Supervisie

op aanvraag

Heb je nood aan reflectie?

Wil je leren van je werkervaringen en inzicht krijgen in je eigen (therapeutisch) handelen en de oorsprong hiervan?

Wil je zicht krijgen op de mechanismen van tegenoverdracht in het hulpverlenend proces?

 
Zoals je weet, kan supervisie je hierbij helpen. Tijdens de supervisie neem je als supervisant de tijd om je eigen houding en gedrag te doorgronden. Door hierover te praten en te reflecteren word je meer bewust van eigen gevoelens, gedachten, verwachtingen, normen, waarden, ... en hoe dit alles je handelen beïnvloedt.
 

Supervisie is een didactische methodiek gericht op

 • (beter) leren uitvoeren van geprofessionaliseerd dienstverlenend werk
 • waarbij het leren een leren is op basis van reflectie
 • leren op basis van praktijkervaringen in de eerste plaats; de supervisiesituatie is een tweede aanvullende bron van leermateriaal
 • systematisch leren onder leiding van een deskundige supervisor.

Ons aanbod

Je kan zowel opteren voor individuele supervisie als groepssupervisie.

Waar?

De supervisies kunnen op verschillende plaatsen in Vlaanderen georganiseerd worden, maar ook online.

Onze supervisoren

Ann Bilsen is psychotherapeute in de Interactionele Vormgeving en Brainspotting practitioner. Ze heeft sinds 2006 haar praktijk in Borsbeek en werkt ook als docente aan de Educatieve Academie. Zowel therapeuten in opleiding als collega-therapeuten en andere hulpverleners kunnen bij haar terecht voor individuele supervisie of groepssupervisie in kleine groep (max 4 personen). Supervisie kan ook online georganiseerd worden. In supervisie kan de focus zowel liggen op de cliënt, de interventies, de relatie tussen cliënt en supervisant, de supervisant en/of het grotere geheel.

 • An Hooghe is klinisch psychologe, relatie & gezinstherapeute, gespecialiseerd in het thema rouw en verlies. In ons expertise centrum Verbinding in Verlies bieden wij supervisie aan hulpverleners die werken met individuen, koppels en gezinnen (al dan niet rond het thema rouw en verlies. Ze biedt zowel individuele als groepssupervisie aan in Boutersem

 • Annelies Harvent is integratief geschoold als IV-therapeut. In 2016 richtte zij Centrum Oost op, een groepspraktijk voor psychotherapie, coaching en gezondheidsbegeleiding in hartje Antwerpen. Zij werkt er als coördinator, therapeut, coach en supervisor. Bij ‘Geerts & Harvent’ is zij tevens aan de slag als relatietherapeut. Daarnaast geeft ze psychologische begeleiding en psychotherapie voor studenten aan de Universiteit Antwerpen. In het verleden werkte ze o.a. in het suïcidepreventieteam van CGG Andante en als individueel-en groepsbegeleider in de verslavingszorg. Je kan bij Annelies terecht voor individuele supervisie of supervisie in kleine groep in Antwerpen.

 • Annick Seys is contextueel gedragstherapeute (ACT en FAP), eigenaar van Allegre Instituut sinds 2012, gastdocent KUL opleiding gedragstherapie, mede auteur van verschillende boeken, lid van de opleidingscommissie van de Association for Contextual Behavioral Science België – Nederland, lid van de Association for Contextual Behavioral Science, FAP-trainer, uitgebreide ervaring als trainer en coach met diverse organisaties in de sociale - en medische en geestelijke gezondheidssector / conflictbemiddeling in de sociale sector en in het bedrijfsleven / stressmanagement, burnoutpreventie in diverse organisaties binnen het bedrijfsleven en de sociale sector / executive coaching van diverse CEO's, hoger kader en managementteams. Als therapeute heeft ze ervaring met zowel jongeren als volwassenen. Annick biedt zowel individuele als groepssupervisie aan vanuit het ACT en FAP model. Dit kan georganiseerd worden in Hasselt of via skype

 • Caroline Bracke is psychotherapeute opgeleid volgens het model van integratieve, humanistische-experiëntiële psychologie.  Als mede-oprichter van TEJO Kortrijk begeleidde zij reeds heel wat hulpverleners in het kader van supervisie. Caroline is erkend door het AIHP als supervisor. Ze biedt zowel individuele als groepssupervisie aan in Anzegem en Ronse.

 • Chris Ekelmans is erkend Gestaltsupervisor en heeft 30 jaar ervaring als psychotherapeute. Haar supervisie aanbod is gericht naar therapeuten in opleiding, leertherapie vanuit gestalt, collega-therapeuten en naar hulpverleners in het algemeen. Ze biedt zowel individuele als groepssupervisie aan, zowel in haar eigen praktijk (Antwerpen en Berchem) als op verplaatsing.

 • Eliska Vereecken is psychologe en systeemtherapeute. Ze heeft ervaring zowel in individuele, als gezins- en relatietherapie. Momenteel werkt ze in groepspraktijk Amandus en in haar eigen praktijk. Zowel voor individuele  als groepssupervisie kan je bij haar terecht. Supervisies kunnen georganiseerd worden in Deerlijk en Grembergen. 

 • Erik de Soir (°1965) is als Domeinbeheerder Human Factors & Medicine Research verbonden aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie en als docent crisispsychologie aan de Koninklijke Militaire School te Brussel. Hij is Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht), Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School) en psychotherapeut verbonden aan De Weg Wijzer - centrum voor psychotherapie. Sedert meer dan 25 jaar specialiseert hij zich in crisispsychologie en psychotraumatologie. Hij is auteur van ruim twintig boeken in meerdere talen over psychotraumatologie. 

 • Greet Essing is systemisch psychotherapeute. Collega's zijn welkom voor supervisie, waarbij wordt gereflecteerd over het werk met specifieke cliënten, de verdere ontwikkeling van professionele competenties, methodische mogelijkheden, de link tussen persoonelijke thema's en het professionele functioneren, blinde vlekken,... Supervisie kan zich richten op 'de persoon van de therapeut' of eerder op specifieke thema's/problematieken die aan bod komen in het eigen werk. Omdat ize zichzelf als therapeut vooral heeft toegelegd op partnerrelatietherapie, en sinds kort ook psychotrauma, kan ze op die domeinen ook meer inhoudelijk ondersteunen, inspireren of adviseren. De supervisie zal een voornamelijk systemisch geïnspireerde blik hebben en haar stijl is vooral 'samenwerkingsgericht'. Maar collega's die geschoold zijn in andere stromingen zijn minstens even welkom! Supervisies gaan door in Schoten, Merksem of online.

 • Heidi Pieters is master in psychologische en pedagogische wetenschappen en bekwaamde zich verder in coaching, psychotherapie en psychotraumatologie. Intussen staat er reeds meer dan 15 jaar ervaring op de teller. Ze is bezielster van groepspraktijk 2developU. Heidi specialiseerde zich in technieken die het lichaam puur en doorvoeld laten spreken. Dit met als doel binnen en buitenwereld met elkaar te verbinden. Ze heeft oog voor een ethisch passend werkkader voor hulpverlener en cliënt. Ze biedt zowel individuele als groepssupervisie aan, waarvan de locatie onderling af te stemmen is.

 • Hilde Eilers is gecertificeerde gestalttherapeute en supervisor erkend bij de NVAGT / VBEGP. Gedurende haar 25 jarige ervaring heeft ze zich bijgeschoold in contextuele hulpverlening, existentiële therapie, EFT for individuals, groepstherapie en partnertherapie. De focus bij supervisie ligt vooral bij het verhogen van het gewaarzijn als hulpverlener en het bekijken van het proces tussen de hulpverlener en de hulpvrager. Het ervaringsleren vormt het uitgangspunt om de deskundigheid van de supervisant te verhogen. Ze biedt supervisie aan zowel individueel als in groep in Borgerhout of op afgesproken locatie.

 • Ilse Delafontaine is systeemtherapeute, creatief therapeute en rouwtherapeute. Ze heeft ruim 15 jaar ervaring in individuele therapie en groepstherapie met zowel kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen in verschillende settings van ambulant tot residentieel. Zij is oprichtster  en coördinator van groepspraktijk De Toverstaf waar je terecht kan voor individuele psychotherapie, relatietherapie, gezinstherapie, training en supervisie. De supervisie kan zowel individueel als in groep worden gevolgd. Hiervoor kan je terecht in de praktijk in Brugge of op verplaatsing bij teams. 

 • Jan Schrans is psycholoog / systeemtherapeut / lid van de Belgische School voor Psychoanalyse & sinds 18 jaar actief als supervisor. In zijn praktijk te Nokere kan je terecht voor supervisie.

 • Johan Maes is een internationaal gecertificeerd Pessotherapeut, psychotherapeut gespecialiseerd in rouw en traumaverwerking. Hij heeft o.m. meegewerkt als redacteur en auteur aan het ‘Handboek Rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie’ en het methodiekenboek ‘Ruimte voor verlies en rouw in therapie’. 25 jaar ervaring in het therapeutisch werk met rouw en trauma. Je kan zowel voor individuele als groepssupervisie bij hem terecht omtrent rouw en traumaverwerking. De supervisies kunnen doorgaan in Merelbeke of op een afgesproken plaats.

 • Lieve Talloen is erkend supervisor. Sinds 2003 binnen de NVAGT en EAGT, sinds 2010 binnen de BVRGS en EFTA. Je kan zowel voor individuele als groepssupervisies bij haar terecht. Als supervisor werkt ze zoveel mogelijk ervaringsgericht zodat je niet alleen cognitief leert maar ook door te ervaren. Daarbij geeft ze aandacht aan vragen zoals welke stijl van werken bij jou, de supervisant, bij je mandaat en bij je cliënt past. Wat kan jou ondersteunen zodat jij (opnieuw) comfortabel en met professioneel zelfvertrouwen kan werken als therapeut, ... De supervisies gaan door in Turnhout.

   

 • Luc De Mey is systeemtherapeut. Als systemisch supervisor wil hij de supervisant ondersteunen in het verwerven van attitudes, vaardigheden en kennis om een verantwoordelijke en effectieve therapeut te kunnen worden. Daartoe volgde hij de jaaropleiding tot Systemisch Supervisor in de Relatie- en Gezinstherapie. Deze opleiding werd in 2018-2019 voor het eerst georganiseerd en is erkend door BVRGS. Tijdens deze opleiding benaderden ze supervisie vanuit de verschillende systemische perspectieven. Je kan bij hem terecht in Lokeren en in Edegem. Er zijn mogelijkheden zowel overdag als 's avonds als op zaterdag.

 • Moira Verhofstadt is psychotherapeute, bachelor orthopedagogoie, docent, staflid (ondermeer in postgraduaatopleiding Ontwikkelings- en clientgerichte psychotherapie, Univ Antwerpen en School of Experiential-Dialectical Psychodrama), erkend certified practitioner psychodrama en heeft 25 jaar ervaring als psychotherapeut met verschillende doelgroepen. Je kan bij haar terecht voor zowel individuele als groepssupervisie in Pittem & Gent.

 • Nancy Verlée is psychotherapeute in de interactionele vormgeving en EMDR Practioner. Zij past tijdens de supervisie het 7 Eyed Model for Supervison toe Hiervoor volgde ze de jaaropleiding 'De metapositie van de supervisor'. Dit model is ontwikkeld om te werken met individuen, groepen en organisaties. Door dit model te verbinden met de denkkaders en integratieve keuzes van de Interactionele Vormgeving kan zij als supervisor vanuit deze metapositie, verscheidene perspectieven innemen en integratief werken. Je kan bij haar terecht voor individuele supervisie in Brugge en Damme.

 • Nancy Watthe is integratief psychotherapeute & focust zich vooral op vragen rond relaties, sexualiteit en intimiteit. In haar praktijk De Blauwe Regen kan je terecht voor zowel individuele als groepssupervisie en dit zowel op de locatie in Gent als in Zwalm.  

 • Patricia Vandenameele is integratief psychotherapeute met 10 jaar ervaring, zowel in het begeleiden van kinderen, jongeren als volwassenen. Zij is gespecialiseerd in rouw (breed verlies), autisme en koppeltherapie. Zij is docente rouw aan de A.I.H.P. ( in de opleiding tot psychotherapeut en in de jaartraining verlies en rouw.) In haar praktijk in Poperinge en in de groepspraktijk in De Swal in Koekelare, kan je bij haar terecht voor zowel individuele supervisie als groepssupervisie (max.4 personen). De supervisie kan ook doorgaan online, via beeldbellen.

 • Regine Claeys is klinisch psycholoog en oplossingsgerichte therapeut. Ze heeft 17 jaar ervaring in de ambulante geestelijke gezondheidszorg als psycholoog/therapeut en leidinggevende. Gedurende 6 jaar was ze ook actief als lector voor de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie. Sinds 2014 heeft ze een zelfstandige praktijk. Het coachen van een leertraject binnen een individuele of groepssupervisie is een boeiende uitdaging voor mij. Het biedt de kans om op een systematische manier te reflecteren over persoonlijke en werkgerelateerde vragen. Zelfzorg voor de hulpverlener is een belangrijk thema voor mij. In een kennismakingsgesprek verkennen we de verwachtingen over supervisie. De supervisie kan zowel in Roeselare plaats vinden als op verplaatsing. 

 • Sabine Bogaert is als systemisch contextueel therapeut getraind om met systemen te werken en telkens in te voegen en uit te zoomen. Twee tegengestelde bewegingen om in evenwicht te blijven. Meerzijdige partijdigheid is een basishouding en must om met systemen te werken. Als supervisor zet ze ook deze 2 skills in om samen naar casussen te kijken, om blinde vlekken zichtbaar te maken. In haar theoretische rugzak zit het systeemdenken, het contextueel gedachtegoed en geweldloos verzet in gezinnen. Value exist in it's application is de baseline van de oefenschool. Door 30 jaar veldwerk in verschillende sectoren zijn theorie en praktijk telkens verknoopt. De supervisie kan zowel in Roosdaal als op verplaatsing plaats vinden.

 • Sigrid Seurynck werkt als supervisor graag in een opbouwend proces waarbij supervisor en supervisant samen kunnen groeien in afstemming en verdieping van de casuïstiek. In de supervisies is haar ontwikkelingsgerichte blik op processen steeds een handvat om het verhaal te beluisteren en ervaart ze het als belangrijk hierin samen op zoek te gaan naar hoe de therapeut zich gedragen kan afstemmen op het verhaal van zijn/haar cliënt. Haar expertise als therapeut in het werken met ouder-kindtherapie, het systemisch inschakelen van de verschillende verhaaleilanden rond een kind, zijn ook in haar werk als supervisor terug te vinden. Daarnaast is er ruimte voor het hele jonge kind in de persoon, waarbij zowel de therapeut als de cliënt naar voor kunnen komen in de prille ontwikkelingsdynamieken die zich aftekenen. Creatief werken voelt voor haar ook in supervisie als een meerwaarde om integratie te kunnen maken tussen het conceptualiseren en het emotioneel afstemmen binnen een casus. De supervisie gaat door in haar praktijk in Lauwe.

 • Stefanie Maddens is cliëntgerichte psychotherapeute & door VVCEPC erkend als supervisor. Je kan bij haar terecht voor zowel individuele als groepssupervisie (max 4 deelnemers) en dit in haar praktijk te Izegem

 • Tanja Buyst is gezinswetenschapper en integratief psychotherapeute. Docente en supervisor aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychotherapie. Zij volgde naast haar bacheloropleiding tot gezinswetenschapper en de vierjarige integratieve psychotherapie opleiding verschillende lichaamsgerichte opleidingen zoals focussing, Emotional Freedom Techniques, Brainspotting, wandeltherapie. Zij gelooft sterk in de integratie tussen lichaam, emotie en geest en ziel. Ze biedt zowel individuele als groepssupervisie aan in Gent

 • Ybe Casteleyn is psychotraumatologe / integratief psychotherapeute met ruim 10 jaar ervaring. Ze is gespecialiseerd in het helen van trauma, felle psychische pijn. Ze werkt met mensen die het moeilijk hebben, tegen zichzelf of het leven aanlopen, asielzoekers, slachtoffers van misdrijven, mensen die verwaarloosd of mishandeld werden als kind of een ander pijnlijk verleden met zich meeslepen, … Ze is auteur van het boek Sterker worden waar het pijn doet. Ze is erkend als supervisor door AIHP en BIP. Ze biedt zowel indidivuele als groepssupervisie aan in Etterbeek (Brussel). 

 • Vanessa Maes is licentiaat klinische psychologie (VUB, 1999) en Systeempsychotherapeute ( IPRR, 2005).  Na haar 4-jarige therapieopleiding is ze zich, gevoed door een breed interesseveld, blijven bijscholen adhv tal van kortdurende opleidingen. Zo volgde ze een basisopleiding ACT, deed een postacademisch jaaropleiding ‘Geweldloos verzet’, volgde een jaaropleiding ‘ Systeemtherapeutisch werken met kinderen en jongeren’  en  de basisopleiding EMDR, aangevuld met een 2-daagse Stabilisatietechnieken. De voorbije jaren heeft ze zich vooral gespecialiseerd in het werken met ouders en kinderen en jongeren in complexe scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen, in het Alianza project dat ze zelf heeft opgericht (www.alianza.be). Deze expertise vertaalde zich in het boek ‘ Blijven staan ondanks de storm’, dat ze schreef met Christel Cornelis en in tal van vormingen. Vanessa is gepassioneerd door haar job en door het werken met ouders in moeilijke scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen. Maar ook rouw, trauma en diverse andere gezinsproblematieken zijn haar niet vreemd, dankzij haar ruime ervaring in het CGG. Ze biedt supervisie aan individueel of in groep en dat kan in Merchtem of Aalst of op een afgesproken locatie.

 • Veerle Hutsebaut  is  klinisch psycholoog (KUL 1989), systeemtheoretisch psychotherapeut (Interactie Academie 1996) en groepspsychotherapeut (FMS 2003). Zij  was gedurende jaren  stagebegeleider voor klinisch psychologen in een CGG  in een forensisch team. Ze is erkend supervisor bij het VVKP. In haar privépraktijk werkt ze systeemtheoretisch met individuen. Andere psychotherapeutische denkmodellen werden door de jaren heen geïntegreerd. In supervisie gaan we samen  op  zoek naar je sterktes als therapeut en staan we stil bij de faciliterende of hinderende invloeden op de therapeutische werkrelatie.  Bijzondere aandacht gaat naar de wederzijdse beïnvloeding van de therapeut en de cliënt vanuit hun eigen levenservaring en context. Je kan terecht in haar praktijk in het centrum van Gent voor individuele supervisie of supervisie in kleine groep.  

Interesse?

Wil je individuele of groepssupervisie bij 1 van onze supervisoren, neem dan rechtstreeks contact met hen op. Hun gegevens worden zichtbaar als je klikt op hun naam.

 

Wij helpen je graag bij je groei als hulpverlener 

 

Vragen?

Konnektit

Sonja Delbeecke
GSM 0496 50 56 65
Email sonja@konnektit.be

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier