De behandeling van de Functionele Neurologische Stoornis (Conversiestoornis)

13/09/2024 - 11/10/2024
Deze opleiding werd georganiseerd door VHYP

Inhoud van de opleiding

In deze praktische georiënteerde tweedaagse workshop zal je, zelfstandig en/of binnen intervisie- of supervisieverband, leren hoe je met hypnose kan werken om de patiënten met de symptomatologie van een Functionele Neurologische Stoornis (FNS) te kunnen helpen.

Binnen het programma wordt de nodige ruimte voorzien om te oefenen, eigen casuïstiek aan te brengen en stil te staan bij lastige situaties die zich tijdens de behandeling kunnen voordoen. Voor alle onderdelen zijn handouts voorzien die als geheugensteun kunnen worden voorzien.

De digitale driedelige behandel module ‘Hou je staande’ (Wat zijn aanvallen en hoe kun je er mee omgaan?), bestaande uit een werkboek voor de patiënt, een draaiboek voor de therapeut en een powerpoint presentatie van de cursus voor de patiënt wordt gebruikt als leidraad bij deze tweedaagse workshop voor de behandeling van patiënten met ‘psychologische, niet epileptische aanvallen (PNEA), onderdeel van de totale symptomatologie van FNS patiënten, en is voor een kleine meerprijs te verkrijgen tijdens de eerste dag van de workshop.

De deelnemers aan deze opleiding zullen via de VHYP ook de kans krijgen om in supervisie met dr Franny Moene of in de schoot van de Special Interest Group (SIG) ‘Trauma, Dissociatie en Hypnose’ (TDH) rond dit thema verder te werken.

 

Programma van de eerste lesdag (13/9/24)

 • Kennismaking in groep en delen van therapie ervaringen.
 • Theoretische duiding vanuit de onderzoeksvraag: waarom kunnen we hypnose gebruiken binnen het kader van een meeromvattende behandeling van de conversiestoornis?
 • Het gebruik van informele hypnose om goed te kunnen ‘invoegen’ bij het verbale en non-verbale gedrag – en de persoonlijkheid van de patiënt.
 • Klachtgerichte technieken voor verschillende FNS-symptomen (motorisch, sensorisch en bewustzijns c.q. PNEA problematiek).
 • Wanneer kiezen voor welke techniek?
 • Voorbereiding - en uitleg van een bepaalde techniek naar de patiënt toe.
 • Oefenen met enkele klachtgerichte technieken.
 • Oefenen met (eigen) casuïstiek: behandelplan en uitvoering voorgestelde (hypnotische) aanpak
 • Het nut van zelfhypnose en de toepassing ervan.

 

Huiswerk na de eerste lesdag

 • Waar nodig het (opnieuw) doorlezen van de cursusliteratuur.
 • Oefenen met tijdens de eerste cursusdag gebruikte hypnotische technieken.
 • Het maken van een opname van de uitvoering van een hypnotische techniek bij een FNS-patiënt of via een simulatie in de schoot van de intervisiegroep.

 

Programma van de tweede lesdag (12/5/23):

 • Het gaat nooit volgens het boekje en wat te doen als het anders gaat: het positief leren gebruiken van onverwachte responsen en complicaties.
 • Bespreken van de opnames van de deelnemers en vragenronde.
 • Explorerende hypnotische technieken, hun indicatiegebieden en hoe die samen met klachtgerichte technieken te gebruiken.
 • Oefenen met technieken en casuïstiek en /of inbreng eigen patiënten en brainstormen of we met hypnose daar iets extra’s mee kunnen.
 • Oefenen met na brainstormen voorgestelde hypnotische aanpak.
 • Evaluatie en afsluiting.

 

 

 

 

Binnen het programma wordt de nodige ruimte voorzien om te oefenen, eigen casuïstiek aan te brengen en stil te staan bij lastige situaties die zich tijdens de behandeling kunnen voordoen. Voor alle onderdelen zijn handouts voorzien die als geheugensteun kunnen worden voorzien.
De digitale driedelige behandel module ‘Hou je staande’ (Wat zijn aanvallen en hoe kun je er mee omgaan?), bestaande uit een werkboek voor de patiënt, een draaiboek voor de therapeut en een powerpoint presentatie van de cursus voor de patiënt wordt gebruikt als leidraad bij deze tweedaagse workshop en is inbegrepen in de prijs van deze opleiding.

De deelnemers aan deze opleiding zullen via de VHYP ook de kans krijgen om in supervisie met dr Franny Moene of in de schoot van de Special Interest Group (SIG) ‘Trauma, Dissociatie en Hypnose’ (TDH) rond dit thema verder te werken.

Leerdoelen

De deelnemers aan deze voortgezette modules:

 • Krijgen een geactualiseerde kennis over Functionele Neurologische Stoornissen (FNS).
 • Leren waarom en hoe hypnose gebruikt kan worden binnen het kader van een meeromvattende behandeling van FNS.
 • Leren en ervaren het belang van informele hypnose en het invoegen bij de patiënt voor en tijdens hypnose.
 • Leren de patiënt te motiveren voor het gebruik van hypnose binnen het totale therapieprogramma.
 • Leren klachtgerichte en explorerende hypnotische technieken toe te passen bij de behandeling van verschillende FNS-symptomen.
 • Leren wat ze kunnen doen om complicaties en onverwachte responsen tijdens de behandeling van patiënten op te vangen en positief te bewerken.

Doelgroep

Professionals, die de basisopleiding hypnose hebben voltooid en werkzaam zijn met patiënten met Functionele Neurologische klachten (Conversieklachten), al of niet in het kader van 'Aanhoudende Lichamelijke klachten’; en werken in een klinische of poliklinische setting of belangstelling hebben voor dit thema.

Cursisten die ervaringsdeskundig zijn op het vlak van trauma, dissociatie of FNS, worden verzocht om dit op een vertrouwelijke wijze kenbaar te maken aan de lesgever zodat er tijdens de lesdag rekening mee kan worden gehouden.

Opleider

Dr. Franny C. Moene is klinisch psycholoog/psychotherapeut, niet praktiserend. Na haar pensionering geeft zij tot op heden workshops, lezingen en supervisie over de behandeling van de conversiestoornis (FNS) en hypnose in brede zin. Ze is gepromoveerd op de behandeling van de conversiestoornis met hypnose en heeft uitgebreid gepubliceerd over de behandeling van de conversiestoornis in het algemeen. Naast een brede behandelervaring van cliënten met psychiatrische stoornissen, heeft ze veel affiniteit met trauma en dissociatieve klachten. In 2011 kreeg zij de Onno van der Hart prijs voor haar baanbrekend werk op het gebied van de hypnose en in 2013 ontving zij de NOLK-jaarprijs voor haar substantiële en herkenbare bijdrage voor zorg aan patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten in Nederland.

Wanneer?

Vrijdag 13/09/2024
van 9u30 - 17u
Vrijdag 11/10/2024
van 9u30 - 17u

Waar?

TPC
Groenenborgerlaan 149,
2020 Antwerpen, België

Investering

De investering voor deze module bedraagt:

 • voor VHYP-Leden 290 euro,
 • voor niet-VHYP leden 360 euro.

 

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd

 

Inschrijving

Deze opleiding wordt niet georganiseerd door Konnektit.

 

Wie interesse heeft in deze opleiding, kan zich rechtstreeks aanmelden via deze link

Methode

Literatuurstudie, groepswerk en live demonstraties.

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.