Opleidingen

KMO-portefeuille

Ontdek alle opleidingen en Konnektit momenten aangeboden door Konnektit.

Filter

ONLINE: De ultieme wegwijzer naar financiële rust

2022

Wil jij jouw professionele dromen realiseren, jouw angsten aanpakken en jouw kennis op financieel en ondernemingsvlak verhogen dan is het traject “de ultieme wegwijzer naar financiële rust” met Veerle Degrieck & Sonja Delbeecke iets voor jou.

Lees meer

ONLINE: VIP-traject: de hulpverlener als ondernemer

2022

Een hulpverlener die ondernemer wordt, ziet vaak heel wat uitdagingen op zijn pad verschijnen. Er zijn immers weinig opleidingen die je hierop voorbereiden. Psychologen, psychotherapeuten, bemiddelaars, ... krijgen in hun opleiding weinig tot geen informatie omtrent het runnen van een eigen praktijk. Hierdoor is het vaak een kwestie van trial & error. Wil jij 6 maanden als VIP ondersteund worden door Sonja Delbeecke om aan jouw praktijk te werken en zo een succesvolle ondernemende hulpverlener te worden, dan is dit traject iets voor jou.

Lees meer

Inspiratiewandeling, intervisie en netwerkmoment

5 juli + 16 augustus 2022

Hoe onderscheid jij je als coach van de toekomst?

Rond dit thema wordt gewerkt tijdens een wandelnocturne door Agnetha Knapen, Bert Hillen en Lut Moers.

We gaan samen op pad tijdens een inspiratiewandeling waarbij we werken rond een aantal intervisievragen die daarna besproken worden in groep. Achteraf wordt er een netwerkmoment voorzien van een hapje en een drankje.

De intervisie geeft je de kans om een aantal prangende thematieken als coach aan te kaarten, erover van gedachten te wisselen en inzichten te verwerven. We wisselen tijdens de wandeling de intervisie af met een aantal oefeningen die je korter bij jezelf en de natuur zullen brengen.

Het netwerkmoment geeft je de tijd om je concullega's te leren kennen, voeling te krijgen met de markt en gewoon gezellig na te praten!

Voor elke (startende) coach of coach die nog overweegt om door te starten als zelfstandige.

Lees meer

Infosessie over seks- en pornoverslaving

2 augustus 2022

Seks- en pornoverslaving.

Een mythe, een slapende reus of een onzichtbare pijnlijke realiteit?   

Wil je hierover meer te weten komen?  Word je er als hulpverlener mee geconfronteerd? 

Via deze infosessie wil de Kanteling dit thema onder de aandacht brengen. Annemie de Loose, psychologe en medewerkster van Nova Vida, zal je tijdens deze avond meenemen in dit thema en trachten te antwoorden op de vragen die er zijn.

Lees meer

Praktische psychopathologie - diagnostiek en therapie

8 augustus + 22 augustus + 29 augustus 2022

Denken, voelen en functioneren bestaat in allerlei vormen.

We brengen in kaart wanneer dit binnen de normaalgrenzen valt en wanneer er sprake is van welke psychopathologie.

Hoe herken je dat, welke vragen stel je, welke observaties doe je en welke direct bruikbare therapeutische mogelijkheden heb je? 

Je vindt de antwoorden in deze korte inspirerende vorming door Dr. Riño Wong Chung, die een mooie meerwaarde creëert voor elke hulpverlener. 

Lees meer

Control Game On - Infosessie over game- en schermgebruik in een digitale wereld

11 augustus 2022

Wanneer ben je verslaafd? Wat kan je eraan doen? Wie is verslaafd? Waarom is het zo verslavend? Wat met andere schermen?  

Wil je hierover als hulpverlener meer te weten komen?   

Via deze infosessie wil de Kanteling dit thema onder de aandacht brengen.  Mede door de corona-pandemie zien we een toename van deze problematiek. 

Natalie De Schepper, psychologe en medewerkster van Nova Vida, zal je tijdens deze voormiddag samen met ervaringsdeskundige Gaetan Bourguignon meenemen in dit thema en trachten te antwoorden op de vragen die er zijn. 

Lees meer

Gezin Gezien - Context en gezag in verbinding

25 augustus + 26 augustus 2022

Kinderen, jongeren en gezinnen ondervinden vaak kleine, maar ook grote en soms uitzichtloze problemen en/of conflicten.  

Tijdens deze tweedaagse vorming door Luc Claes zoomen we in op het kader 'context en gezin in verbinding'. Een concrete methodiek in het werken met complexe gezinsdynamieken die het individu verbindt met het systeem in de zoektocht naar betrouwbaarheid en rechtvaardigheid in de balans van geven en ontvangen.

Lees meer

Integrale opleiding tot psycho-fysiek ontwikkelingscoach

start 6 september 2022

Tijdens deze opleiding door Agnetha Knapen, Bert Hillen en Lut Moers word je opgeleid tot psychofysiek ontwikkelingscoach.

Dit aan de hand van drie modules:

  • de module ‘de fundamentals van het coachen’

  • verdiepingsmodule met NLP-technieken

  • verdiepingsmodule sociaal-emotionele vaardigheidstraining, bestaande uit fysiek-emotionele ontwikkeling en verbaal-emotionele ontwikkeling.

Lees meer

De fundamenten van het coachen

start 6 september 2022

In deze inspirerende, intensieve basiscursus coaching door Agnetha Knapen en Lut Moers krijg je in eerste instantie een uitgebreid overzicht over het coachingsvak en over de meest gekende tools en methodes die er bestaan  die je kan gebruiken om vanuit zelfsturing en zelfreflectie de coach in jezelf te ontdekken.

Lees meer

Tweedaagse opleiding Hypnose bij kinderen

8 + 29 september 2022

Heb je reeds de VHYP basisopleiding voltooid?

Dan kan je nu inschrijven voor de voortgezette module rond hypnose bij kinderen en jongeren door Luc Bouteligier.

Lees meer

Ouderbegeleiding gesteund op Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

9 september + 10 september 2022

Heb je al een basisopleiding ACT achter de rug en wil je dit graag specifiek leren inzetten in ouderbegeleiding?

Schrijf je dan nu in voor deze tweedaagse vorming 'Ouderbegeleiding gesteund op ACT' van Sien Verbeeck.

In deze 2 dagen krijg je een mix van experiëntieel werk, theoretische kaders en zelf inoefenen. De inhoud van de training is gebaseerd op de kennis en ervaring (en literatuur) die Sien mocht opdoen in ACT in het begeleiden van ouders én de Relational Frame Theory. 

Lees meer

Korte Training Hartbegaafd

12 september + 26 september 2022

De afgelopen jaren is er meer aandacht ontstaan voor hoogbegaafdheid en voor de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Veel begeleiding aan deze groep kinderen is echter enkel gericht op de cognitieve ontwikkeling. 

Hartbegaafd is een interactieve manier van werken met hoogbegaafden, waarbij het uitgangspunt is dat wanneer de bovengemiddeld sterke denkkracht en het rijke gevoelsleven van hoogbegaafden een goede verbinding leggen, het praktisch handelen veel vloeiender verloopt.

Tijdens deze tweedaagse training met Eva-Katrien Schröder wordt meer inzicht gegeven in de sociaal emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en wordt inzicht gegeven in hoe de methode Hartbegaafd werkt. Er worden handvaten gegeven voor de dagelijkse praktijk van ouders van, begeleiders, therapeuten, coaches en leraren die werken met hoogbegaafde kinderen.

Lees meer

Jaaropleiding Metapositie van de Supervisor

start 17 september 2022

Wil/ben jij als I.V.-supervisor aan de slag?

In deze praktijkgerichte jaaropleiding 'Metapositie van de supervisor' door Bruno Van den Bosch en Marleen Van Laere maak je kennis met het 7 eyed Model for supervision. Dit is een systemisch model, ontwikkeld door Peter Hawkins en Robin Sohet om te werken met individuen, groepen en organisaties.

In deze achtdaagse training verbinden we op basis van dit model, de 7 perspectieven met de denkkaders en integratieve keuzes van de Interactionele Vormgeving (I.V.). 

Lees meer

Postgraduaat in de gestaltpsychotherapie

start 17 september 2022

Wil je graag als Gestalttherapeut aan de slag?

Schrijf je dan nu in voor het 4-jarige postgraduaat gestaltpsychotherapie i.s.m. Vives en IVC. Dit postgraduaat is erkend door de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (NVAGT) en de European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

Als therapeutische stroming situeert de gestalttherapie zich binnen de ervaringsgerichte, experimentele en existentiële richting.

 

Lees meer

NLP Fundamentals: Coachen met de NLP methode

17 september + 15 oktober + 19 november + 17 december 2022

Ben je op één of andere manier bezig met NLP, heb je er al van gehoord en wil je meer weten of is dit helemaal nieuw voor jou? ​In deze opleiding door Bert Hillen leer je deze technieken en werkvormen kennen en toepassen.

Lees meer

Jaaropleiding Integratieve koppeltherapie

start 19 september 2022

Wil jij op een methodische en integratieve manier met koppels willen werken?

Dan is deze jaaropleiding Integratieve koppeltherapie door Marco Alibertis iets voor jou!

Vertrekkend vanuit Interactionele Vormgeving, en gebruikmakend van de inzichten en methodieken uit o.a. de Systeemtherapie, Contextuele Therapie, EFT, hechtingstheorie en andere, komen we tot een gewogen, integratieve aanpak die afgestemd is op de unieke eigenheid van elk koppel en hun relatiemoeilijkheden. De focus ligt hierbij op het herstellen van de dialoog en vertrouwen, en het helen van kwetsuren.

Lees meer

Tweejarige opleiding Integratieve kindertherapie

start 19 september 2022

Werk jij met kinderen en jongeren?

Veel methodieken in de begeleiding van volwassenen zijn minder of niet bruikbaar in het werken met kinderen. Zij vragen een andere taal, een doe-taal, een voel-taal, een speeltaal, een woordeloze taal, …

In deze integratieve ervaringsgerichte opleiding van twee jaar door Katrien Cassiers zoeken we naar manieren om het zelfhelend vermogen van kinderen terug aan te wakkeren zodat het gezonde innerlijke kind meer draagkracht kan bieden aan het gekwetste stuk en ze leren omgaan met onder andere verdriet, boosheid, rouw, trauma, emotionele pijn en spanning. Omdat kinderen ingebed leven in een context komt ook het spreken met en begeleiden van ouders en het bouwen van een samenwerkingsrelatie ruim aan bod.

In deze opleiding word je uitgedaagd om de innerlijke therapeut te verbinden met het speelse en onderzoekende stuk in jezelf, aan zelfreflectie te doen en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen groeiproces.

Lees meer

Jaaropleiding Integratieve Creatieve therapie

start 20 september 2022

Wil je graag creatieve therapie kunnen aanbieden?

Schrijf je dan in voor deze reeds 25 jaar bestaande praktijkgerichte opleiding Creatieve Therapie door Suzanne Kempeneers, Katrien Cassiers, Pat Van Lantschoot en Luc Van Nyvelseel.

Deze jaaropleiding wordt integratief opgebouwd en verbindt de vier disciplines van de creatieve therapie (beeldende werkvormen, dans, drama en stem) met het therapeutisch begeleiden. De stafdocenten verbinden deze vier werkvormen met de basisprincipes van de Interactionele Vormgeving (integratieve psychotherapie), die als kader voor deze opleiding fungeren.

Lees meer

Introductie rouwtherapie

20 september + 30 september + 19 oktober + 8 november 2022

Heel wat psychotherapeuten, psychologen, psychiaters en aanverwante disciplines hebben in hun opleiding weinig inzichten en handvaten meegekregen om gecompliceerde en traumatische rouw te behandelen. Toch heeft iedereen mensen in begeleiding die ernstig en langdurig lijden na ingrijpende verlieservaringen. Niet alleen na overlijden maar ook na verlies van werk, van gezondheid, een scheiding etc. (‘Levend verlies’). In deze opleiding neemt Johan Maes jou mee in de actuele kijk op rouwen en biedt hij jou de kans om te oefenen met verschillende methodieken die kunnen ingezet worden tijdens een begeleiding.

Lees meer

Een vuurtoren in de storm: Werken met ouders in een (hoog)conflictscheiding vanuit de visie Parallel solo-ouderschap

20 september + 21 september + 4 oktober 2022

Werk jij met gezinnen die door een hoogconflictscheiding, of vechtscheiding in de volksmond, door een storm gaan?

In deze driedaagse vorming gaat Vanessa Maes, grondlegger van het Alianza project, met jullie dieper in op wat een hoogconflictscheiding is. Hiernaast zoomt ze in op verschillende handvatten die steunend zijn om deze ouders houvast te bieden in de storm. Zij stelt jullie ook de toolbox voor hulpverleners voor, die ontwikkeld werd ter ondersteuning van het werken met ouders in een hoogconflictscheiding. 

De theorie wordt aangevuld met het aanleren van concrete methodieken vanuit een heldere visie. Na 2 dagen kan je aan de slag vanuit een duidelijk kader in je werk met deze ouders en gezinnen. Op dag 3 is er ruimte voor eigen casussen en vragen vanuit de eigen praktijk.

Lees meer

Hypnose basisopleiding

23 september + 7 oktober + 28 oktober + 25 november + 9 december 2022

Heb jij interesse om hypnose in te zetten in jouw praktijk?

Schrijf je dan nu in voor deze vijfdaagse basisopleiding met Dr. Nicole Ruysschaert en Erik De Soir. Deze opleiding verschaft je een basispakket aan tools en methodes om als arts, psycholoog of psychotherapeut van start te gaan met hypnose in een klinische en/of medische werksetting.

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het gebruik van hypnose als therapeutische aanvulling op het medisch en psychotherapeutisch werk, o.a. voor een betere angst-, stress- en pijncoping. Onderzoek toont eveneens aan dat hypnose bepaalde lichamelijke en psychische processen gunstig beïnvloedt. Het gerichte hypnotische communicatieproces speelt overigens een rol in het activeren en versterken van de persoonlijke hulpbronnen, processen en vaardigheden.

Lees meer

Hartcoherentie: innerlijke balans en veerkracht opbouwen met hartcoherentie

24 september + 8 oktober + 22 oktober 2022

Wil jij voor jezelf aan de slag met hartcoherentie?

Met een efficiënte, meetbare en wetenschappelijke onderbouwde ademhalingstechniek je autonoom zenuwstelsel reguleren, je brein optimaliseren & algemene veerkracht stimuleren. Ben je in staat snel te schakelen om je voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden? Of ben je in moe, gestressed en in burn-out? Hartcoherentie is een eenvoudige techniek waarbij je door middel van je ademhaling rust en balans in je lichaam brengt. Een eenvoudige en dankbare manier om in het dagdagelijkse leven bij te tanken.

Deze training door Mathieu Devies wordt stelselmatig opgebouwd.
Er wordt van jou verwacht actief deel te nemen aan de training. Deze deelname vraagt weinig van je dagdagelijkse tijd maar wel aandacht en wat discipline voor de beoefening van hartcoherentie. Daarom is coaching zo belangrijk!

Lees meer

Praktische psychopathologie - diagnostiek en therapie

26 september + 10 oktober + 24 oktober + 7 november + 21 november 2022

Denken, voelen en functioneren bestaat in allerlei vormen.

We brengen in kaart wanneer dit binnen de normaalgrenzen valt en wanneer er sprake is van welke psychopathologie.

Hoe herken je dat, welke vragen stel je, welke observaties doe je en welke direct bruikbare therapeutische mogelijkheden heb je? 

Je vindt de antwoorden in deze korte inspirerende vorming door Dr. Riño Wong Chung, die een mooie meerwaarde creëert voor elke hulpverlener. 

Lees meer

Jaaropleiding Traumaverwerking

start 27 september

Jaarlijks worden duizenden mensen geraakt door ingrijpende gebeurtenissen. Sommigen ontwikkelen PTSS, bij anderen ontstaat er een angststoornis. Nog anderen, vaak meervoudig gekwetsten, krijgen te maken met complexe problemen op diverse levensdomeinen. Als hulpverlener ontmoeten we dagelijks mensen die lijden aan de gevolgen van een traumatische ervaring.

Bij velen is het vertrouwen in de ander zwaar beschadigd en staan angst, wantrouwen, schuld en schaamte voorop. Vertrouwen is de basis van de therapeutisch relatie, maar hoe bouw je een vertrouwensrelatie op met iemand die zo diep geschonden is in vertrouwen? Hoe krijg je op een begripvolle en constructieve manier beweging in hardnekkige en destructieve patronen en help je hun kijk op de werkelijkheid verruimen? Hoe krijgt de cliënt zelf weer de regie over het leven in handen en hoe creëren we meer keuzevrijheid?

In de Jaaropleiding Traumaverwerking door Anne Vandenbroucke leren we meer inzicht te krijgen in het proces dat zich afspeelt in de cliënt, in onszelf en in de interactie tussen ons beiden. We leren overdracht en tegenoverdracht begrijpen, kijken naar macht en onmacht, en dissociatie als overlevingsmechanisme. Vanuit een theoretische achtergrond gaan we praktijkgericht vanuit eigen ervaring aan de slag.

Lees meer

Rouw: een model van verbindingen

27 september + 28 september

Rouw en verlies zijn onderdeel van het leven. Verlies hoort erbij. Rouw is verbonden met de liefde die we voelen voor iets of iemand, waar we aan gehecht zijn. Een rouwbeleving heeft dan ook niet enkel te maken met de feiten en context van het verlies, maar is ook onlosmakelijk verbonden met de betekenis die we geven aan wat/wie we verloren zijn.

In deze tweedaagse training met An Hooghe wordt stilgestaan bij deze uitgangspunten en hoe ze onze taal en blik beïnvloeden. Dit alles wordt gelinkt met het model van verbindingen. Hierbij gaan we ervan uit dat er verschillende soorten verbindingen zijn die kunnen bedreigd geraken in een rouwproces.

Lees meer

Jaaropleiding Integratief Lichaamsgericht werken

start 29 september 2022

Wanneer we het lichaam gericht en zorgvuldig uitnodigen in therapie, kunnen we diepgaande veranderingsprocessen in beweging zetten.

In deze jaartraining Integratief Lichaamsgericht werken door Ludwina Degryse worden verschillende lichaamsgerichte benaderingen en methodes verkend aan de hand van een aantal integratieve kaders, waaronder de I.V.-driehoek en het 4 kwadrantenmodel, met als doel lichaamsgericht werk logisch en gepast te integreren in het therapeutisch proces.

Lesdagen zijn actief en ervaringsgericht opgebouwd rond relevante theoretische kaders.

Lees meer

Opleiding tot loopbaancoach

1 oktober + 15 oktober + 29 oktober + 19 november + 3 december + 17 december 2022 + 14 januari 2023

Jij volgde reeds een basisopleiding in communicatie – en gesprekstechnieken gericht op coachen? Top! En nu wil jij je verdiepen in de wereld van loopbaancoaching. Zodat je anderen kan bijstaan bij het maken van een weloverwogen loopbaankeuze, kan inzetten op een gezonde work-life balans en bruggen bouwt tussen het welzijn van werknemers en hun loopbaan. Als loopbaancoach help je mensen ontdekken waar ze voldoening en energie uithalen. Je versterkt de communicatie met collega's of leidinggevenden, ondersteunt bij twifjels rond job inhoud en zet in op zingeving. Je begeleidt cliënten met werkstress en re-integratie, en gaat aan de slag met waarden, talenten en competenties of versterkt de sollicitatievaardigheden van jouw cliënt.

 

Lees meer

Wandelcoach, de natuur als co-coach

2 oktober + 9 oktober 2022

Met deze Opleiding tot wandelcoach door Agnetha Knapen spelen we in op de veranderingen in het coachlandschap en onze maatschappij waar naast ervarings- en gezondheidsgerichte begeleiding ook nood is aan verdieping in de integrale noden van de mens. Met deze verdieping komen we aan deze groeiende nood tegemoet zodat je je als huidig of toekomstig coach/ondernemer beter kan profileren om jouw doelgroep en of praktijk/onderneming te versterken.

We bieden jou een ervaringsgericht vormingstraject waarin we leren hoe we via het verkennen van de natuur zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid kunnen bevorderen. Door het introduceren van beweging zetten wij samen met de coachee ook fysiek de eerste stappen richting een positieve leefstijlverandering. Daarnaast stimuleert de natuur maximaal de zintuigen en de creativiteit, het bevordert het bespreken van moeilijke onderwerpen (of de communicatie evenals sociale interactie) en opent onze blik om eventuele problemen in een nieuw daglicht te zien. Het zorgt er ten slotte ook voor dat we niet alleen makkelijker contact leggen met onze omgeving, maar ook dat we terug contact leggen met onszelf.

Lees meer

Jaaropleiding Therapeutisch werken met Mindfulness en Compassie

start 3 oktober 2022

Mindfulness valt als methodiek niet meer weg te denken in het brede welzijnslandschap.

In deze jaaropleiding door Marco Alibertis wordt de focus gelegd op hoe je op een verantwoorde manier met mindfulness aan de slag kan gaan in de individuele praktijk. We vertrekken daarbij vanuit de basis die alle recente behandelingsvormen (zoals MBCT, ACT, …) met elkaar gemeen hebben, en je leert hoe je mindfulness op een verantwoorde en integratieve manier kan toepassen bij diverse cliënten en psychische klachten. Daarnaast zal er ook veel aandacht besteed worden aan het werken rond acceptatie en zelfcompassie, een onlosmakelijk onderdeel van een evenwichtige mindfulness praktijk.

Wil je kennismaken met mindfulness en compassietraining en dit toepassen op uitdagingen in je eigen leven, wil je jezelf versterken als mindful hulpverlener, wil je verantwoord en doelgericht mindfulness meditaties kunnen begeleiden en op mindfulness gebaseerde therapeutische technieken toepassen? 

Schrijf je dan zeker nu in!

Lees meer

Jaaropleiding Nutritional Psychology

start 4 oktober 2022

Voor wie op een holistische manier aan de slag wil met cliënten,
de bio-chemische basis van (geestelijke) gezondheid wil leren kennen,
wil leren hoe voedings- en leefstijlaanpassingen kunnen bijdragen aan de preventie en curatie van psychische problemen, is er deze Jaaropleiding Nutritional Psychology door Sabrina Marx.

De link tussen voeding en geestelijke gezondheid wordt immers steeds duidelijker. De afgelopen 30 jaar hebben we een beter zicht gekregen in het werkingsmechanisme van onze hersenen, darmen en de link daartussen. Desondanks zijn de aangeboden behandelingen in de praktijk niet erg veranderd. Er blijkt een grote kloof te zijn tussen wat de wetenschap al een tijd weet en de alledaagse praktijk. Deze jaaropleiding wil bijdragen aan het dichten van deze kloof door hulpverleners bekend te maken met recente wetenschappelijke bevindingen en ontwikkelingen in het werkveld.

Lees meer

Korte Training Dialectische Gedragstherapie

4 oktober + 18 oktober

Wil je graag met DGT (Dialectische Gedragstherapie) aan de slag bij mensen met (kenmerken van) een borderlinepersoonlijkheidsstoornis of een emotieregulatiestoornis, of bij adolescenten die in de knoop zitten met emoties en emotieregulatie?

Dialectische Gedragstherapie (DGT) is een derde generatie gedragstherapie waar de nadruk ligt op het aanvaarden van wat er is in het hier en nu. De dialectiek bestaat uit het heen en weer navigeren tussen valideren van het lijden en aanmoedigen tot verandering.

In deze Tweedaagse Training brengt Evelien De Meyer jou de basisbegrippen van DGT bij, en worden verschillende werkinstrumenten zoals een dagboekkaart, een crisisplan,… verkend.

Lees meer

CONGRES Rust voor je brein met de polyvagaal theorie

6 oktober 2022

Een dagje onderdompelen in de wereld van de polyvagaal theorie en psychologische veiligheid?

Het jaarlijks congres van Dr. Luc Swinnen vindt plaats op 6 oktober 2022. Deb Dana, Dirk Coeckelbergh, Fons Leroy, Heleen Degroot, Louis Van Nieuland, Luc Swinnen, Tine Swyngedouw en Sonja Delbeecke van Konnektit zullen de sprekers zijn. Het congres vindt plaats te Mechelen in Elewijt center. Mooie omgeving en perfecte catering.

Lees meer

Holistic Pulsing, een zachte vorm van lichaamswerk

7 oktober + 21 oktober + 22 oktober + 11 november + 12 november + 9 december 2022 + 13 januari 2023

Tijdens deze 7 daagse opleiding laat Caroline Steensels je aan den lijve kennismaken met Holistic pulsing. Dit is een zachte vorm van lichaamswerk waarbij je gekleed op een massagetafel gewiegd wordt. Door de ritmische bewegingen wordt het lichaam uitgenodigd tot diepe ontspanning en creëer je ruimte om (emotionele) blokkades los te laten. Het is een zachte en veilige manier van gericht aandacht geven aan je lichaam en alles wat er binnenin je leeft. Een behandelmethode die goed te combineren is met andere technieken en therapievormen. Het biedt ondersteuning bij bewustwording, ontspanning en groei. 

Lees meer

Korte Training Lichaamsgericht werken met kinderen en jongeren

10 oktober + 11 oktober 2022

Vaak worden kinderen bij ons, therapeuten en zorgverleners, aangemeld met lastig gedrag en moeite met emotieregulatie. Meer en meer zien we dat onder ‘moeite met emotieregulatie’ vooral een hulpvraag naar spanningsregulatie zit. Spanning die door henzelf en hun begeleiders niet meteen (h)erkend wordt. Kinderen leren heel snel vervreemden van hun eigen lichaam en door overdruk in onze samenleving hebben ze niet altijd volwassen in hun buurt die hen kunnen helpen via co-regulatie om met spanning en prikkels om te gaan.

In deze tweedaagse training met Katrien Cassiers komen speelse methodieken aan bod om terug een lichaamsgewaarzijn te ontwikkelen, spanning te herkennen en te leren releasen. Deze training richt zich tot iedereen die op een of andere manier met kinderen en/of ouders werkt. Veel van de inzichten en oefeningen zijn ook buiten een strikt therapeutisch kader inzetbaar. 

Lees meer

Korte Training Kennismaking met ACT

10 oktober + 24 oktober 2022

Interesse in een korte introductie met ACT (Acceptance and Commitment Therapy)?

Schrijf je dan in voor deze tweedaagse met Annelies Harvent en Moniek Van Oss.

De belangrijkste boodschap van ACT is: accepteer wat je zelf niet kunt controleren en verbind je ertoe die acties te ondernemen die je leven verbeteren. Het doel is een rijk en zinvol leven te creëren en tegelijk effectief om te gaan met de pijn en de stress die erbij horen. Het is een bewezen effectieve behandelmethode met als doel de psychologische flexibiliteit te bevorderen met behulp van zes kernprocessen; defusie, acceptatie, mindfulness, perspectiefinname, waarden en toegewijde actie.

Tijdens deze tweedaagse zullen we op diverse manieren kennis nemen van, en ervaring opdoen met, deze kernprocessen. De training biedt verschillende tools om als hulpverlener mee aan de slag te gaan en zal zeker ook dienen als inspiratie voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer

Korte Training Samengestelde Gezinnen

10 oktober 2022

Werk jij met nieuw samengestelde gezinnen?

Voor hulpverleners is het soms tasten in het duister hoe je de leden van een samengesteld gezin best begeleidt. Het helpt om het samengestelde gezin als een unieke relatievorm te zien en niet als een slecht functionerend traditioneel gezin. Kennis van de uitdagingen, het typische relatie- en gezinsvormingsproces en van de verschillende niveaus, waartussen wij als hulpverleners kunnen laveren, helpt ons om het bos door de bomen te blijven zien én om onze interventies op aan te passen.

Deze opleidingsdag met Cindy Schepers geeft je een beter zicht op hoe het samengesteld gezin werkt en helpt je er in jouw werk mee aan de slag te gaan.

Lees meer

Jaaropleiding Rouw- en verliesbegeleiding

start 11 oktober 2022

In het therapeutisch werk worden we heel dikwijls geconfronteerd met rouw en verlies.
De laatste jaren is er een nieuwe visie op rouwen ontwikkeld.

Tijdens deze jaartraining door Ann Bilsen willen we dieper ingaan op hoe je op een integratieve manier met rouw en verlies kan omgaan, met aandacht voor ervaren (voelen), betekenis geven (denken) en gericht handelen (doen). Je krijgt een antwoord op vragen zoals: wat is een normaal rouwproces en wat niet, hoe kan ik ondersteunend werken, welke mogelijke interventies kan ik doen. We gaan ook uitgebreid in op andere vormen van verlies dan door de dood. We denken dan bijvoorbeeld aan verlies van werk, van identiteit, van gezondheid, van… Daarnaast is er ruimte voor het inbrengen van eigen casussen en gaan we heel praktisch een aantal tools oefenen.

Lees meer

C²Trauma2Peace - Jaaropleiding Psychotherapie bij complex en chronisch trauma

start 11 oktober 2022

Wil je als psycholoog, psychiater of psychotherapeut expert worden in de therapie voor vroegkinderlijke chronische traumatisering?

Schrijf je dan in voor de derde editie van de jaaropleiding Psychotherapie bij complex en chronisch trauma - C²Trauma2Peace.

Deze jaaropleiding wordt georganiseerd door De Weg Wijzer (Erik De Soir) en De Binnentuin (Jessie Delooz) en wordt geven door Erik de Soir, Jessie Delooz, Martijn Stöfsel en Renate Geuzinge.

Lees meer

Masterclass Focus on Sexual Issues

13 oktober + 14 oktober 2022

Wil jij je verdiepen in seksuele moeilijkheden?

Tijdens deze tweedaagse met Nancy Amendt-Lyon wordt een breed spectrum van seksuele moeilijkheden verkend, zowel vanuit een relationele, fenomenologische als gestalt benadering.

Lees meer

VERJAARDAGSCONGRES: De kracht van verbinding, 5 jaar Konnektit

14 oktober 2022

Konnektit bestaat dit jaar 5 jaar en dat vieren we op 14 oktober 2022. Het centrale thema van de dag is "de kracht van verbinding" want verbinden en versterken zijn de 2 kernwoorden waarop Konnektit is gebouwd. Het wordt een dag waarin we jou willen inspireren en de mogelijkheid bieden om met collega's en organisaties te "konnekteren".

Lees meer

Jaaropleiding I.V.-coaching

start 17 oktober 2022

(Life-)coaching zit in de lift.

De I.V.-visie met integratieve methodieken leent zich goed tot coaching ‘pur sang’ waarbij het doel heel duidelijk organisatie en “actie” is. Coaching wordt tevens meer en meer ‘een onderdeel van… ‘. Zo kan ook in een therapeutisch of educatief proces tijdelijk een coachende lijn nodig zijn.

In deze jaaropleiding I.V.-coaching door Marleen Van Laere worden de verschillende coachingsmodellen verbonden in de I.V.-driehoek. Zo ontdekken we de existentiële insteek en de procesmatige complexiteit die ons tot mens maakt, maar vaak in coachingmethoden ontbreekt.

Lees meer

Jaaropleiding Leren werken met familieopstellingen

start 18 oktober 2022

Wil je graag werken met familieopstellingen?

Schrijf je dan nu in voor de Jaaropleiding Leren werken met Familieopstellingen door Marco Alibertis.

Wij zijn allen deel van een familiesysteem. De relatie met partner, ouders, kinderen en familie brengt niet alleen voldoening en geluk maar ook frustratie en teleurstelling. Thema’s waar we als individu mee worstelen, vinden dikwijls hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Sommige patronen worden van generatie op generatie doorgegeven.

Op respectvolle wijze therapeutisch werken met een persoon, relatie of gezinstherapie vraagt om specifieke technieken, strategieën en aandachtspunten. 
Met behulp van familieopstellingen kunnen spanningsvelden in een systeem op een eenvoudige en ontroerende manier zichtbaar gemaakt worden. Dit kan de start zijn voor een proces van integratie en heling.

Lees meer

Systeemtherapeutisch werken met rouw

18 oktober + 19 oktober + 20 oktober 2022

Na het verlies van een dierbare rouwt ieder op z’n eigen manier binnen een context van anderen. Partners en gezinsleden rouwen vaak verschillend om eenzelfde overlijden. Kinderen en jongeren hebben vaak specifieke noden. Er dient ruimte te zijn voor iedere rouwende en tegelijk moet er vaak ook gezorgd worden voor het geheel (de partnerrelatie/ het gezin). Hoe kunnen wij als hulpverleners hierbij aandacht hebben voor de complexiteit van dit geheel?

In deze driedaagse training met An Hooghe wordt stilgestaan bij de uitdagingen en meerwaarde van een relationele en dialogische blik in het werken met koppels en gezinnen in rouw. Ook wordt aandacht gegeven aan het betrekken van kinderen en jongeren in het gezinstherapeutische werk.

Lees meer

Korte Training Eetstoornissen, eetverslaving, emo-eten

18 oktober + 25 oktober 2022

Een verstoorde relatie met eten komt steeds meer voor en kan zelfs levensgevaarlijk zijn en allerlei gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

In deze tweedaagse training over eetstoornissen zoals beschreven in de DSM-V en de daarmee gerelateerde eetproblematiek zoals eetverslaving en emotie-eten, bekijkt Jacqueline Vogelaar dit holistisch: psychische en fysiologische aspecten komen aan bod. We kijken zowel regulier (vanwege het gevaar dat kan bestaan) als integratief.

Lees meer

Weerbaarheidscoach

22 oktober + 5 november + 12 november 2022

Het thema van deze tijd draait grotendeels om zich goed in zijn vel voelen.

Om zelfstandig en vol zelfvertrouwen het leven te kunnen aanpakken heb je zelfkracht nodig, want zeg nu zelf, hoeveel mensen met zelfvertrouwen die toch angst hebben ken je? Juist, waarschijnlijk niemand want angstig zijn en je zelfzeker voelen, dat gaat niet samen...

Wil jij als (loopbaan)coach specifieker in de thema's assertiviteit, zelfvertrouwen, faalangst, … begeleiden en dit ondersteunen op een constructieve, creatieve en professionele manier?

Schrijf je dan in voor deze Opleiding tot weerbaarheidscoach door Lut Moers en Agnetha Knapen.

Lees meer

Jaaropleiding Zandspeltherapie

start 24 oktober 2022

Ben jij als therapeut, coach, hulpverlener op zoek naar een creatieve werkvorm?

Schrijf je dan nu in voor de jaaropleiding Zandspeltherapie door Katrien Cassiers.

Deze opleiding richt zich tot therapeuten en hulpverleners die een minder verbaal middel willen om met hun cliënten aan de slag te gaan. De drempel om zandspel in te zetten ligt laag omdat er geen creatieve vaardigheden aangesproken lijken te worden, maar we wel op eenzelfde manier te werk gaan. Het werken met de zandbak biedt verschillende mogelijkheden voor kinderen, jongeren, volwassenen en settings met meerdere personen om processen zichtbaar en bespreekbaar te maken en te transformeren.

Lees meer

Autismespectrum: een gestaltbenadering

27 oktober + 28 oktober 2022

Ben jij als hulpverlener aan de slag met de thematiek van ASS?
Wil jij hier vanuit een gestaltvisie mee aan de slag?

Schrijf je in voor deze tweedaagse opleiding door Wouter Roelstraete waarin je concrete handvaten krijgt in verschillende hulpverlenende settings rond de problematiek ASS. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen theoretische grondslagen en ervaringsgericht leren.

De klassieke verklaringsmodellen zien symptomen gekoppeld aan ASS als het kernprobleem. Vanuit gestalt kijken we naar deze symptomen als het best mogelijke gedrag van de persoon in relatie met zijn omgeving.

Lees meer

Gestalt met traumafocus bril

28 oktober + 29 oktober 2022

Wil jij graag vertrouwd geraken met de terminologie en de fasen van het hedendaagse traumawerk?

Wil jij een veilige werkrelatie met je cliënt uitbouwen vanuit je eigen gewaarzijn?

Wil jij de gevolgen van trauma bij je cliënt herkennen, begeleiden en gepast doorverwijzen?

Wil jij herkennen wanneer je cliënt zich binnen of buiten het veilige venster bevindt en werken aan stabilisatie?

Wil jij steviger staan in de confrontatie met de gevolgen van complex trauma?

In deze tweedaagse 'Gestalt met trauma focus bril' met Hild Meylemans en Chris Ekelmans wordt er gewerkt vanuit het hart van gestalt en de kern van psychotraumatologie: veiligheid in de relatie en het lichaam als voorwaarde voor contact met jezelf en de ander.

Lees meer

Hypnose bij jeuk en peuteren (huidziekten)

7 november 2022

Hypnose heeft een duidelijke meerwaarde bij talrijke dermatologische aandoeningen. Alle huidklachten, waarin afweer en ontsteking een rol spelen, worden negatief beïnvloed door stress maar kunnen op hun beurt ook aardig wat stress en angst uitlokken. Hierdoor is de vicieuze cirkel compleet.

Gerichte hypnotische suggesties kunnen gebruikt worden om patiënten te leren ontspannen, jeuk en irritatie te verminderen, maar ook om hun zelfvertrouwen te verbeteren. We linken gegevens vanuit de literatuur aan een persoonlijke en praktijkgerichte aanpak. De auteur heeft ervaring met kinderen en volwassenen.

Deze vervolgmodule door Dr Ria Willemsen voorziet in een gespecialiseerde training voor de toepassing van hypnose bij diverse soorten huidziekten.

Lees meer

Korte Training Schaduw van de hulpverlener

14 november + 28 november

Voor iedereen die dagelijks aan de slag gaan met het zorgen voor/
ondersteunen/begeleiden/leiden van anderen/... is er deze tweedaagse training met Lynn Jespers die je leert constructief met anderen werken door alle kanten van jezelf te kennen.

Als hulpverlener, leerkracht, leidinggevende of coach ken je maar beter je eigen schaduw. Die zet je namelijk tijdens je werk niet zo maar opzij. Schaduwwerk biedt fascinerende inzichten in je eigen Zijn, maar ook in dat van je cliënten, leerlingen, teamleden, patiënten of coachees.

Het is een spannend en avontuurlijk onderdeel van persoonlijke ontwikkeling, want we gaan graven in de schemerzone waar zich allergieën, valkuilen, blinde vlekken en kleine kantjes ophouden. Hoe beïnvloeden die aspecten je dagelijks werk en hoe kan je er toch constructief mee aan de slag? Dit onderzoeken we tijdens deze tweedaagse rond schaduwwerk, opgebouwd rond voldoende theoretische kaders maar vooral met veel praktische tools, zodat je meteen in de praktijk aan de slag kan.

Ga je mee op zoek, naar het goud in de schaduw?

Lees meer

Jaaropleiding (Improvisatie-)theater en therapie

start 15 november 2022

Benieuwd naar hoe je drama en theater kan inzetten in jouw coaching of therapie?

Schrijf je dan in voor de jaaropleiding (improvisatie)theater en therapie door Suzanne Kempeneers.

Via drama en theater kunnen zowel innerlijke als tussenmenselijke processen worden vertaald, waardoor er opnieuw beweging kan komen waar stilstand was. Er kan een bron ontspringen in de leegte, een stilte kan een stem krijgen en chaos vindt structuur.

Vanuit de visie van Interactionele Vormgeving (I.V.) worden verschillende theatervormen verkend. Hierbij besteden we aandacht aan diverse theoretische achtergronden, maar gaan we het ook aan de lijve ondervinden. We oefenen en nemen daarbij de verschillende basisposities in als regisseur, acteur, publiek.

Lees meer

Korte Training Als het impostersyndroom je in de weg staat

21 november + 5 december 2022

Al gehoord van het impostersyndroom?

Als je last hebt van dit syndroom (= er (soms opeens) van overtuigd bent dat je vals speelt), heb je het moeilijk om jezelf en je potentieel echt in te zetten of te laten zien.

Niemand die het aan je merkt, maar van pure onzekerheid ga je dan veel te veel of erg perfectionistisch werken of haak je juist te snel af en mis je kansen. Heel geniepig eist het impostersyndroom veel te veel van je autonoom zenuwstelsel en veroorzaakt het te veel stress.

Wat het impostersyndroom precies is en vooral hoe je op een gezondere manier met je onzekerheid kunt omgaan en er misschien zelfs van kunt afkomen, leer je in deze tweedaagse training met Annemie Willemse.

Lees meer

Van dilemma naar beweging

22 november 2022

Mensen worstelen vaak met dilemma's of keuzes die ze moeten maken in hun loopbaan, maar ook gewoon in hun dagelijks leven. De slinger kan dan nogal eens heen en weer blijven gaan waardoor het moeilijk is om de knoop door te hakken. Voice Dialogue helpt om zicht te krijgen op de vaak tegenstrijdige innerlijke stemmen. 

Tijdens deze inspiratiedag met Marijke Leys krijg je een introductie over Voice Dialogue, zie je een demosessie en krijg je de kans om met een eigen dilemma aan de slag te gaan. Op het einde van deze praktijkgerichte dag kan je het keuzeproces van je cliënt omzetten in de taal van de innerlijke bus en heb je een korte eerste ervaring opgedaan over hoe je de cliënt ervaringsgericht in contact kan brengen met de vaak tegengestelde innerlijke stemmen.

Lees meer

Korte Training De mogelijkheden van het doen: actiegerichte interventies

28 november + 29 november 2022

Al te vaak praten we een hele sessie vol. Cliënten krijgen inzichten en leren zichzelf en hun patronen kennen. Maar praten alleen is niet altijd voldoende en ook niet voor elke cliënt weggelegd. Het gericht handelen maakt een thema voelbaarder, concreter en echter.

Met acties maak je de brug tussen de veilige therapeutische omgeving en de buitenwereld waarin veranderingen effectief verwezenlijkt moeten worden.

Er bestaat een rijk aanbod van actiegerichte interventies. In deze tweedaagse training met Tinne Matheussen worden gekende methoden terug aan het licht gebracht én leer je hoe je met aangereikte thema’s aan de slag kan met algemene technieken.

Lees meer

Korte Training Tekenend in beweging

1 december + 13 december 2022

Vanuit mindful bewegen ontstaan archetypische vormen op groot papier. Beide handen vormen samen met krijt, houtskool of zand een verbinding tussen binnen en buiten en maken de beweging zichtbaar. Door die neerslag krijgen we de kans om te reflecteren op het proces dat ontstond of via een vorm uitgenodigd werd. Wat wil gezien worden? Wat gebeurt er als het hart de handen leidt of omgekeerd?

De tien archetypische vormen die we gebruiken zetten iedere unieke persoonlijke ervaring ook in een universelere bedding waardoor ze heel geschikt zijn in een therapeutisch kader. We werken op het kruispunt van mindfulness, lichaamsgerichte, zijnsgeoriënteerde en jungiaanse wegen en onderzoeken tijdens deze korte training ervaringsgericht de mogelijkheden van deze werkvorm én de wijze van begeleiden van dit soort oefeningen.

Deze tweedaagse training met Katrien Cassiers is een heel praktische korte training voor wie graag een non-verbale procesgerichte methodiek aan zijn therapeutisch palet wil toevoegen.

Lees meer

Hypnose bij rouwverwerking - Verdiepingsdag

5 december 2022

Voor wie reeds de VHYP-basisopleiding rond rouw voltooid heeft, is er deze verdiepingsdag voor het uitwerken van gepersonaliseerde hypnotische scripts door Lies Scaut.

In deze module leert de cursist gepersonaliseerde scripts, verhalen en metaforen uitwerken, op maat van de cliënt, waarbij de eigenheid van de verlieservaring als uitgangspunt wordt genomen voor het uitwerken van een script, startpunt van een hypnotische reis naar het losmaken van alles wat aanvaarding, vaak op basis van onaangepaste hechting, in de weg staat.

Lees meer

Korte Training Lichaamsgericht werken in de individuele praktijk

5 december + 6 december 2022

“Het rijk van de ‘felt sense’ binnengaan is voor veel mensen als het betreden van een vreemd nieuw land, een land waar ze al vaak zijn geweest zonder zelfs maar de moeite te nemen naar het landschap te kijken.” - Peter Levine

Onderzoek toont aan dat therapieën waarin gebruik wordt gemaakt van de ‘felt sense’ effectiever zijn dan therapieën waar dat niet gebeurt.

In deze tweedaagse training met Johanna Descamps reiken wij jou tools aan om via eenvoudige lichaamsgerichte interventies de gevoelde ervaring (felt sense) te verkennen en te benutten als therapeutisch middel. We onderzoeken hoe die lichamelijk gevoelde ervaringen een gids kunnen worden in het therapeutisch proces en ons naar diepere hulpbronnen kunnen leiden.

Lees meer

Werken met ‘de lege stoel’ in rouwtherapie

6 + 14 december 2022

Hoe kan je zorgvuldig werken met de imaginaire dialoog en lege stoel-oefening? Welke zijn de verschillende stappen die je als therapeut volgt met je cliënt? Wat zijn valkuilen in de toepassing ervan en vooral welke mogelijkheden biedt deze techniek. Deze vragen staan centraal in deze 2 daagse opleiding waarin Johan Maes een antwoord biedt.

Lees meer

Korte Training Hartcoherentie en de polyvagaaltheorie

6 december + 13 december 2022

Volgens wetenschappers is het basisdoel van de mens “overleven”. Gevaar detecteren en veiligheid en verbinding zoeken.

Hartcoherentie is een zeer effectieve manier om om te gaan met “gevaar” in de vorm van onrust, angst, onzekerheid, hyperventilatie. Het brengt (terug) evenwicht in je systeem waardoor niet alleen de symptomen afzwakken of verdwijnen maar waardoor je ook meer flexibiliteit ontwikkelt om stress, drukte en angst het hoofd te bieden. Het opent bovendien de weg naar (beter) sociaal contact; een belangrijk element in het hanteren van stress.

Tijdens deze tweedaagse training met Anne Van Sluijs maak je kennis met hartcoherentie en ontdek je de impact op je hartslag, brein, hormonen en zenuwstelsel.
Je krijgt praktische oefeningen en start je eigen hartcoherentie-training.
Je krijgt inzicht in de polyvagaaltheorie, het autonoom zenuwstelsel en haar overlevingsresponsen die niet alleen zorgen voor vechten/vluchten/bevriezen maar ook voor betrokkenheid en verbinding.

Lees meer

Korte Training Systemisch werk binnen de individuele setting

12 december + 19 december 2022

“Uit het verborgene komt de waarheid naar boven.”

Sinds Bert Hellinger het werken met opstellingen lanceerde, heeft deze techniek meer dan voldoende zijn diensten bewezen, ook bij individuele begeleidingen. Binnen de integratieve therapie is systemisch opstellingswerk zo goed als onmisbaar geworden. Een eenvoudige constellatie met figuurtjes of sjablonen geeft een ruimer inzicht en draagt dikwijls de oplossing in zich. Met andere woorden, de verborgen dynamiek van het systeem komt vrij en er kan beweging komen.

In deze tweedaagse training met Marco Alibertis ga je na een korte theoretische schets met ervaringsgerichte oefeningen meteen aan de slag. Er wordt gewerkt met de thema’s en vragen aangebracht door de deelnemers. We zullen gebruik maken van verschillende technieken (popjes, sjablonen, verbeelding…). De bedoeling is dat iedereen zijn of haar specifieke werkwijze ontdekt en integreert om achteraf binnen de individuele setting te gebruiken.

Lees meer

Hypnose-scripts 'op maat' maken

16 december 2022

Aansluitend aan de VHYP basisopleiding en ook daarna blijkt er veel vraag te zijn naar scripts. Daarom kan je nu deze module volgen rond hypnose scripts 'op maat' door Dr. Riño Wong Chung.

Scripts geven een houvast voor het werken met hypnose. Deze houvast blijkt nodig te zijn om de theorie daadwerkelijk in de praktijk te gaan toepassen. Wat is de structuur, wat zijn de ingrediënten van een script en hoe begin je daaraan? En wat als de hypnosesessie niet helemaal loopt zoals verwacht en hoe pas je je script dan op datzelfde moment flexibel aan, terwijl je gewoon in je eigen rust en overzicht blijft?

Lees meer

ONLINE: De ultieme wegwijzer naar financiële rust voor starters

2022

Je wil graag voor het eerst aan de slag als zelfstandige maar de stap effectief zetten is spannend. Waar moet je rekening mee houden? Hoe zorg je ervoor dat je van bij de start financieel de juiste keuzes maakt zodat jouw praktijk goed voor jou gaat zorgen? In dit traject word je door Veerle Degrieck en Sonja Delbeecke stap per stap geholpen om bewust richting te geven aan je praktijk. 

Lees meer

ONLINE: De ultieme wegwijzer naar financiële rust als je van bij- naar hoofdberoep wil

2022

Je werkt in loondienst en daarnaast heb je ook je eigen praktijk. Je wil dolgraag van je praktijk je hoofdberoep te maken maar angst houdt je tegen. Fulltime zelfstandige, waar moet je rekening mee houden? Wat is er anders in hoofdberoep dan in bijberoep? Via dit traject helpen Veerle Degrieck en Sonja Delbeecke jou in jouw keuze om als zelfstandige in bijberoep al of niet over te schakelen naar zelfstandige in hoofdberoep.

Lees meer

ONLINE: De ultieme wegwijzer naar financiële rust voor zelfstandigen in hoofdberoep

2022

Ben je reeds actief als zelfstandige in hoofdberoep, maar wil je jouw financiën onder de loep nemen dan is dit traject iets voor jou. Veerle Degrieck en Sonja Delbeecke helpen jou stap per stap om meer financiële rust te ervaren.

Lees meer

ONLINE leerplatform Psyflix

2022

Verbeter je vaardigheden en kennis over psychotherapie, waar en wanneer je maar wil dankzij Psyflix.

Lees meer

Supervisie

op aanvraag

Heb je nood aan reflectie?

Wil je leren van je werkervaringen en inzicht krijgen in je eigen (therapeutisch) handelen en de oorsprong hiervan?

Wil je zicht krijgen op de mechanismen van tegenoverdracht in het hulpverlenend proces?

Schrijf je dan in voor 1 van onze supervisies

 

Lees meer

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier