Hypnose bij rouwverwerking - verdiepingsdag

02/12/2024
Deze opleiding werd georganiseerd door VHYP

Inhoud van de opleiding

Het proces van getroffenen van acute en chronische verlieservaringen loopt vaak vast op basis van idiosyncratische kenmerken die niet onmiddellijk worden onderkend door de psychotherapeut, maar wel kunnen worden blootgelegd aan de hand van hypnotische ontdekkende technieken. Dit vergt zowel van de patiënt als van de psychotherapeut een specifieke inspanning om voorbij te gaan aan uiterlijkheden, maar ook de uitwerking van een gepersonaliseerd script. In deze module leert de cursist gepersonaliseerde scripts, verhalen en metaforen uitwerken, op maat van de cliënt, waarbij de eigenheid van de verlieservaring als uitgangspunt wordt genomen voor het uitwerken van een script, startpunt van een hypnotische reis naar het losmaken van alles wat aanvaarding, vaak op basis van onaangepaste hechting, in de weg staat.

 

Inhoud:

 1. Ervaringsgerichte verkenning en exploratie van de ervaring(en) met het opstellen van scripts en het uitwerken van metaforen en verhalen;
 2. Korte herhaling m.b.t. het gebruik van verhalen en metaforen in rouwtherapie;
 3. Stapsgewijze benadering in de uitwerking van een gepersonaliseerd script op basis van casuïstiek;
 4. Creatieve coaching, individueel en in subgroepen voor de verdere verfijning van de verhalen;
 5. Oefenen in subgroepen met terugkoppeling in groep.

 

Er wordt gebruik gemaakt van literatuur, slides, scripts, live demo, video’s, praktijkoefeningen.

 

Belangrijke opmerking :
Cursisten die zelf eerder geconfronteerd werden met een pijnlijk verlies van een dierbare worden verzocht dit op een vertrouwelijke wijze kenbaar te maken aan de trainer zodat er in de loop van de training rekening kan worden mee gehouden.

Leerdoelen

Aan het einde van deze voortgezette module zullen de cursisten in staat zijn om:

 • Een hypnotische techniek te selecteren voor het verkennen en trachten doorbreken van de hindernissen en belemmeringen in de rouwdoorwerking van een patiënt;
 • Een inventaris op te stellen van mogelijke werkbare metaforen, verhalen en scripts voor gepersonaliseerde aanpak van complexe of vastzittende rouwprocessen;
 • Een opsomming te maken van eigen ankerpunten en spiegelprocessen in het werken met rouwproblematiek;
 • Een selectie te maken van creatieve technieken voor het werken met hypnose en rouw.

 

Voor wie?

Deze verdiepingsdag kan enkel gevolgd worden indien je de basisdag 'Hypnose en rouw' reeds gevolgd hebt.

Deze module is verplicht voor het curriculum hypnosedeskundige in psychotherapie en facultatief voor de andere curricula.

 

Opleider

Lies Scaut is psychotherapeute en specialiseerde zich in de doorwerking van acute en chronische verlieservaringen. Zij is hypnosedeskundige en werkt als rouwtherapeute in de schoot van De Weg Wijzer, Expertisecentrum voor trauma- en rouwbegeleiding. Zij volgde haar opleiding tot rouwtherapeute bij Context, Centrum voor Relatie- en Gezinstherapie UZ Leuven o.l.v. Prof. dr. Peter Rober en dr. An Hooghe, en, bij het Portland Institute (USA) o.l.v. Prof. dr. Robert Neimeyer. Door middel van jarenlange ervaring in acute opvang van kinderen en jongeren n.a.v. collectieve urgenties en rampen, en, naar aanleiding van crisissituaties op scholen specialiseerde zij zich tevens in het creatief werken met kinderen en jongeren, zowel individueel als in groep. Zij is de coördinator van het Postgraduaat Rouw- en Verliescounselor aan de Hogeschool PXL en een veelgevraagd spreker op congressen, studiedagen en trainingen in binnen- en buitenland. Naast auteur van de boeken ‘DoodGewoon – Kinderen begeleiden bij rouw’ (LannooCampus), ‘Dappere Daan’ (Clavis) en ‘Dood zijn, is dat voor altijd?’ (Pelckmans) is zij co-auteur van verschillende boeken rond rouw en trauma.

 

Accreditatie

 • Accreditering voor artsen wordt aangevraagd.
 • Opleiding geaccrediteerd door de ABP-BVP. 

Wanneer?

Maandag 02/12/2024
9:30-17:00

Waar?

UPC KU Leuven
Leuvensesteenweg 517,
3070 Kortenberg, België

Investering

De investering bedraagt

 • voor VHYP-leden: 145 euro,
 • voor niet VHYP-leden 180 euro.

Inschrijving

Deze opleiding wordt niet georganiseerd door Konnektit.

 

Inschrijven kan via het dashboard op de webiste van VHYP.  

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.