Supervisie

op aanvraag

Heb je nood aan reflectie?

Wil je leren van je werkervaringen en inzicht krijgen in je eigen (therapeutisch) handelen en de oorsprong hiervan?

Wil je zicht krijgen op de mechanismen van tegenoverdracht in het hulpverlenend proces?

 
Zoals je weet, kan supervisie je hierbij helpen. Tijdens de supervisie neem je als supervisant de tijd om je eigen houding en gedrag te doorgronden. Door hierover te praten en te reflecteren word je meer bewust van eigen gevoelens, gedachten, verwachtingen, normen, waarden, ... en hoe dit alles je handelen beïnvloedt.
 

Supervisie is een didactische methodiek gericht op

 • (beter) leren uitvoeren van geprofessionaliseerd dienstverlenend werk
 • waarbij het leren een leren is op basis van reflectie
 • leren op basis van praktijkervaringen in de eerste plaats; de supervisiesituatie is een tweede aanvullende bron van leermateriaal
 • systematisch leren onder leiding van een deskundige supervisor.

Ons aanbod

Je kan zowel opteren voor individuele supervisie als groepssupervisie.

Waar?

De supervisies kunnen op verschillende plaatsen in Vlaanderen georganiseerd worden, maar ook online.

Onze supervisoren

Ann Bilsen is psychotherapeute in de Interactionele Vormgeving en Brainspotting practitioner. Ze heeft sinds 2006 haar praktijk in Borsbeek en werkt ook als docente aan de Educatieve Academie. Zowel therapeuten in opleiding als collega-therapeuten en andere hulpverleners kunnen bij haar terecht voor individuele supervisie of groepssupervisie in kleine groep (max 4 personen). Supervisie kan ook online georganiseerd worden. In supervisie kan de focus zowel liggen op de cliënt, de interventies, de relatie tussen cliënt en supervisant, de supervisant en/of het grotere geheel.

Anne Van Sluijs is psychotherapeute in de Interactionele Vormgeving. Ze is werkzaam in Antwerpen en werkt als supervisor bij de Educatieve Academie. Zowel therapeuten in opleiding als collega-therapeuten kunnen bij haar terecht voor supervisie, live in Antwerpen of online.

 • An Hooghe is klinisch psychologe, relatie & gezinstherapeute, gespecialiseerd in het thema rouw en verlies. In ons expertise centrum Verbinding in Verlies bieden wij supervisie aan hulpverleners die werken met individuen, koppels en gezinnen (al dan niet rond het thema rouw en verlies. Ze biedt zowel individuele als groepssupervisie aan in Boutersem

 • Annelies Harvent is integratief geschoold als IV-therapeut. In 2016 richtte zij Centrum Oost op, een groepspraktijk voor psychotherapie, coaching en gezondheidsbegeleiding in hartje Antwerpen. Zij werkt er als coördinator, therapeut, coach en supervisor. Bij ‘Geerts & Harvent’ is zij tevens aan de slag als relatietherapeut. Daarnaast geeft ze psychologische begeleiding en psychotherapie voor studenten aan de Universiteit Antwerpen. In het verleden werkte ze o.a. in het suïcidepreventieteam van CGG Andante en als individueel-en groepsbegeleider in de verslavingszorg. Je kan bij Annelies terecht voor individuele supervisie of supervisie in kleine groep in Antwerpen.

 • Caroline Bracke is psychotherapeute opgeleid volgens het model van integratieve, humanistische-experiëntiële psychologie.  Als mede-oprichter van TEJO Kortrijk begeleidde zij reeds heel wat hulpverleners in het kader van supervisie. Caroline is erkend door het AIHP als supervisor. Ze biedt zowel individuele als groepssupervisie aan in Anzegem en Ronse.

 • Carolien Peeters is integratief geschoold als I.V.-psychotherapeute en erkend I.V.-supervisor. Zowel integratieve psychotherapeuten als psychotherapeuten die (meer) integratief willen werken met volwassen cliënten zijn welkom voor individuele supervisie. Carolien maakt onder andere gebruik van de IV-basismodellen (driehoek, 4 kwadranten, hypothesemodel) alsook van het 7 eyed model for supervision, een systemisch model ontwikkeld door Peter Hawkins en Robin Sohet. Je kan voor individuele supervisie en leertherapie bij haar terecht in Beigem (Grimbergen) en online.

 • Chantal Wtterwulghe is psychotherapeute. Supervisie volgen kan bij haar staat voor (1) zelfkennis vergroten van de supervisant: wat zijn de sterktes en de zwaktes? wat zijn de valkuilen? hoe zorgt de supervisant voor zichzelf? (2) grondige kennis van de werkcontext: wat zijn de sterktes en de zwaktes? hoe spelen loyaliteiten op de werkvloer een rol? hoe zorgt de werkgever voor de supervisant? (3) verkennen van de casus. De vorm van de supervisie die Chantal ontwikkelde is tamelijk vast (al is hier ook overleg mogelijk): gesprekken van anderhalf uur op regelmatige basis, het meegeven van opdrachten en het schriftelijk insturen van opdrachten een week voor het volgende gesprek zodat ze zich inhoudelijk ook kan voorbereiden. De inhoud van de supervisie wordt bepaald door de vragen van de supervisant al blijft de persoon van de supervisant altijd het onderwerp van waaruit vertrokken wordt. Het is haar overtuiging: je hebt als mensenwerker slechts één instrument, nl.: jezelf. Supervisie gebeurt bij haar thuis in Brugge én online. Het nadeel van 'live' niet aanwezig zijn wordt ruimschoots overwonnen door het uitsparen van reiskosten en tijd en het overbruggen van afstanden.

 • Chris Ekelmans is erkend Gestaltsupervisor en heeft 30 jaar ervaring als psychotherapeute. Haar supervisie aanbod is gericht naar therapeuten in opleiding, leertherapie vanuit gestalt, collega-therapeuten en naar hulpverleners in het algemeen. Ze biedt zowel individuele als groepssupervisie aan, zowel in haar eigen praktijk (Antwerpen en Berchem) als op verplaatsing.

 • Eliska Vereecken is psychologe en systeemtherapeute. Ze heeft ervaring zowel in individuele, als gezins- en relatietherapie. Momenteel werkt ze in groepspraktijk Amandus en in haar eigen praktijk. Zowel voor individuele  als groepssupervisie kan je bij haar terecht. Supervisies kunnen georganiseerd worden in Deerlijk en Grembergen. 

 • Els Mattelin is erkend oplossingsgericht therapeut, gespecialiseerd in autisme. Al 21 jaar werkt ze met mensen met autisme in verschillende settings. Destijds was ze oprichter en coördinator van vzw Dynamiek in Izegem, een centrum dat instond voor diagnostiek, begeleiding en vorming. Nu heeft ze een eigen praktijk. Tegelijkertijd is ze als gastdocent verbonden aan het Korzybksi-instituut Brugge en aan Artemis Plantijn Antwerpen. Ondertussen schreef ze een aantal boeken die kunnen dienen in het begeleiden van mensen met autisme. Je kan bij haar terecht voor individuele supervisie in Izegem, voor een groepssupervisie komt ze bij jullie ter plaatse.

 • Erik de Soir is als Domeinbeheerder Human Factors & Medicine Research verbonden aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie en als docent crisispsychologie aan de Koninklijke Militaire School te Brussel. Hij is Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht), Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School) en psychotherapeut verbonden aan De Weg Wijzer - centrum voor psychotherapie. Sedert meer dan 25 jaar specialiseert hij zich in crisispsychologie en psychotraumatologie. Hij is auteur van ruim twintig boeken in meerdere talen over psychotraumatologie. 

 • Gerda Vermeren is psychotherapeute en erkend door BVRGS als supervisor. Je kan bij haar terecht voor individuele supervisie in Meise.

 • Gert Kruitbosch is psychotherapeut interactionele vormgeving, maar ook als je werkt vanuit een andere stroming kan je bij hem terecht. Hij geeft al jaren supervisie oa bij TEJO, zowel vanuit zijn rol als facilitator alsook als procesbegeleider. Je kan bij hem terecht voor individuele supervisie in Antwerpen.

 • Heidi Pieters is master in psychologische en pedagogische wetenschappen en bekwaamde zich verder in coaching, psychotherapie en psychotraumatologie. Intussen staat er reeds meer dan 15 jaar ervaring op de teller. Ze is bezielster van groepspraktijk 2developU. Heidi specialiseerde zich in technieken die het lichaam puur en doorvoeld laten spreken. Dit met als doel binnen en buitenwereld met elkaar te verbinden. Ze heeft oog voor een ethisch passend werkkader voor hulpverlener en cliënt. Ze biedt zowel individuele als groepssupervisie aan, waarvan de locatie onderling af te stemmen is.

 • Hilde Eilers is gecertificeerde gestalttherapeute en supervisor erkend bij de NVAGT / VBEGP. Gedurende haar 25 jarige ervaring heeft ze zich bijgeschoold in contextuele hulpverlening, existentiële therapie, EFT for individuals, groepstherapie en partnertherapie. De focus bij supervisie ligt vooral bij het verhogen van het gewaarzijn als hulpverlener en het bekijken van het proces tussen de hulpverlener en de hulpvrager. Het ervaringsleren vormt het uitgangspunt om de deskundigheid van de supervisant te verhogen. Ze biedt supervisie aan zowel individueel als in groep in Borgerhout of op afgesproken locatie.

 • Ingrid Valentin heeft al bijna 10 jaar ervaring met neurofeedback. Ze heeft ervaring met de kleinste tot de meest uitgebreide neurofeedbacksystemen. Dankzij een sterke achtergrond in neurowetenschappen kan ze supervisie geven aan wie vragen heeft over de eigen neurofeedbackpraktijk, maar ook aan wie graag meer wil horen over de neuroanatomie van bepaalde psychische klachten (denk aan trauma, ADHD...). Ze leidt de neurofeedbackbranche van meerdere medische centra in Amerika en Europa, en geeft opleidingen in neurowetenschappen en psychopathologie voor de Biofeedback Federation of Europe.

 • Ilse Delafontaine is systeemtherapeute, creatief therapeute en rouwtherapeute. Ze heeft ruim 15 jaar ervaring in individuele therapie en groepstherapie met zowel kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen in verschillende settings van ambulant tot residentieel. Zij is oprichtster  en coördinator van groepspraktijk De Toverstaf waar je terecht kan voor individuele psychotherapie, relatietherapie, gezinstherapie, training en supervisie. De supervisie kan zowel individueel als in groep worden gevolgd. Hiervoor kan je terecht in de praktijk in Brugge of op verplaatsing bij teams. 

 • Jessie Delooz is psychiater en systeempsychotherapeute in een privépraktijk waar ze vooral werkt met volwassenen in individuele therapie. Daarnaast is ze Focusing-georiënteerd psychotherapeute, Focusingtrainer en Focusingcoördinator (erkend door TIFI) en Hypnosedeskundige in de psychotherapie (Vhyp). Ze is supervisor aan de London Focusing Institute en daarnaast ook actief als docent in verschillende opleidingen. In de supervisie wil ze vanuit haar achtergrond ( verschillende stromingen, 28 jaar praktijk) tijd en ruimte maken voor jouw vraag ivm een casus, professionele vraag en/of vraag ivm persoonlijke groei. Individuele supervisie vindt plaats in Boutersem of online.

 • Johan Maes is een internationaal gecertificeerd Pessotherapeut, psychotherapeut gespecialiseerd in rouw en traumaverwerking. Hij heeft o.m. meegewerkt als redacteur en auteur aan het ‘Handboek Rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie’ en het methodiekenboek ‘Ruimte voor verlies en rouw in therapie’. 25 jaar ervaring in het therapeutisch werk met rouw en trauma. Je kan zowel voor individuele als groepssupervisie bij hem terecht omtrent rouw en traumaverwerking. De supervisies kunnen doorgaan in Merelbeke of op een afgesproken plaats.

 • Joke Simenon is psychotherapeute in de Interactionele Vormgeving, coach mbt. stress- en burnout, supervisor sedert 2019, werkt als zelfstandig psychotherapeute sedert 2006, is docent en praktijklector aan UCLL graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk, lid van VVTIV en lid van VESB. Als therapeute, coach en supervisor heb ik ervaring met volwassenen en studenten. Supervisie wordt momenteel enkel individueel aangeboden in de privépraktijk in Tongeren.

 • Katrien Bruneel is (kinder-en jongeren) psychotherapeute en beeldend therapeute. Ze bekwaamde zich verder in hulpvragen rond psychotrauma, persoonlijkheidsstoornissen, kinderwens en hoogbegaafdheid. Ze heeft ruim 14 jaar ervaring in het geven van zowel individuele als groepstherapie met  kinderen, jongeren als volwassen. Je kan bij haar terecht voor individuele en groepssupervisie in de groepspraktijken te Knesselare en Oostende.  Als hulpverlener (i.o.) krijg je de kans om stil te staan bij je professionele handelen maar ook bij jouw groei als mens en therapeut. Vanuit het integratieve gedachtengoed wordt gekozen voor een diversiteit aan stromingen en technieken die aansluiten bij jouw vraag om zo jouw therapeutisch handelen te optimaliseren.  

 • Liesbet Plissart is Integratief psychotherapeut met + 20 jaar ervaring. Ze is gespecialiseerd in Interpersoonlijke Neurobiologie (Dan Siegel). Naast haar eigen ervaring als psychotherapeut is ze ook reeds vele jaren Primary Supervisor voor de opleiding MSc Integrative Psychotherapy van het Metanoia Institute in London. Die ervaring wordt sinds jaar en dag gevoed door studie van state-of-the-art onderzoek inzake psychotherapie vanuit diverse benaderingen.Je kan bij haar terecht voor supervisie in Hoegaarden en Brussel.

 • Liesbeth Saerens nodigt jou uit om samen met haar de natuur in te trekken, want steeds meer hulpverleners (psychologen, therapeuten, coaches, HR medewerkers, ...) trekken de buitenlucht in met hun cliënten. Wandelcoaching en -therapie is echter meer dan al wandelend begeleiden: de natuur wordt actief ingezet als bondgenoot en co-coach/therapeut. Loop je vast in een begeleiding? Ben je op zoek naar nieuwe inspiratie, methodieken of oefeningen? Of zie je zelf het bos niet meer door de bomen? Neem dan zeker contact op voor een supervisiegesprek of - traject. Ze is actief in regio Kessel-Lo.

 • Lieve Talloen is erkend supervisor. Sinds 2003 binnen de NVAGT en EAGT, sinds 2010 binnen de BVRGS en EFTA. Je kan zowel voor individuele als groepssupervisies bij haar terecht. Als supervisor werkt ze zoveel mogelijk ervaringsgericht zodat je niet alleen cognitief leert maar ook door te ervaren. Daarbij geeft ze aandacht aan vragen zoals welke stijl van werken bij jou, de supervisant, bij je mandaat en bij je cliënt past. Wat kan jou ondersteunen zodat jij (opnieuw) comfortabel en met professioneel zelfvertrouwen kan werken als therapeut, ... De supervisies gaan door in Turnhout.

 • Luc De Mey is systeemtherapeut. Als systemisch supervisor wil hij de supervisant ondersteunen in het verwerven van attitudes, vaardigheden en kennis om een verantwoordelijke en effectieve therapeut te kunnen worden. Daartoe volgde hij de jaaropleiding tot Systemisch Supervisor in de Relatie- en Gezinstherapie. Deze opleiding werd in 2018-2019 voor het eerst georganiseerd en is erkend door BVRGS. Tijdens deze opleiding benaderden ze supervisie vanuit de verschillende systemische perspectieven. Je kan bij hem terecht in Lokeren en in Edegem. Er zijn mogelijkheden zowel overdag als 's avonds als op zaterdag.

 • Mieke Van Hecke is trainer en docent mindfulness, mental coach en loopbaancoach. Ze heeft sinds 2011 haar eigen praktijk in Evergem, werkt als gastdocente op Arteveldehogeschool (Postgraduaat The Human Centered Organisation) en op Vives Hogeschool Kortrijk. Zowel mindfulnesstrainers in opleiding als collega-trainers mindfulness kunnen bij haar terecht voor individuele supervisie of groepssupervisie in kleine groep (max. 4 p). Live in haar praktijkruimte in Evergem, online of on the spot tijdens een training zelf. In supervisie ligt de focus op het embodiment, de begeleiding van de meditatie,  de inquiry tijdens de bespreking van de meditaties en het bewaken van het proces (op individueel – of groepsniveau).

 • Moira Verhofstadt is psychotherapeute, bachelor orthopedagogoie, docent, staflid (ondermeer in postgraduaatopleiding Ontwikkelings- en clientgerichte psychotherapie, Univ Antwerpen en School of Experiential-Dialectical Psychodrama), erkend certified practitioner psychodrama en heeft 25 jaar ervaring als psychotherapeut met verschillende doelgroepen. Je kan bij haar terecht voor zowel individuele als groepssupervisie in Pittem & Gent.

 • Nancy Baecke is integratief psychotherapeute, rouw- en verliescounselor, psychodramatherapeute en bezielster van groepspraktijk De Bolderkar in Maarkedal. Op een ervarings- en lichaamsgerichte manier begeleidt ze cliënten (zowel kinderen, jongeren als volwassenen) en collega-therapeuten opdat ze met hun volle potentieel in het leven kunnen staan. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van rouw en verlies, persoonlijk leiderschap en groei evenals ruime thema's van het ouderschap. Zij is erkend supervisor en doceert aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychotherapie in Gent. Je kan bij haar terecht voor zowel individuele als groepssupervisie en practica in Maarkedal, Gent en online.

 • Nancy Verlée is psychotherapeute in de interactionele vormgeving en EMDR Practioner. Zij past tijdens de supervisie het 7 Eyed Model for Supervison toe Hiervoor volgde ze de jaaropleiding 'De metapositie van de supervisor'. Dit model is ontwikkeld om te werken met individuen, groepen en organisaties. Door dit model te verbinden met de denkkaders en integratieve keuzes van de Interactionele Vormgeving kan zij als supervisor vanuit deze metapositie, verscheidene perspectieven innemen en integratief werken. Je kan bij haar terecht voor individuele supervisie in Brugge en Damme.

 • Nancy Watthe is integratief psychotherapeute & focust zich vooral op vragen rond relaties, sexualiteit en intimiteit. In haar praktijk De Blauwe Regen kan je terecht voor zowel individuele als groepssupervisie en dit zowel op de locatie in Gent als in Zwalm.  

 • Patricia Vandenameele is integratief psychotherapeute met 10 jaar ervaring, zowel in het begeleiden van kinderen, jongeren als volwassenen. Zij is gespecialiseerd in rouw (breed verlies), autisme en koppeltherapie. Zij is docente rouw aan de A.I.H.P. ( in de opleiding tot psychotherapeut en in de jaartraining verlies en rouw.) In haar praktijk in Poperinge en in de groepspraktijk in De Swal in Koekelare, kan je bij haar terecht voor zowel individuele supervisie als groepssupervisie (max.4 personen). De supervisie kan ook doorgaan online, via beeldbellen.

 • Peggy Van Looveren werkt al 17 jaar als i.v therapeut en 15 jaar als supervisor aan de educatieve academie. Zit je vast in jouw werkproces, wil je inzicht in de dynamiek therapeut/cliënt…. Ben je op zoek naar andere perspectieven en wil je jezelf als therapeut uitdagen/ in vraag stellen? Dan ben je van harte welkom bij Peggy in supervisie. Haar praktijk is in Schoten.

 • Regine Claeys is klinisch psycholoog en oplossingsgerichte therapeut. Ze heeft 17 jaar ervaring in de ambulante geestelijke gezondheidszorg als psycholoog/therapeut en leidinggevende. Gedurende 6 jaar was ze ook actief als lector voor de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie. Sinds 2014 heeft ze een zelfstandige praktijk. Het coachen van een leertraject binnen een individuele of groepssupervisie is een boeiende uitdaging voor mij. Het biedt de kans om op een systematische manier te reflecteren over persoonlijke en werkgerelateerde vragen. Zelfzorg voor de hulpverlener is een belangrijk thema voor mij. In een kennismakingsgesprek verkennen we de verwachtingen over supervisie. De supervisie kan zowel in Roeselare plaats vinden als op verplaatsing. 

 • Sien Verbeeck is klinisch psycholoog / psychotherapeute en geeft supervisie in kleine groepjes van 2 à 3 deelnemers. De supervisie kan zowel live in Hasselt als via zoom plaats vinden. Op een laagdrempelige manier wordt er vanuit ACT en ACT4Kids stilgestaan bij het eigen handelen en dat van de cliënt.

 • Sigrid Seurynck werkt als supervisor graag in een opbouwend proces waarbij supervisor en supervisant samen kunnen groeien in afstemming en verdieping van de casuïstiek. In de supervisies is haar ontwikkelingsgerichte blik op processen steeds een handvat om het verhaal te beluisteren en ervaart ze het als belangrijk hierin samen op zoek te gaan naar hoe de therapeut zich gedragen kan afstemmen op het verhaal van zijn/haar cliënt. Haar expertise als therapeut in het werken met ouder-kindtherapie, het systemisch inschakelen van de verschillende verhaaleilanden rond een kind, zijn ook in haar werk als supervisor terug te vinden. Daarnaast is er ruimte voor het hele jonge kind in de persoon, waarbij zowel de therapeut als de cliënt naar voor kunnen komen in de prille ontwikkelingsdynamieken die zich aftekenen. Creatief werken voelt voor haar ook in supervisie als een meerwaarde om integratie te kunnen maken tussen het conceptualiseren en het emotioneel afstemmen binnen een casus. De supervisie gaat door in haar praktijk in Lauwe.

 • Stefanie Maddens is cliëntgerichte psychotherapeute & door VVCEPC erkend als supervisor. Je kan bij haar terecht voor zowel individuele als groepssupervisie (max 4 deelnemers) en dit in haar praktijk te Izegem

 • Tanja Buyst is gezinswetenschapper en integratief psychotherapeute. Docente en supervisor aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychotherapie. Zij volgde naast haar bacheloropleiding tot gezinswetenschapper en de vierjarige integratieve psychotherapie opleiding verschillende lichaamsgerichte opleidingen zoals focussing, Emotional Freedom Techniques, Brainspotting, wandeltherapie. Zij gelooft sterk in de integratie tussen lichaam, emotie en geest en ziel. Ze biedt zowel individuele als groepssupervisie aan in Gent

 • Tinne Clissen is psychotherapeute in de Interactionele Vormgeving en volgde daarnaast ook tal van opleidingen rond ACT.  Naast haar werk als psychotherapeute heeft ze ook ruim 20 jaar ervaring in het werken met jonge gezinnen met opvoedingsvragen. Hierdoor is ze dan ook sterk vertrouwd met het contextueel en systemisch werken. Collega therapeuten, therapeuten in opleiding en hulpverleners zijn van harte welkom om individuele supervisie te volgen in haar praktijk in Herentals. Samen met jou wil ze graag meekijken naar jou cliënt/cliënten, hoe je jou krachten en sterktes kunt inzetten maar net zozeer zijn ook jouw onzekerheden, je eigen rugzak of imperfecties welkom. Ze draagt niet enkel graag zorg voor de cliënten die je "meebrengt" maar ook voor jou in het begeleidingsproces van de cliënten.  

 • Tuur Van Hove is lichaamsgericht psychotherapeut. Als coach of therapeut (in opleiding) kan je bij hem terecht voor supervisie sessies, zowel individueel als in groep (groepssupervisie). Vanuit liefdevolle nieuwsgierigheid werkt hij met verschillende werkvormen en gesprekstechnieken vanuit o.m. het innerlijk kindwerk, opstellingen- en systemisch werk, en traumaheling. HIj is actief in Herent, Racour of online.

 • Vanessa Maes is licentiaat klinische psychologie (VUB, 1999) en Systeempsychotherapeute ( IPRR, 2005).  Na haar 4-jarige therapieopleiding is ze zich, gevoed door een breed interesseveld, blijven bijscholen adhv tal van kortdurende opleidingen. Zo volgde ze een basisopleiding ACT, deed een postacademisch jaaropleiding ‘Geweldloos verzet’, volgde een jaaropleiding ‘ Systeemtherapeutisch werken met kinderen en jongeren’  en  de basisopleiding EMDR, aangevuld met een 2-daagse Stabilisatietechnieken. De voorbije jaren heeft ze zich vooral gespecialiseerd in het werken met ouders en kinderen en jongeren in complexe scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen, in het Alianza project dat ze zelf heeft opgericht (www.alianza.be). Deze expertise vertaalde zich in het boek ‘ Blijven staan ondanks de storm’, dat ze schreef met Christel Cornelis en in tal van vormingen. Vanessa is gepassioneerd door haar job en door het werken met ouders in moeilijke scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen. Maar ook rouw, trauma en diverse andere gezinsproblematieken zijn haar niet vreemd, dankzij haar ruime ervaring in het CGG. Ze biedt supervisie aan individueel of in groep en dat kan in Merchtem of Aalst of op een afgesproken locatie.

 • Veerle Hutsebaut  is  klinisch psycholoog (KUL 1989), systeemtheoretisch psychotherapeut (Interactie Academie 1996) en groepspsychotherapeut (FMS 2003). Zij  was gedurende jaren stagebegeleider voor klinisch psychologen in een CGG  in een forensisch team. Ze is erkend supervisor bij het VVKP. In haar privépraktijk werkt ze systeemtheoretisch met individuen. Andere psychotherapeutische denkmodellen werden door de jaren heen geïntegreerd. In supervisie gaan we samen  op  zoek naar je sterktes als therapeut en staan we stil bij de faciliterende of hinderende invloeden op de therapeutische werkrelatie.  Bijzondere aandacht gaat naar de wederzijdse beïnvloeding van de therapeut en de cliënt vanuit hun eigen levenservaring en context. Je kan terecht in haar praktijk in het centrum van Gent voor individuele supervisie of supervisie in kleine groep.  

 • Veronique De Vrieze, Integratief therapeut met ruim 10 jaar een privé-praktijk in Berlare en gecertificeerd supervisor biedt op haar unieke manier supervisie-zoals-je-ze-nergens-anders-aantreft. Als startende therapeut kan je letterlijk de praktijkruimte huren met haarzelf als annex om op terug te vallen. Als IV- therapeut of therapeut geschoold in een andere stroming, startend of ervaren of als personeelslid in de non-profit of onderwijssector (in diverse jobs) kan je hier zowel online als offline terecht. Ze brengt je gegarandeerd weer in contact met je energie van creatie, met je smeulende vuur vanbinnen. Jullie werken in haar of jouw praktijkruimte of op verplaatsing (wandelend in de natuur of op een fijne plek met de camper). Elke supervisiesessie, een nieuw avontuur, geheel op maat. Bij haar vind je de ruimte, dé plek om te landen bij wat er is en bij te tanken, dát vooral. Is er sprake van secundaire traumatisering, dan kan je hier terecht voor een intensief traject van verwerking.Haar praktijk is gevestigd in Berlare.

 • Wendi Winnelinckx is gespecialiseerd in zelfcompassie. Zelfcompassie als behandelvorm is nog weinig bekend. Mildheid verweven in je werk met cliënten kan nochtans een zeer weldadige impact hebben. Om zelfcompassie belichaamd in te zetten en over te brengen is er veel oefening nodig. Diepgaand leren kijken naar je eigen hechtingsgeschiedenis en overdracht- en tegenoverdracht is daarbij fundamenteel. Als zelfcompassie supervisor kan ik met je meekijken waar verdiepende mildheid in het proces mogelijk is en hoe eventueel vastgelopen situaties door zelfcompassie gedeblokkeerd kunnen raken. Tijdens de supervisie zal je ook uitgenodigd worden mildheid voor jezelf te laten groeien. De supervisie wordt online of in Mechelen aangeboven.

Interesse?

Wil je individuele of groepssupervisie bij 1 van onze supervisoren, neem dan rechtstreeks contact met hen op. Hun gegevens worden zichtbaar als je klikt op hun naam.

 

Wij helpen je graag bij je groei als hulpverlener 

 

Vragen?

Konnektit

Sonja Delbeecke
GSM 0496 50 56 65
Email sonja@konnektit.be

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier