De KMO-portefeuille anno 2023

update 14 juli 2023

 

Sinds 1 januari 2023 zijn de voorwaarden om recht te hebben op een subsidie vanuit de KMO-portefeuille nog maar eens eenzijdig gewijzigd.

 

Je kan de kmo-portefeuille enkel nog gebruiken voor specifieke thema’s, met name

 • bedrijfsstrategie,
 • beroepsspecifieke competenties,
 • digitalisering,
 • duurzaamheid,
 • financiële geletterdheid,
 • innovatie,
 • internationalisering.

 

Via deze link krijg je meer info omtrent deze verschillende thema’s.

 

In deze blog ga ik enkel dieper in op het thema beroepsspecifieke competenties.

Voorwaarden voor opleidingen die vallen onder het thema “beroepsspecifieke competenties”

 

Om als KMO-dienstverlener deze subsidie te kunnen aanbieden, dient jouw opleiding vermeld te staan op de limitatieve lijst.

Als jouw opleiding niet op deze lijst vermeld staat, kan de cursist geen KMO-portefeuille aanvragen.

 

Om op deze lijst vermeld te worden, dient de opleiding te voldoen aan minstens één van de vier hierna vermelde criteria:

 

Criterium 1

Opleidingen op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB;

Knelpuntberoepen in de sector van de gezondheidszorg zijn o.a. maatschappelijk werker, arts, kinesitherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige.

 

Criterium 2

Opleidingen gericht op het aanleren van technologische, technische, exact-wetenschappelijke of wiskundige kennis en de toepassing ervan in beroepen. STEM-opleidingen en Zorg STEM-opleidingen gepubliceerd op onderwijskiezer.be voldoen aan deze voorwaarde. Om concreet te weten welke beroepen hiervoor in aanmerking komen dien je via deze link de legende te raadplegen.

 

Criterium 3

Opleidingen die inspelen op een toekomstig sectoraal tekort aan competenties door een prognose uitgevoerd volgens de methodiek van het VLAMT of door een op wetenschappelijk verantwoorde, onderbouwde en aantoonbare wijze.

 

Criterium 4

Opleidingen die leiden tot een attest of certificaat dat in België vereist is voor de uitoefening van een beroep.

Bijvoorbeeld een bijscholing voor bemiddelaars ihkv permanente vorming komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille mits de organisator de opleiding laat erkennen door de Federale Bemiddelingscommissie en VLAIO.

 

3 voorwaarden voor de cursist

 

Om als cursist gebruik te kunnen maken van de KMO-portefeuille voor een opleiding gelinkt aan beroepsspecifiek competenties dien je aan de volgende 3 voorwaarden te voldoen:

 

Voorwaarde 1

De opleiding die je wil volgen, is geregistreerd als beroepsspecifieke competentie en voldoet dus aan één van de criteria:

 • knelpuntberoep,
 • (zorg)STEM,
 • sectoraal tekort
 • of verplicht attest of certificaat.

 

!Dit is een criterium op het niveau van de opleiding en niet op het niveau van de deelnemer. Het is m.a.w. niet vereist dat de deelnemer bijvoorbeeld een knelpuntberoep uitoefent

 

EN

 

Voorwaarde 2

Als het een opleiding is dat gericht is op het mentaal of fysiek welzijn, dien je zelf een beoefenaar van een erkend (para)medisch beroep of erkende niet-conventionele handeling te zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie. De psychotherapeut met verworven rechten komt ook in aanmerking.

 

EN

 

Voorwaarde 3

Voor iedere opleiding geldt dat zij gericht dient te zijn op de kernprocessen van jouw activiteiten als zelfstandige.

Bijvoorbeeld een tandarts die een opleiding voetverzorger volgt voldoet aan voorwaarden 1-2, maar niet aan voorwaarde 3 want er is geen link met zijn activiteiten. Hij kan dus geen KMO-portefeuille aanvragen voor deze opleiding.

 

Voor de volledigheid, voor de thema’s bedrijfsstrategie, digitalisering, duurzaamheid, financiële geletterdheid, innovatie, internationalisering, personeelsmanagement gelden deze strikte voorwaarden niet.

 

Hoe kan je als dienstverlener je opleiding “beroepsspecifieke competentie” laten goedkeuren?

 

Als dienstverlener kan je opleidingen ter registratie aanbieden via dit webformulier. Als je je aanvraag hebt ingediend, duurt het minstens een maand alvorens je antwoord ontvangt.

 

Nog vragen?

 

Heb je twijfels over het al of niet in aanmerking komen, neem dan contact op met VLAIO (kmo-portefeuille@vlaanderen.be). Zo vermijd je als cursist dat je later de subsidie moet terugbetalen.

 

Deze blog is geschreven door Sonja Delbeecke op basis van de informatie die ze via mail ontving van VLAIO. Sonja heeft sinds 2005 een eigen praktijk als psychotherapeute / bemiddelaar in familiezaken. Daarnaast is ze zaakvoerder van Konnektit en ondersteunt ze hulpverleners zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van ondernemen. 

 

© 2023 – Sonja Delbeecke - alle rechten voorbehouden

Wil je mijn volgende blogs graag rechtstreeks in je mailbox?

Vul dan hieronder jouw gegevens in.

Delen op

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.