VHYP stelt voor: het gebruik van hypnose bij rouwverwerking

29 oktober 2020

Wanneer mensen geconfronteerd worden met een plots of aangekondigd verlies komen zij figuurlijk in een vreemd land terecht waarvan zij de taal niet spreken en de weg niet kennen. Zoekend in het labyrint van rouw en verlies banen zij zich een weg in de hoop het leven terug verder te kunnen zetten, weliswaar op een andere manier. Rouwen is een heen en weer slingeren tussen verlies en herstel. De fasegerichte modellen van E. Kübler-Ross en J.W. Worden zijn niet langer aan de orde. Als psychotherapeut is het van belang om hierbij een vlecht te maken met de drie volgende stengels: emoties, feiten en betekenisgeving. Wanneer een cliënt vastloopt op één van deze sporen, kan het gebruik van hypnose een meerwaarde bieden in het terug verbinding maken met emoties en feiten om uiteindelijk tot betekenisgeving te komen.  

Inhoud

  • Ervaringsgerichte verkenning en exploratie van de ervaring(en) met hypnose in een psychotherapeutische context van rouwbegeleiding;
  • Kort overzicht van de literatuur m.b.t. het gebruik van hypnose bij rouwbegeleiding;
  • Demonstreren van hypnosetechnieken binnen rouwbegeleiding: live + video-demo;
  • Toevoegen van een creatieve component in het werken met kinderen en jongeren;
  • Oefenen in subgroepen met terugkoppeling in groep

Belangrijke opmerking :

Cursisten die zelf eerder geconfronteerd werden met een pijnlijk verlies van een dierbare worden verzocht die op een vertrouwelijke wijze kenbaar te maken aan de trainer zodat er in de loop van de training rekening kan worden mee gehouden.

Leerdoelen:

Het verschaffen van een specialisatietraining voor psychologen/psychiaters-psychotherapeuten voor het gebruik en de toepassing van hypnose, in het kader van psychotherapeutisch handelen bij rouwverwerking.

Methode:

Literatuur, slides, scripts, live demo, video’s, praktijkoefeningen

Voor wie?

Ieder die minstens een door VHYP erkende basisopleiding hypnose heeft gevolgd, kan deelnemen aan deze opleiding.

Opleider

Lies Scaut is psychotherapeute en specialiseerde zich in de doorwerking van acute en chronische verlies-en trauma ervaringen. Zij werk als rouwtherapeute in de schoot van De Weg Wijzer (www.dewegwijzer.org), Centrum voor rouw- en traumabegeleiding. Lies Scaut volgde haar opleiding tot rouwtherapeute bij Context, Centrum voor Relatie- en Gezinstherapie UZ Leuven o.l.v. Prof dr Peter Rober en dr An Hooghe, en, bij het Portland Institute (USA) o.l.v. dr Robert Neimeyer. Door middel van jarenlange ervaring in acute opvang van kinderen en jongeren n.a.v. collectieve urgenties en rampen, en, naar aanleiding van crisissituaties op scholen specialiseerde zij zich tevens in het creatief werken met kinderen en jongeren, zowel individueel als in groep. Als docente is zij verbonden aan verschillende hogescholen en een veelgevraagd spreker op congressen, studiedagen en trainingen in binnen- en buitenland. Naast auteur van haar boek ‘DoodGewoon – Kinderen begeleiden bij rouw’ is zij co-auteur van verschillende boeken rond rouw en trauma en verschijnen in het najaar van 2019 haar eerste kinderboeken bij Clavis Uitgeverij.

Wanneer?

29 oktober 2020 van 9u30 tot 17u

Waar?

Online

Meer info en inschrijving

Deze opleiding wordt niet georganiseerd door Konnektit. Inschrijven gebeurt dan ook rechtstreeks via VHYP

 

Vragen?

Konnektit

Sonja Delbeecke
GSM 0496 50 56 65
Email sonja@konnektit.be

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier