Metapositie van de Supervisor

21/09/2024 ...
Deze opleiding werd georganiseerd door Educatieve Academie

Inhoud van de opleiding

 

THE CONDUCTOR OF AN ORCHESTRA DOESN’T MAKE A SOUND. HE DEPENDS, FOR HIS POWER, ON HIS ABILITY TO MAKE OTHER PEOPLE POWERFUL. – BENJAMIN ZANDER

 

Supervisie is een apart vak. Het vergt een brede ervaring en diepgaand inzicht in de mechanismes van de hulpverlening. Bijkomend moet de supervisor de vaardigheid beheersen om de “cliënt”, een collega met name, te coachen in zijn interacties en interventies ten overstaan van zijn cliëntsysteem en het hulpverleningsproces. De supervisor moet dan ook rapport krijgen met enerzijds de supervisant en zijn proces, maar anderzijds ook met het cliëntsysteem dat besproken wordt. Belangrijk hierin is dat hij de stijl, de persoonlijkheid, de keuzes, het proces van de supervisant diepgaand respecteert en zodoende activeert. De supervisor werkt van achter de coulissen…

 

Supervisie geven vraagt dan ook tot de inname van een metapositie die het mogelijk maakt dat de supervisor nagenoeg simultaan verscheidene perspectieven kan innemen en integratief kan werken.

 

  • Inhoudelijke herhaling, verdieping, bijscholing van IV: Integratieve visie, 4 peilers en werkwijze (methodieken, stromingen..)
  • Integratieve supervisie: werken vanuit de verschillende ogen (perspectieven)*
  • Inzicht in de overdrachtsprocessen in de therapeutische relatie verdiepen
  • Eigenheid van de supervisor ontwikkelen en bijgevolg de relatie supervisor-supervisant
  • Inzicht in leerprocessen en coachende vaardigheden verhogen

 

* Het 7 eyed Model for supervision is een systemisch model, ontwikkeld door Peter Hawkins en Robin Sohet om te werken met individuen, groepen en organisaties. In deze achtdaagse training verbinden we op basis van dit model, de 7 perspectieven met de denkkaders en integratieve keuzes van de Interactionele Vormgeving (I.V.). Het is een praktijkgerichte opleiding. Aan het einde van de training maak je een verslag. Na de opleiding kan je nog verdere verdiepingsdagen volgen.

 

 

 

Voor wie?

I.V.-therapeuten die als supervisant willen werken voor I.V.-studenten en I.V.-therapeuten die al I.V.-supervisie geven.

Omdat inzicht hebben in therapeutische en hulpverlenende technieken noodzakelijk is, is ervaring van enkele jaren als therapeut en/of hulpverlener en/of in een superviserende functie vereist.

Aangezien kennis van I.V. noodzakelijk is, is het belangrijk dat je de 4-jarige I.V.-opleiding volgt of gevolgd hebt.

De docenten hebben steeds het laatste woord of de achtergrond en beroepservaring van de potentiële deelnemer al dan niet voldoende is voor deelname en het volgen van de basismodule.

Opleiders

Bruno Van den Bosch is oprichter en bestuurder van de Educatieve Academie vzw. Hij is ook grondlegger van en docent binnen de vierjarige I.V.-opleiding en is president van de EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy). Hij werkt daarnaast ook mee aan de jaaropleidingen Integratieve Creatieve opleiding en Leren werken met familieopstellingen. Bruno heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring in individuele, relatie- en groepstherapie. Van oorsprong is hij pedagogisch geschoold, maar hij volgde ook de opleidingen Gestalt, Psychosynthese, Bio-Energetica, Brief-Therapy, Systeembenadering en Hypnotherapie en verdiepte zich in de Jungiaanse analytische psychologie. Bruno Van den Bosch is medeauteur van het I.V.-boek Veranderende Denkbeelden in de Psychotherapie (2008). Hij werd als I.V.-therapeut erkend door de EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy).

 

Marleen Van Laere is docente binnen de vierjarige I.V.-opleiding waar ze zelf afstudeerde in 2000. Ze is de medeoprichtster van Coherent, een groepspraktijk waar ze psychotherapie, vorming, groeigroepen, coaching en supervisie aan hulpverleners en teams geeft. Ze is ook werkzaam in CAW Antwerpen waar ze gezinnen rond IFG contextueel heeft begeleid en waar ze nu werkzaam is in de daderhulpverlening. Ze is een vaste supervisor bij Tejo Antwerpen waar de klemtoon ligt op het kort kracht- en oplossingsgericht werken. Ze geeft op de Educatieve Academie de jaartraining tot supervisor.

Ze studeerde gezinswetenschappen en gaf daar enkele jaren gesprekstechnieken. Ze volgende veel bijscholingen en trainingen waar onder systemisch werken met IFG, Goldstein, Creatieve therapie, Trauma en Gedragscognitief werken.

 

 

Wanneer?

Zaterdag 21/09/2024
10u - 17u
Zaterdag 19/10/2024
10u - 17u
Zaterdag 23/11/2024
10u - 17u
Zaterdag 21/12/2024
10u - 17u
Zaterdag 18/01/2025
10u - 17u
Zaterdag 08/02/2025
10u - 17u
Zaterdag 22/03/2025
10u - 17u
Zaterdag 03/05/2025
10u - 17u

8 zaterdagen + 2 supervisiedagen (de data van deze laatste 2 zullen later bekend zijn)

Waar?

Educatieve Academie
Patriottenstraat 35,
2600 Berchem, België

Investering

De investering voor deze jaaropleiding bedraagt 1040 euro

 

Geniet tot 30 april 2024 van een vroegboekkorting van 10%.

 

Meer info

In november 2022 ontving de Educatieve Academie het bericht van de supervisiecommissie van de European Association of Integrative Psychotherapy (EAIP) dat deze opleiding erkend is als een geaccrediteerde supervisietraining. Hierdoor komen de supervisoren die aan deze opleiding deelnemen voortaan in aanmerking voor een Europees certificaat.

 

Inschrijving

Deze opleiding wordt niet georganiseerd door Konnektit.

 

Wie interesse heeft in deze opleiding, kan zich rechtstreeks aanmelden via deze link

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.