullen hierbij als uitgangspunt worden genomen.

 

Dag 2: 'Diagnostiek bij CPTSS en dissociatief trauma' door Renate Geuzinge

De behandeling van CPTSS en dissociatie begint met een behoedzaam en juist diagnostisch proces dat de voorgeschiedenis, de symptomen en de klachten van de patiënt in kaart brengt.

Gedurende deze dag wordt ook het autobiografische samenspel tussen gehechtheid en trauma in een context van vroegkinderlijke chronische traumatisering geschetst.

De mogelijkheden voor het gebruik van (beslissingsondersteunende) diagnostische instrumenten in het beginstadium van de therapie komen eveneens aan bod alsook de gestructureerde interviews voor gehechtheid (GBI) en voor dissociatieve stoornissen (SCID-D).

Tijdens casuïstiek discussie en oefeningen in subgroepen wordt het diagnostisch proces toegelicht.

 

Dag 3: 'De theorie van de trauma-gerelateerde dissociatie als basis voor fasegerichte traumatherapie bij CPTSS en dissociatief trauma: stabilisatie' door Jessie Delooz

 

Dag 4: 'De theorie van de trauma-gerelateerde dissociatie als basis voor fasegerichte traumatherapie bij CPTSS en dissociatief trauma: confrontatie' door Erik de Soir

 

Dag 5: 'De theorie van de trauma-gerelateerde dissociatie als basis voor fasegerichte traumatherapie bij CPTSS en dissociatief trauma: integratie/expansie' door Erik de Soir

Gedurende deze drie dagen krijg je een stevige basis m.b.t. de theorie van de structurele dissociatie die de basis vormt voor de fasegerichte traumatherapie. Je leert de therapiedoelstellingen aanbrengen en werken aan voldoende stabilisatie vooraleer kan worden overgegaan naar een fase van confrontatie en consolidatie van traumaherinneringen. Dit proces wordt ingeleid als een cyclisch of spiraalvormig therapeutisch proces. In de fase van confrontatie leer je het integratief vermogen van de patiënt vergroten en werken met dissociatieve delen van de persoonlijkheid.

Dag 6: 'Focusing georiënteerde psychotherapie in de context van trauma en dissociatie: therapeutische indicaties' door Jessie Delooz

 

Dag 7: 'Opzetten van de behandeling bij complexe problematiek: holistische theorie, de interventiecirkel, traumalijst en de werkingsmechanismen van verschillende traumaverwerkingstechnieken' door Martijn Stöfsel

 

Dag 8: 'Hechtingsproblematiek in de context van trauma en dissociatie: therapeutische indicaties' door Renate Geuzinge

 

Dag 9: 'Toepassing van EMDR, Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting bij vroegkinderlijke traumatisering en indicatieverschillen bij verschillende verwerkingstechnieken' door Martijn Stöfsel

 

 

Dag 10: 'Het gebruik van hypnose in de context van trauma en dissociatie: therapeutische indicaties' door Jessie Delooz/Erik de Soir

Overlevers van fysiek en/of seksueel geweld vertonen zowel lichamelijke, emotionele als cognitieve restletsels. Op lichamelijk en sensomotorisch vlak moet de therapeut leren omgaan met de verwondingen op het vlak van lichamelijke integriteit en lichaamservaring. Het contact met het eigen functioneren (het eigen lichaam), het eigen gezin, de sociale omgeving en de wereld is verstoord geraakt door persistente gevoelens van angst, onveiligheid, wantrouwen, controleverlies, onmacht en agressie. Veel van de restletsels zijn vastgezet in het lichaam en de traumatische herinneringen zijn niet opgenomenin het associatief netwerk noch voldoende gementaliseerd.

In een opeenvolging van praktische en ervaringsgerichte oefendagen maak je kennis met verschillende therapeutische werkvormen die zeer goed wetenschappelijk onderbouwd zijn.

 

Dag 11: 'Omgaan met ethische dilemma’s, moeilijke cliënten en co-morbiditeit' door Jessie Delooz

 

Dag 12: 'Zelfzorg, herbronning, integratie, actieve burnoutpreventie en veerkracht van de therapeut' door Erik de Soir

De therapie met chronische, complexe en/of vroegkinderlijk getraumatiseerde patiënten kan buitengewone uitdagingen inhouden voor de psychotherapeuten.

Zowel de diagnostische ingewikkeldheid als de complexiteit van de relatie met deze patiënten houden ook voor de psychotherapeut bepaalde risico’s in: het hele gamma van overbetrokkenheid tot het willen stoppen van dit soort begeleidingen, het risico op klachten vanwege de cliënt alsook de buitengewone verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaan, zijn thema’s die in deze opleiding aan bod komen want legio zijn de therapeuten die zelf opgebrand geraken of voortijdig stoppen na het mislopen van dit soort psychotherapeutische begeleidingen.

Voor wie?

Deze jaaropleiding (Level 1) richt zich tot masters (psychiaters, klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen) met een langdurige psychotherapeutische opleiding en andere psychotherapeuten met verworven rechten.


Praktijkervaring en potentiële casuistiek i.v.m. vroegkinderlijke chronische traumatisering is een voorwaarde.

Na het eerste jaar kunnen verdere verdiepingsmodules worden gevolgd (Level 2).

Het aantal plaatsen voor deze opleiding is beperkt tot MAX 15 deelnemers. Indien nodig zal een wachtlijst worden aangelegd voor de vorming van een volgende groep.

Opleiders

Erik De Soir

Organisator, opleider en supervisor van de opleiding.

Doctor in de psychologie (Universiteit Utrecht) en doctor in de sociale en militaire wetenschappen (Koninklijke Militaire School), psychotherapeut (systeem- en communicatietherapie), hypnosedeskundige (Voorzitter van de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnosevereniging), brandweerpsycholoog verbonden aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg (HVZNL), qigong instructeur en meditatieleraar, verbonden aan De Weg Wijzer – Expertisecentrum voor trauma- en rouwbegeleiding (Leopoldsburg, België). Hij is auteur van een twintigtal boeken over trauma, rouw en crisissituaties.

Jessie Delooz

Organisator, opleider en supervisor van de opleiding

Psychiater en psychotherapeute (systeempsychotherapeute), coördinator van ‘De Binnentuin’ (Boutersem, België), Focusing-georiënteerd psychotherapeute (FOT) en Focusingtrainer en –coördinator (erkend door TIFI). Als docent en supervisor verbonden aan de Opleiding Focusing in Therapie (Focuscentrum Aaffien de Vries, NL) en als supervisor verbonden aan de opleiding FOT (London Focusing Institute), docent in trauma- en rouwopleidingen, hypnosedeskundige.

 

 

Martijn Stöfsel

Opleider en supervisor van de opleiding

Hij werkt momenteel in een eigen psychotherapie- en onderwijspraktijk in Lunteren. Daarvóór heeft hij gewerkt met ernstig getraumatiseerde cliënten in het Sinai Centrum en in de verslavingskliniek van het Leger des Heils. Hij schreef ‘Complex trauma’ (2010), ‘Trauma en persoonlijkheidsproblematiek’ (2017) en Trauma en verwerkingstechnieken (2020). Hij is supervisor van de VGCt, de Schematherapievereniging en de NtvP en EMDR-practitioner.

 

Renate Geuzinge

Opleider en supervisor van de opleiding

BIG geregistreerd GZ-psycholoog/psychotherapeut gespecialiseerd in vroegkinderlijke chronische traumatisering. Ze is supervisor en opleider voor de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP) en werkte jarenlang bij Top Referent Traumacentrum (TRTC) van GGZ Drenthe. Ze is ook oprichter en docent van het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB), promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek en redacteur voor het Tijdschrift voor Experiëntiële Psychotherapie (tPeP).

 

Wanneer?

Dinsdag 05/09/2023
9u30 - 16u30
Dinsdag 24/10/2023
9u30 - 16u30
Dinsdag 28/11/2023
9u30 - 16u30
Dinsdag 19/12/2023
9u30 - 16u30
Dinsdag 23/01/2024
9u30 - 16u30
Dinsdag 27/02/2024
9u30 - 16u30
Dinsdag 26/03/2024
9u30 - 16u30
Dinsdag 23/04/2024
9u30 - 16u30
Dinsdag 07/05/2024
9u30 - 16u30
Dinsdag 21/05/2024
9u30 - 16u30
Dinsdag 04/06/2024
9u30 - 16u30
Dinsdag 25/06/2024
9u30 - 16u30

Waar?

De binnentuin
Spoorwegstraat 8,
3370 Boutersem, België

Investering

De volledige opleiding kost (exclusief intervisie en supervisie, maar inclusief lunch en koffie-/theepauzes) €1850,00 (+21% BTW= 388,20€) = 2238,50€.

Aanvullend aan de opleiding moeten de cursisten in groepjes van 3 minstens twee uur supervisie volgen bij elk van de docenten.
De data hiervoor kunnen de cursisten zelf plannen in overleg met de docenten.
Hiervoor wordt een tarief van €40,00/u aangerekend voor collectieve supervisie.
Voor een uur individuele supervisie wordt €80,00/u aangerekend.

Inschrijving is pas geldig bij betaling van het volledige bedrag. Cursisten kunnen mits een gemotiveerd schrijven ook opteren voor een gespreide betaling.

Bij annulatie VOOR 05 augustus 2023 wordt het volledige bedrag van de inschrijving teruggestort. Indien deelname aan de opleiding geannuleerd wordt NA 05 augustus 2023, zal 10% van het inschrijvingsbedrag als kost aangerekend worden.

Meer info

 Verplichte literatuur bij de cursus:

Behandeling van traumagerelateerde dissociatie - Kathy Steel, Suzette Boon, Onno van der Hart

Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma - Janina Fisher

Basisboek : De polyvagaaltheorie in therapie - Deb Dana

 

Facultatieve maar aangeraden literatuur:

Verankerd in veiligheid - Deb Dana

50 oefeningen voor clënten : De polyvagaaltheorie in therapie - Deb Dana

Internal Family systems therapie - Frank G. Anderson, Martha , Richard C. Schwartz

Diagnostiek van de traumagerelateerde dissociatie - Suzette Boon

Alle delen welkom - Richard C. Schwartz

 

Inschrijving

Deze opleiding wordt niet georganiseerd door Konnektit.

 

Inschrijven kan door via mail je CV + gescande versie van de vereiste diploma's door te sturen aan erik.de.soir@telenet.be of jessie.delooz@gmail.com

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.