Werken met ideomotorische signalen

29/09/2023
Deze opleiding werd georganiseerd door VHYP

Inhoud van de opleiding

In deze voortgezette opleidingsmodule staat het contact leggen en het communiceren met het ‘innerlijk’ / onbewuste niveau binnen de cliënt(e) centraal.
Bij hypnotisch werken zijn we ons al bewust van de gelaagdheid in onze communicatie en de daarbij horende non-verbale reacties. Hoe kunnen we dan ideomotorische signalen ontwikkelen om ‘onbewuste kennis’ van de cliënt(e) in de therapie te kunnen betrekken? Zodat ook datgene wat nog nooit in woorden is weergegeven en in het lichaam ligt opgeslagen, een stem krijgt? Ook in het begin van een therapie kan dit een goed hulpmiddel zijn om diagnostisch een indruk te krijgen of de problematiek enkelvoudig of multi-gedetermineerd is.

Hiertoe zal o.a. een verdieping van de “7 Sleutels van LeCron” aan bod komen, zowel in eigen ervaring als in de rol van therapeut bij het samen oefenen hiermee. Meerdere praktijkvoorbeelden rond diverse problematieken hebben deze dag hun plek in het programma (o.a. Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten of SOLK). Ook het basismateriaal van Rossi & Cheek uit “Mind - Body Therapy” krijgt aandacht, evenals hun retrospectieve en progressieve chronologische benadering m.b.t. trauma.

Daarnaast wordt een vragenlijst gepresenteerd, waarmee een geïndividualiseerde strategie voor traumaverwerking kan worden ontwikkeld, in samenspraak met het onbewuste niveau van de cliënt(e)! [Zodat de vraag “stabiliseren of verwerken?” in overleg met de innerlijke wijsheid van de cliënt(e) kan worden beantwoord!

Verder zal aangegeven worden dat deze benadering ook op afstand goed kan werken, bijvoorbeeld met een cliënt(e) aan de telefoon.

Tenslotte kan deze benadering zelfs aangewend worden, als de therapeut de klacht van cliënt(e) niet eens kent (‘secret therapy’). Voordelen, valkuilen en mogelijke problemen bij deze benaderingen vormen eveneens onderdeel van het programma op deze dag.

 

Leerdoelen

Na het volgen van deze module zijn deelnemers in staat om:

  • Het werken met ideomotorische signalen te kunnen inleiden en verduidelijken naar cliënten
  • Met behulp van variaties op de “Vragen van LeCron” oorzakelijke of in-stand-houdende factoren m.b.t. de klacht(en) te kunnen inventariseren
  • De voordelen, alsook valkuilen en mogelijke problemen bij deze benaderingen te kunnen herkennen

 

Methode

Door het lezen van enkele korte artikelen vooraf hebben de deelnemers al een globaal beeld van deze manier van hypnotisch werken.

Wellicht zelfs al een idee hoe deze benadering in te passen zou zijn in hun eigen werkwijze. Vragen hierover kunnen op deze dag een geïndividualiseerd antwoord verwachten.
Verder zal een introductie op het onderwerp, een oefening met de hele groep door de opleider, en oefenen met elkaar deel uitmaken van het programma.
Ook zullen video-demonstraties uit de praktijk de variaties in werkwijze hierbij leven-dig toelichten.

Uit de grabbelton van 40 jaar ervaring in het werken met deze methodiek zullen vele voorbeelden gegeven kunnen worden, afhankelijk van de vragen en belangstelling uit de groep. Tevens zullen een tiental hand-outs worden uitgereikt, die als ‘short - cut’ kunnen worden gebruikt voor het eigen werk in de praktijk.
Een demonstratie door de opleider voor de groep is ook voorzien, alsmede inbreng van casuïstiek door een deelnemer. Tenslotte zal nog extra literatuur nagestuurd worden voor wie zich nog verder wil verdiepen in deze wijze van hypnotisch werken.

Voor wie?

Deze module is toegankelijk voor wie de basisopleiding hypnose reeds volgde.

Opleider

Ton Wilken is 40 jaar als gz-psycholoog werkzaam geweest in een vrijgevestigde praktijk en tevens 28 jaar als psychotherapeut bij de Afdeling Gezinspsychiatrie van Yulius. Ook was hij 20 jaar verbonden aan het Instituut voor Psychotrauma. Hij is erkend opleider en supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Hypnose (Nvvh), alwaar hij ook actief is geweest in het Bestuur en de Opleidingscommissie, waarvan 18 jaar als Coördinator Vervolgopleidingen.

 

Wanneer?

Vrijdag 29/09/2023
9u30 - 17u

Waar?

UPC-KULeuven
Leuvensesteenweg 513,
3070 Kortenberg, België

Investering

De investering voor VHYP-leden bedraagt 145 euro, niet-leden investeren180 euro.

 

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd.

Inschrijving

Deze opleiding wordt niet georganiseerd door Konnektit.

 

Inschrijven kan via jouw dasboard op de website van vhyp.

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.