Opleidingen in Oost-Vlaanderen

KMO-portefeuille

Ontdek alle opleidingen en Konnektit momenten aangeboden door Konnektit.

Filter

Trauma informed practice - Gent

start jaaropleiding 25 september 2020

Met de jaaropleiding "Trauma Informed Practice" bieden experten als Jessie Delooz, Astrid Fortuin, Erik de Soir, Ybe Casteleyn en Manoëlle Hopchet jou een volledig overzicht van ‘state of the art’ en ‘mainstream’ behandelingen voor psychotrauma. De insteek van deze opleiding is evidence-based, dat betekent dat de opleiders zich in de diverse modules in hoofdzaak zullen richten op de behandeling van psychotrauma waarvan  de resultaten onderzocht werden via wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer

Konnektit
Moment

Kwaliteitsvolle zorg in juridisch perspectief - Gent

7 oktober 2020

Op 1 juli 2021 treedt de zogenaamde Kwaliteitswet in werking. Een wet die op alle zorgverleners impact zal hebben. Tijdens dit Konnektit moment vertellen Mr. Ann Dierickx en Mr. Nils Broeckx wat dit concreet voor jouw praktijk zal betekenen.

Lees meer

Veilig werken met trauma

12 + 19 + 26 oktober 2020

Trauma, intense psychische pijn, ligt aan de basis van veel psychisch lijden. In onze praktijk als psychotherapeut kunnen wij niet om trauma heen.

In deze driedaagse opleiding legt Ybe Casteleyn de focus op het integreren van traumatheorie in je psychotherapeutische praktijk en het oefenen en toepassen van integratieve interventies.

Lees meer

Verhoog je kennis inzake groeipakket en gezinsfiscaliteit

10 november 2020

Hoe informeer je ouders in een scheiding met voldoende kennis en begeleid je hen in hun keuzes inzake kinderbijslag en gezinsfiscaliteit? Yves Coemans geeft jou tijdens deze opleiding de nodige bagage om dit te doen.

Lees meer

Train de trainer Geheugentraining - Gent

14 november 2020

Mits de juiste technieken op de juiste manier door degelijk opgeleide personen wordt gegeven kan geheugentraining zichtbare resultaten teweegbrengen en dit niet alleen op het vlak van “kunnen” maar ook op het zelfbeeld van de deelnemer.

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding met Michael Portzky zorgen we ervoor dat je in de toekomst dergelijke geheugentrainingen kan aanbieden. 

Lees meer

Onderhoudsbijdragen berekenen, hoe doe je dat?

17 november 2020

Wil jij ouders in een scheiding ook correcte en objectief berekende onderhoudsbijdragen voor hun kinderen kunnen aanreiken? Tijdens deze opleiding bieden Yves Coemans en Sonja Delbeecke jou de nodige handvaten aan. De verschillende methoden worden toegelicht en a.d.h.v. oefeningen kan je zelf ontdekken op welke manier deze methoden verschillen van elkaar zodat je hieromtrent correcte informatie kan geven aan ouders.

Lees meer

Inleiding in de neuropsychologische diagnostiek en verslaggeving - Gent

20 november 2020

Wil jij resultaten van neuropsychologisch onderzoek met kennis van zaken kunnen bespreken met de patiënt, de partner en/of familie, dan is deze opleiding met Michael Portzky iets voor jou. 

Lees meer

Terugkomdag jongerenveerkracht - Gent

21 november 2020

Nam je in het verleden deel aan de masterclass jongerenveerkracht met Michael Portzky & heb je nood aan casuïstiekbespreking, dan is dit terugkommoment iets voor jou.

Lees meer

Masterclass neuropsychologische diagnostiek en verslaggeving - Gent

28 november + 12 december + 19 december 2020

Deze Masterclass neuropsychologische diagnostiek en verslaggeving met Michael Portzky biedt jou een basisopleiding aan die je in staat stelt om een standaardbatterij aan neuropsychologische (‘pen en papier’) testen te kunnen afnemen, scoren en interpreteren. Ook de verslaggeving komt aan bod.

Lees meer

Terugkomdag mentale veerkracht bij volwassenen - Gent

18 december 2020

Nam je in het verleden deel aan de masterclass mentale veerkracht bij volwassenen met Michael Portzky & heb je nood aan casuïstiekbespreking, dan is dit terugkommoment iets voor jou.

Lees meer

Staat beroepsgeheim de samenwerking met andere professionals in de weg? - Gent

6 april 2021

Binnen de welzijns- en gezondheidszorg bestaat een groeiende aandacht voor de problematiek van informatie-uitwisseling. In tijden waar de complexiteit binnen de zorgsector aanzienlijk toeneemt en samenwerking in het belang van de zorgverlening aan de cliënt een cruciale rol speelt, rijzen regelmatig vragen en onduidelijkheden over de omgang met vertrouwelijke informatie in het algemeen en de problematiek van het beroepsgeheim in het bijzonder. Tijdens deze opleiding biedt Sophie Vanassche naast een theoretisch kader ook de nodige vertaling naar de praktijk zodat de deelnemers een duidelijk kader krijgen aangereikt omtrent wat kan / niet kan in het samenwerken met andere disciplines.

Lees meer

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier