Op deze pagina ontdek je het vormingsaanbod van Konnektit en onze vormingspartners

Mei 2023
05/05/2023 - 11/05/2023

Morpheus op de sofa - werken rond slaapstoornissen

De aanpak van slaapproblemen bij cliënten is niet altijd eenvoudig. Er zijn immers veel factoren die de slaapkwaliteit kunnen beïnvloeden, en soms hebben cliënten al een lange weg afgelegd zonder veel resultaat. In deze training bekijken we hoe we vanuit een integratieve visie naar slaap kunnen kijken en problemen adequaat kunnen aanpakken. We streven naar een integrale aanpak, waarbij verschillende methodieken aangewend kunnen worden naargelang de factoren die bijdragen aan het slaapprobleem.

05/05/2023 - 19/05/2023

Zandspeltherapie

Met zand en water, oermaterialen, geven we vorm aan het innerlijke proces.

Scheiden, onderscheiden, bouwen, slopen, neerzetten wat is, wat was en waar het verlangen ligt.

09/05/2023 - 23/05/2023

Integratief werken met hulpvragen rond seksualiteit

Seksualiteit is een essentieel onderdeel van onze zelf- en relationele ontwikkeling, het is verweven met onze identiteit, onze behoeften en angsten. Als we onze cliënten in hun volledigheid willen zien en benaderen, dienen we dus ook met hun seksualiteit aan de slag te gaan.

Toch worstelen veel therapeuten met het aanbrengen van het thema. Deze korte opleiding heeft tot doel die kennis, vaardigheden en zelfreflectie te vergroten, waardoor de hulpverlener met meer zelfvertrouwen en vlotter over seksualiteit kan praten, én hier ook therapeutisch mee aan de slag kan.

10/05/2023

Op weg naar een rendabele praktijk

Veel collega’s leven met het idee dat het niet mogelijk is om genoeg te verdienen als zelfstandig hulpverlener. In deze workshop neemt Sonja Delbeecke je mee op weg naar een rendabele praktijk.

23/05/2023 - 30/05/2023 - 06/06/2023 - 20/06/2023 - 27/06/2023

Masterclass Burn-out coach

Wil je voorkomen dat je zelf een burn-out krijgt?
Of wil je andere mensen coachen? 

Meer dan 15% van onze actieve bevolking heeft te maken met het probleem burn-out. Recente peilingen geven nu al aan dat er 33% meer mensen zijn met enorme psychische klachten na de covid periode. 

Na deze cursus, gegeven door dr. Luc Swinnen, kan je burn-out aanpakken op het werk en privé, je kan een burn-out voorkomen en meten, en je beschikt over een zeer uitgebreid actieplan.Je bent na deze training perfect voorbereid om zowel jezelf als andere mensen te helpen.

24/05/2023

Marketing voor hulpverleners

Als je een rendabele praktijk wil hebben, heb je cliënten nodig. Maar hoe zorg je ervoor dat cliënten de weg vinden naar jouw praktijk? Dat is de vraag die Sonja Delbeecke tijdens deze workshop zal beantwoorden.

25/05/2023

ONLINE: vragenuurtje gezondheidsrecht

Elke maand organiseren we een vragenuurtje met onze jurist Mr. Ann Dierickx, gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Je krijgt tijdens een online zoommeeting de mogelijkheid om jouw concrete vragen te stellen over o.a. beroepsgeheim, deontologie, patiëntenrechten, …

31/05/2023 - 21/06/2023 - 13/09/2023 - 20/09/2023

Coaching met de polyvagaaltheorie, spiral dynamics en het dynamisch communicatiesysteem

Spiral Dynamics is een sterk communicatiesysteem gebaseerd op waarden en drijfveren van mensen.  In deze vorming worden deze waarden gelinkt aan de polyvagaaltheorie om te komen tot een dynamisch model voor optimale communicatie en coaching.

 

 

Juni 2023
02/06/2023

(Zelf)Hypnose bij stress en slaapproblemen

(Zelf)Hypnose is een interessante en effectieve methode als hulp voor mensen die lijden aan stress en/of stressgerelateerde aandoeningen.

Je krijgt in deze module met Dr. Nicole Ruysschaert een kort overzicht van de  neurobiologische effecten van de stressreactie, het concept allostatische belasting en de invloed van het polyvagaal systeem. Je oefent enkele specifieke zelfhypnose inducties en een 7 stappenplan voor stress-reductie.

Zo help je mensen om stress te omhelzen als een “vriend” voor het leven en de signalen te benutten om een andere attitude te ontwikkelen.

12/06/2023 - 19/06/2023

Hartbegaafd

Veel hoogbegaafde kinderen zijn tevens hoogsensitief en worden door hun omgeving ervaren als intens en complex. ‘Hartbegaafd’ is een interactieve manier van werken met hoogbegaafden met als uitgangspunt dat wanneer de bovengemiddeld sterke denkkracht (het cognitieve) en het rijke gevoelsleven van hoogbegaafden een goede verbinding leggen, het praktisch handelen veel vloeiender verloopt.

 

Tijdens deze training krijg je meer inzicht in de sociaalemotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en in hoe de methode Hartbegaafd werkt. Er worden handvaten gegeven voor de dagelijkse praktijk van ouders, begeleiders, therapeuten, coaches en leraren.

13/06/2023 - 14/06/2023

Introductie familieopstellingen voor psychologen, seksuologen en psychotherapeuten

Deze 2-daagse richt zich naar psychologen, orthopedagogen, seksuologen en psychotherapeuten die voeling willen krijgen met de dynamiek binnen familiesystemen en biedt een eerste aanzet om hiermee de eigen therapeutische skills verder te ontwikkelen.

15/06/2023

ONLINE vragenuurtje gezondheidsrecht

Elke maand organiseren we een vragenuurtje met onze jurist Mr. Ann Dierickx, gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Je krijgt tijdens een online zoommeeting de mogelijkheid om jouw concrete vragen te stellen over o.a. beroepsgeheim, deontologie, patiëntenrechten, …

15/06/2023 - 19/06/2023

Ademen

Tijdens deze tweedaagse training doorlopen we het mechanisme van de ademhaling, ontdekken we wat een gezonde ademhaling is en oefenen we samen de verschillende stappen om dit te bereiken.

We gaan ook ervaren hoe we ontspanning en balans in ons systeem kunnen brengen. Verder leren we ook hoe we deze technieken kunnen toepassen tijdens sessies met cliënten en gaan we nog een stapje verder richting activeren en transformeren met verschillende ademtechnieken.

Augustus 2023
28/08/2023 - 04/09/2023

Wounded healer

Only the wounded healer can truly heal  (Irvin Yalom)

In deze 2 dagen training gaan we het universele patroon van de Wounded Healer als archetype onderzoeken in ons eigen leven. Het archetype van de Wounded Healer toont zich in de psychotherapie en de hulpverlening. We verkennen het thema door stil te staan bij 'de wond' en 'het helerschap' in onszelf. 

Hierdoor ontstaat er meer awareness rond je eigen grond in het contact met anderen. Je wordt je meer bewust van je eigen motivaties, schaduwkanten, projecties en kwaliteiten in de relatie tussen jou en jouw cliënten. We maken gebruik van lichaamswerk, introspectie, visualisatie, creatieve werkvormen, body sculpting, …

 

September 2023
05/09/2023 ...

C2Trauma2Peace - Jaaropleiding psychotherapie bij complex en chronisch trauma

Wil je als psycholoog, psychiater of psychotherapeut expert worden in de therapie voor vroegkinderlijke chronische traumatisering?

Schrijf je dan in voor de vierde editie van de jaaropleiding Psychotherapie bij complex en chronisch trauma - C²Trauma2Peace.

Deze jaaropleiding wordt georganiseerd door De Weg Wijzer (Erik De Soir) en De Binnentuin (Jessie Delooz) en wordt geven door Erik de SoirJessie DeloozMartijn Stöfsel en Renate Geuzinge.
16/09/2023

Vierjarige opleiding tot gestaltpsychotherapeut

Gestalttherapie bekijkt de mens als een geheel: gedachten, gevoelens en het lijfelijke worden niet van elkaar gescheiden, maar als een betekenisvol geheel erkend. Bovendien ziet de gestalttherapie de mens als onlosmakelijk verbonden en in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving (gezin, werk, cultuur, geschiedenis, …). De gestalttherapeut staat niet alleen stil bij de problemen van de cliënt, maar kijkt vooral naar de manier waarop hij ze ervaart, welke betekenis ze hebben in zijn leven en hoe hij ermee omgaat.

16/09/2023 ...

Jaaropleiding Metapositie van de Supervisor

Supervisie is een apart vak. Het vergt een brede ervaring en diepgaand inzicht in de mechanismes van de hulpverlening. Bijkomend moet de supervisor de vaardigheid beheersen om de “cliënt”, een collega met name, te coachen in zijn interacties en interventies ten overstaan van zijn cliëntsysteem en het hulpverleningsproces. In deze opleiding worden handvaten aangereikt om te gaan met enerzijds de supervisant en zijn proces en anderzijds ook met het cliëntsysteem dat besproken wordt.

18/09/2023 ...

Jaaropleiding I.V.-coaching

Coaching zit in de lift. We worden overspoeld door coaching-modellen. De IV-visie van de Educatieve Academie leent zich helemaal voor “coaching” in de brede zin van het woord. Door de veelheid aan coaching-modellen die er vandaag de dag bestaan, te verbinden in de I.V.-driehoek ontdekken we de existentiële insteek en de procesmatige complexiteit die ons tot mens maakt, maar die vaak in coaching-methoden ontbreekt.

19/09/2023 ...

Jaaropleiding Nutritional Psychology

Chronische stress en een ongezond voedingspatroon kunnen het biochemisch evenwicht in ons lichaam verstoren. Ze beïnvloeden zowel onze fysieke als onze mentale gezondheid. Als we willen dat onze patiënten zich goed in hun vel voelen, dienen we voor dit biologisch aspect aandacht te hebben. In deze training kom je meer te weten over hoe ons lichaam werkt en waarom dit relevant is voor onze mentale gezondheid. We leren welke voedingsstoffen nodig zijn voor lichamelijk herstel en hoe een tekort eraan kan leiden tot problemen als depressie, CVS, slapeloosheid... Je krijgt concrete praktische tips aangereikt voor jezelf en/of voor cliënten.

Filter...
Filter op
Opleidingspartners

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.