Opleiding van Konnektit partner BIP: atelier 2020

27 + 28 mei 2020

Er is een consensus dat het standaard EMDR-protocol moet worden aangepast voor cliënten die zijn gediagnosticeerd met een combinatie van persoonlijkheidsstoornissen en complexe traumatische stoornissen, dit als gevolg van hun voorgeschiedenis van chronisch misbruik en hechtingsstoornissen. Deze tweedaagse workshop is ontworpen om ervaren clinici te helpen bij het toepassen van passende EMDR therapeutische aanpassingen bij het werken met deze cliënten vanwege de hoge kans op destabilisering. Deelnemers leren de aard dissociatie van deze aandoeningen kennen en hoe ze te behandelen als onderdeel van de EMDR therapie. Ze zullen een goed begrip krijgen van de structuur van de dissociatieve persoonlijkheid: Dissociatieve onderdelen, hun zwaktes, hun sterktes en hun onderlinge relaties.


Deelnemers zullen de essentiële voorbereidingen leren voor de integratie en herverwerking van traumatische herinneringen met behulp van het kader van de gefaseerde behandeling in relatie tot theorie van structurele dissociatie van persoonlijkheid. De gefaseerde behandeling heeft zijn oorsprong in het baanbrekende werk van de actie psychologie van Pierre Janet en werd verder uitgewerkt door psychologen Onno van der hart, Ph.D. en Ellert Nijenhuis, Ph.D.


Er zijn drie stappen in de behandeling:

  • stabilisatie en vermindering van de symptomen;
  • de behandeling van traumatische herinneringen; en
  • de (her) integratie en revalidatie van persoonlijkheid.

De toepassing ervan heeft de vorm van een spiraal, waarbij de verschillende fasen van de behandeling kunnen worden afgewisseld naar de behoeften van de cliënt, de algemene doelstelling van de behandeling is om de cliënt te helpen de structuur van zijn/ haar persoonlijkheid te versterken om uiteindelijk zijn/haar systeem optimaal te laten funtioneren.


In deze context zal de workshop wordt het beheer van ‘vastlopen / blokkeren’ in de EMDR-behandeling besproken, het gebruik van cognitieve interwaves, de tijds-oriëntatie van de delen en de "Dissociatieve tatel" om co-bewustzijn en gedoseerde emotionele intensiteit te faciliteren.


Er zal tijd zijn voor uitwisselingen. Er zijn video's van clientsessies die de leerpunten illustreren. (Opgelet voor de intense emotionele inhoud van de videocasussen van complex getrauamtiseerde cliënten).


Deze workshop wordt gegeven in het Engels.

Voorkennis

Deze opleiding is toegankelijk voor personen die de EMDR opleiding niveau 2 hebben gevolgd.

 

Opleider

Roger Solomon, is een psycholoog, gespecialiseerd is in trauma en rauw. Benoemd tot directeur van de programma's bij het EMDR Instituut na de dood van Francine Shapiro, zal hij zich tevens ook concentreren op het verderzetten van haar wetenschappelijke nalatenschap.

Als experimentele trainer bij het EMDR Instituut sinds 1993, doceert hij EMDR internationaal. Dr. Roger Solomon is een adviseur van de Amerikaanse Senaat en assisteert (ook met EMDR) in het Senaats programma voor de personeels hulp.

Hij werkte als psycholoog bij de afdeling politie van Colorado Springs van 1979 tot 1988 en als psycholoog voor de Washington State Patrol van 1988 tot 1994. Dr. Solomon heeft tal van raadplegingen gehouden voor wetshandhavingsinstanties, waaronder de FBI, de geheime dienst en de Polizia di Stato in Italië. Hij heeft nauw samengewerkt met families van politieagenten die in de loop van werk hun gedood. Hij ontwierp talrijke opleidingsprogramma's voor crisisinterventie, voor onderhandelaren bij gijzelingssituaties, voor politieagenten en gezondheidswerkers. Dr. Solomon werkt nauw samen met Onno van der hart (lead auteur van "The Haunted Self") en maakt deel uit van een internationaal team dat artikels publiceerd over de toepassing van EMDR voor complexe trauma's. Hij is gastprofessor aan de Salesiana Universiteit in Rome en een adviseur voor psychologische Programma's aan de La Sapienza universiteit in Rome. Hij schreef en is co-auteur 45 artikelen en boek hoofdstukken over EMDR therapie, rouw, complex trauma, acuut trauma en de stress bij het handhaven van de openbare orde.

Dr. Solomon’s schreef drie publicaties over het gebruik van EMDR-therapie voor complex trauma samen met een internationaal team onder leiding van Onno van der hart, Ph.D. en Ellert R. S. Nijenhuis Ph.D.. Deze zullen worden doorgemaild naar deelnemers van de workshop.

Waar?

Nog niet gekend

Investering

450€ inschrijving vóór 31/12/2019

550€ inschrijving na 31/12/2019

Inschrijvingen

Voor deze opleiding dien je je rechtstreeks bij het BIP via deze link

Voordeel voor Konnektit leden

Konnektit leden genieten van 10% korting als ze zich inschrijven voor deze opleiding.

 

Vragen?

Konnektit

Sonja Delbeecke
GSM 0496 50 56 65
Email sonja@konnektit.be

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier