Ervaringsgerichte kennismaking met psychodrama - Pittem

11 + 18 oktober / 15 + 22 november / 6 december 2019

Wil jij op een actieve manier kennis maken met psychodrama?

Wil jij werken aan je persoonlijke groei en meer inzicht krijgen in eigen functioneren?

Dan is deze ervaringsgerichte kennismakingsopleiding iets voor jou.

Wat is psychodrama?

Psychodrama is een groepspsychotherapie ontwikkeld door J.L. Moreno (1892 - 1974). Moreno ontdekte dat therapeutische resultaten konden bereikt worden door het in actie brengen van gebeurtenissen en persoonlijke belevingen in het bijzijn van een betrokken groep. Eén van zijn filosofische basisgedachten is dat de mens beschikt over een enorme dosis creativiteit die hij niet tot uiting kan brengen omdat hij beperkt wordt door een aantal culturele rollen die hem worden opgelegd. Het zijn die rollen die iemand beletten zichzelf te zijn en zich ten volle te ontwikkelen. Psychodrama is het best onder te brengen binnen de Humanistische psychologie en heeft duidelijke raakvlakken met de Existentiële psychologie enerzijds en de Gestaltpsychologie anderzijds. Centraal gedachtegoed binnen deze stromingen is dat de mens als sociaal wezen streeft naar ontplooiing van eigen individualiteit, persoonlijke mogelijkheden en verantwoordelijkheid.

Prof. Dr. Leni Verhofstadt-Denève ontwikkelde het persoonsmodel, een theoretisch concept dat groeide uit de praktijk. Het vertolkt een existentieel-dialectische visie en het dient als referentiekader waarbinnen het therapeutisch handelen kan worden gestuurd. De toepassing van psychodrama en aanverwante zelfreflectieve actietechnieken opent voor hulpverleners bruikbare perspectieven. Het speelse karakter dat in het psychodrama schuilt en de onmiddellijke impact die het kan bewerkstelligen in een beveiligde en ondersteunende groepssfeer, hebben een grote aanspreekwaarde voor diverse groepen van cliënten. Psychodrama als techniek blijkt uitermate geschikt voor de behandeling van relationele problemen, intra-psychische conflicten, existentiële vragen, sociale of emotionele stoornissen, depressie… Binnen een veilig kader en met de hulp van een ondersteunende groep begeleiden de director en co-director de protagonist doorheen de verschillende stadia:

 • De Warming-up-fase
 • De Actiefase
 • De Sharingfase
 • Processing, indien het een didactische groep betreft

Psychodrama mag niet verward worden met het klassieke toneelspel. De hoofdrolspeler, of protagonist, kan niet uit zijn rol vallen. Hij speelt immers zichzelf en wordt dankzij het aanspreken van cognitie, emotie, taal en actie gestimuleerd tot het verkennen en het verdiepen van de eigen beleving. 

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot een breed publiek van geïnteresseerden, paramedici, maatschappelijk werkers, psychologen, (ortho)pedagogen… - al dan niet werkzaam in de hulpverleningssector - die zich willen toeleggen om psychodrama als techniek te hanteren. In deze ervaringsgroep wordt de nadruk gelegd op het aanvoelen en beleven van de sterke impact die psychodrama kan teweegbrengen. Aan de hand van deze persoonlijk doorleefde actie, wordt er gereflecteerd over de theoretische fundamenten, de technieken en hun toepasbaarheid in diverse situaties. 

Wat mag je verwachten?

 • Met de hulp van psychodramatechnieken wordt de mogelijkheid geboden om jezelf beter te leren kennen.
 • Je ondervindt als het ware aan den lijve wat psychodrama in beweging kan zetten en je leert op actieve wijze hoe de technieken van psychodrama gehanteerd kunnen worden.
 • Na elke sessie wordt er tijd uitgetrokken om aan processing te doen. De gehanteerde actietechnieken worden toegelicht met reflectie op hun toepasbaarheid voor de doelgroep waarmee je werkt.
 • Literatuurpakket wordt ter beschikking gesteld.
 • Na deze kennismaking kan je je verder verdiepen in psychodrama via de vervolgopleidingen. In de twee vervolgmodules worden de deelnemers getraind in de diverse rollen die een director van een psychodrama zich eigen moet maken: analist, therapeut, groepsleider en regisseur.

Wat wordt van jou verwacht?

 • Van jou wordt een zekere motivatie en actieve participatie verwacht.
 • In het belang van het groepsproces wordt er van iedere cursist verwacht dat hij zo veel als mogelijk aanwezig is.

Opleider

Moira Verhofstadt is bachelor orthopedagogie & erkend Europees psychotherapeute (The European Association for Psychotherapie - EAP) & is daarnaast actief als docente / supervisor in verschillende opleidingen o.a. de eenjarige basisopleiding ontwikkelingsgerichte en experiëntiële kindern- en jeugdpsychotherapie (BeNeLux Universitair Centrum, Antwerpen), de 4 jarige opleiding in de ontwikkelingsgerichte experiëntiële Kinder- en jeugdpsychotherapie (UA). In Pittem heeft ze het Centrum voor psychodrama en psychotherapie opgericht. Dit centrum, enig in België, heeft tot doel alle geïnteresseerden op te leiden in actie- en psychodramatechnieken.

Wanneer?

11 + 18 oktober / 15 + 22 november / 6 december 2019

telkens van 9u30  tot 16u30, behalve de eerste opleidingdag, dan wordt er om 10u30 gestart.

Waar?

Centrum voor psychodrama & psychotherapie, Plattebeursstraat 5 - 8740 Pittem

Investering?

Voor deze opleiding kan je genieten van 40% subsidies via de KMO-portefeuille

  zonder KMO-portefeuille (*) met KMO-portefeuille BTW
basisprijs 580 euro 348 euro 121,80 euro
Konnektit BASIC leden 580 euro 348 euro 121,80 euro
Konnektit PLUS leden 555 euro 333 euro 116,55 euro
Konnektit PREMIUM leden 555 euro 333 euro 116,55 euro

 

(*) bedrag excl btw

Koffie / thee / water / lunch inbegrepen

Konnektit is geregistreerd bij het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO-portefeuille.

Onze gegevens:

-           Registratienummer: DV.O229322

-           Dienstverlener: Konnekt-it Comm.V.

-           Pijler: Opleiding

-           Domein: Algemeen Domein

Praktische informatie

Heb je vragen of ervaar je problemen bij het inschrijven, aarzel niet om ons te bellen of mailen.

Bij onvoldoende inschrijvingen heeft de organisatie het recht om deze opleiding te annuleren. 

Inschrijven

Persoonlijk

*
*
Straat *
Nummer *
Postcode *
Gemeente *
*
*

Werk

*
Straat *
Nummer *
Postcode *
Gemeente *
*
*
*
* (vul n.v.t. in indien niet van toepassing)

Wil je op de hoogte blijven
van onze opleidingen,
blogs en tips ontvangen?

We beheren jouw gegevens conform onze privacyverklaring

Vragen?

Konnektit

Sonja Delbeecke
GSM 0496 50 56 65
Email sonja@konnektit.be

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?