Trauma informed practice

voorjaar 2022

Het werkveld van de psychotraumatologie heeft het laatste decennium een sterke evolutie gekend in ons land. In diverse universiteiten ontstond, onder invloed van de noden van het terrein, een speciaal curriculum in traumapsychologie, maar dit werd alleen toegankelijk gemaakt voor studenten met een vooropleiding als (klinisch) psycholoog, orthopedagoog of arts.

In de praktijk is het echter ondenkbaar dat traumagetroffenen allen hun weg vinden naar de juiste behandelaar indien ze zich hiervoor alleen zouden kunnen wenden tot mensen die een voortgezette universitaire opleiding in traumapsychologie/-psychotherapie hebben genoten.

De uitdagingen voor patiënten op zoek naar een geschikte psychotherapeut zijn echter groot en in de nasleep van de terreuraanslagen op ons land werd dit extra duidelijk in de verf gezet.

Het is overigens voor de patiënt ook onbegonnen werk aangezien ze terechtkomen in een web van hulpverleners met zeer diverse opleidingen die vaak (op hun website) claimen dat hun methode de meest opzienbarende resultaten oplevert.

De opleiding in Trauma Informed Practice wil zich dus in de eerste plaats richten tot psychotherapeuten om hen in een jaartraject een volledig overzicht te geven van ‘state of the art’ en ‘mainstream’ behandelingen voor psychotrauma.

De insteek van deze opleiding is evidence-based, dat betekent dat de opleiders zich in de diverse modules in hoofdzaak zullen richten op de behandeling van psychotrauma waarvan  de resultaten onderzocht werden via wetenschappelijk onderzoek.

De Trauma Informed Practitioner zal via deze opleiding het onderscheid leren maken tussen het basiswerk (van ondersteuning en stabilisatie) en het werk van psychotraumatologen zodat traumapatiënten die zich voor psychotherapie aanmelden desgewenst kunnen worden doorverwezen voor diepgaande traumatherapie.

Doel van de opleiding

  • leren herkennen van wat psychologische traumatisering is in al zijn aspecten: in DSM-IV-TR en DSM-5; ICD-10 en ICD-11; fenomenologisch; sensomotorisch, neurobiologisch, emotioneel, cognitief en spiritueel;
  • handvaten aangereikt krijgen om traumapatiënten/-getroffenen te stabiliseren en hun meest prominente symptomen te reduceren;
  • op een bewuste manier leren omgaan met psychologische traumatisering;
  • tijdig leren doorverwijzen (bijvoorbeeld in geval van complex of vroegkinderlijk chronisch trauma).

Doelgroep

Deze opleiding is toegankelijk voor bachelors en masters humane wetenschappen met aanvullende 3 of 4 jaar psychotherapie- / counselorsopleiding.

Programma

Dag 1: wat is trauma?

Tijdens deze eerste dag staan we stil bij trauma. Wat is het? Welke symptomen zijn gelinkt aan trauma? Welke soorten trauma bestaan er? Wat is de relatie tussen trauma en psychosomatiek? Wat is comorbiditeit? Daarnaast wordt er stilgestaan bij de verschillende fasen in traumatherapie: stabiliseren, confronteren, integreren.

Opleider Ybe Casteleyn

Dag 2: neurobiologische en sensomotorische aspecten van trauma

Tijdens deze 2e dag staan we stil bij de stabilisatiefase. We bieden een antwoord op deze vraag aan de hand  van de neurobiologie en de sensorimotorische aspecten van trauma. Concrete handvaten, oefeningen en casusbesprekingen.

Opleider Ybe Casteleyn

Dag 3: psychosociale eerste hulp, opvang na rampen, veerkracht en zelfredzaamheid          

Mensen die betrokken zijn bij rampen hebben soms nood aan verdere psychologische begeleiding. Na een eerste traject in het kader van de bestaande rampenhulpverlening komen zij terecht bij een therapeut. In deze module wordt een overzicht gegeven van dit voortraject en gaan we werken rond de basisprincipes van psychosociale eerste hulp en veerkracht. Aan de hand van enkele casussen (bv busramp Sierre, aanslagen Brussel, etc) staan we stil bij belangrijke aandachtspunten en mogelijke hindernissen bij de verdere begeleiding van slachtoffers van rampen.

Opleider Astrid Fortuin

Dag 4: CGT en trauma, EMDR

Deze module heeft tot doel enkele basisprincipes van CGT toegepast op trauma evenals de enkele basisprincipes van EMDR mee te geven.

Bij de cognitieve gedragstherapie staan we even stil bij volgende puntjes: functie- en betekenisanalyse bij trauma. Sequentiële of referentiële relatie bij PTSS met casus.

Verder kijken we welke  controletechnieken met betrekking tot het dagelijks leven aangewend kunnen worden, evenals relaxatietechnieken (welke, wanneer),het gebruik van metaforen, het reguleren van traumasymptomen, triggers detecteren/ vermijden. Voor EMDR zoemen we in op de werking van deze methode met daarbij de  indicaties en contra-indicaties. Ook kijken we naar de rol en het nut van bilaterale stimulatie. Met casusbespreking.

Opleider Manoëlle Hopchet

Dag 5: complex trauma en vroegkinderlijke chronische traumatisering (VCT)

Gedurende dag wordt een samenvatting geboden van de huidige wetenschappelijke kennis over de neurofysiologische, psychologische en sociale processen die optreden bij chronische traumatisering (in de kinderjaren). Het accent wordt gelegd op het beter begrijpen van de relatie tussen traumatische ervaringen in de kindertijd en psychische stoornissen in de volwassenheid. Tevens wordt een bondig overzicht gegeven van valide diagnostische instrumenten en de juiste behandelmethoden.

Opleider Erik de Soir

Dag 6: integratiedag

Gedurende deze integratiedag willen de opleiders in parallelsessies aan de cursisten de gelegenheid bieden om in een context van intervisie en supervisie eigen vraagstukken aan te bieden met betrekking tot de behandeling van traumapatiënten en tegen de achtergrond van de behandelmodellen die in de opleiding reeds aan bod zijn gekomen.

Opleiders: Astrid Fortuin, Ybe Casteleyn, Jessie Delooz en Manoëlle Hopchet

Dag 7: focusing (experientiële psychotherapie) en traumatherapie.

Innerlijk (lijfelijk) luisteren, empowered aanwezig zijn, de Focusing attitude, kan een belangrijke meerwaarde betekenen voor zowel de getraumatiseerde cliënt als voor de therapeut. Naast een beknopt theoretisch aanbod wordt Focusing ervaringsgericht geïntroduceerd.

Opleider: Jessie Delooz

Dag 8: hechting en trauma

De getraumatiseerde cliënt zal in zijn/haar overlevingsstrategie op zoek gaan naar de meest passende manier van hechting. Deze vaak verstoorde hechting heeft echter ingrijpende gevolgen naar relatievorming en zelfperceptie toe. Schaamte, schuld, destructief gedrag,(on)veiligheid ea worden vanuit dit perspectief gekaderd.

Opleider: Jessie Delooz

Dag 9: integratiedag

Gedurende deze integratiedag willen de opleiders in parallelsessies aan de cursisten de gelegenheid bieden om in een context van intervisie en supervisie eigen vraagstukken aan te bieden met betrekking tot de behandeling van traumapatiënten en tegen de achtergrond van de behandelmodellen die in de opleiding reeds aan bod zijn gekomen.

Opleiders: Erik de Soir, Jessie Delooz, Ybe Casteleyn en Astrid Fortuin

Dag 10: zelfzorg, aspecten van nabijheid/afstand en (tegen)overdracht in de therapeutische relatie

Gedurende deze laatste dag van de TIP-opleiding wordt stilgestaan bij de unieke uitdagingen die de behandeling van psychotrauma stelt aan de behandelaar. Vanuit het model van ‘compassion fatigue’ van Charles Figley wordt geschetst hoe de behandelaar constant danst op een slap koord tussen heractivering van eigen kwetsbaarheden en secundaire traumatisering. Technieken van zelfzorg richten zich op periodieke supervisie, interne dialoog, mindfullness en Oosterse bewegingspraktijken.     

Opleider: Erik de Soir

We zullen mogelijks nog sleutelen aan de inhoud van TIP 2 en dit op basis van de feedback die we ontvangen van de deelnemers van TIP 1.

Opleiders

Jessie Delooz is psychiater, systeempsychotherapeute en Focusing georiënteerd psychotherapeute (erkend door TIFI). Zij volgt een opleiding hypnotherapie en existentiële psychotherapie. Sinds 1994 is zij actief als traumatherapeute, opleider en supervisor. Sinds 2012 is zij Coördinator van ‘De Binnentuin’, Psychotherapeutisch Centrum te Boutersem

Erik De Soir is klinisch psycholoog, gezins-, relatie- en sekstherapeut, hypnotherapeut en psychotraumatoloog. Hij is Doctor in de Psychologie en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen. Als domeinmanager ‘human factors & medicine’ is hij verbonden aan het Departement Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek bij Defensie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (www.rhid.be). Hij is als brandweerpsycholoog verbonden aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg en als psychotrauma therapeut werkzaam in de schoot van De Weg Wijzer waar hij zich exclusief richt op acuut en/of chronisch getraumatiseerde patiënten. Hij specialiseerde hij zich in de Traditionale Chinese Geneeskunde.

Ybe Casteleyn is moraalwetenschapper en psychotraumatoloog. Ze is bestuurslid van het Belgisch Instituut voor Psychotrauma en verantwoordelijke en supervisor voor de tweejarige opleiding Psychotraumatologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze geeft trainingen slachtofferhulp en begeleidt crisisinterventies in instellingen en bedrijven, was betrokken bij de opvang van de slachtoffers van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek in 2016 en heeft de vluchtelingenkampen in Griekenland bezocht. Op dit moment woont en werkt ze in Brussel. Ybe is auteur van ‘Sterker worden waar het pijn doet. Voel- en doeboek over trauma’ / ‘The healing Power of Pain’.

Manoëlle Hopchet is klinisch psychologe, Psychotraumatherapeute (NtVP), EMDR Europe Supervisor, Transference focused psychotherapist voor persoonlijkheidsstoornissen, LifespanIntegration therapeute. Ze geeft opleiding en supervisie rond traumatherapie in binnen- en buitenland. Ze is voorzitster van het Belgisch Instituut voor psychotrauma, voormalig voorzitster van European Society for trauma and Dissociation en vicevoorzitster van Association Francophone du Trauma et de la Dissociation. Ze vertaalde, schreef verschillende artikels/hoofdstukken/boeken rond trauma en dissociatie.

Astrid Fortuin is klinisch psycholoog en integratief psychotherapeute. Ze is sinds 2008 werkzaam als crisispsychologe, eerst bij het Rode Kruis (Dringende Sociale Interventie) en sinds 2011 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, waar ze verantwoordelijk is voor alles wat te maken heeft met de organisatie en coördinatie van de eerste psychosociale opvang na rampen en collectieve noodsituaties. Daarnaast traint ze hulpverleners en geeft ze in bijberoep individuele psychotherapie in een groepspraktijk.

Certificaat

Om op het einde van de 10 daagse opleiding een attest van ‘Trauma Informed Practitioner’ te bekomen dien je minstens 8 opleidingsdagen aanwezig te zijn.

Bij afwezigheid wordt er een reflectieverslag verwacht van literatuur die verband houdt met de gemiste opleidingsdag. De deelnemer neemt zelf hiervoor contact op met de opleider.

Wanneer?

We organiseren deze opleiding opnieuw in het voorjaar van 2022.

De precieze data worden later bekend gemaakt

Coronamaatregelen

Je mag er op rekenen dat de opleiding georganiseerd wordt op een manier dat alles coronaproof verloopt.

De richtlijnen van de overheid worden op de voet gevolgd zodat we kunnen aanpassen indien nodig.

Carpoolen?

Wil je voor deze opleiding carpoolen, dan kan je oproep plaatsen in onze Community

Investering

Voor deze opleiding kan je genieten van 30% subsidies via de KMO-portefeuille

  zonder KMO-portefeuille (*) met KMO-portefeuille (*) btw
basisprijs 1.899 euro 1.329,30 euro 398,79 euro
Konnektit leden 1.799 euro 1.259,30 euro 377,79 euro

 

koffie / thee / water / lunch / cursus inbegrepen

Konnektit is geregistreerd bij het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO-portefeuille.

Onze gegevens:

-           Registratienummer: DV.O229322

-           Dienstverlener: Konnekt-it Comm.V.

-           Pijler: Opleiding

-           Domein: Algemeen Domein

Inschrijvingsprocedure

Om je kandidaat te stellen voor deze opleiding dien je

  • het inschrijvingsformulier in te vullen op deze pagina
  • kopie van je diploma’s (bachelor / master + therapie- of counseloropleiding) te mailen naar sonja@konnektit.be
  • een motivatiebrief te mailen naar sonja@konnektit.be.

 

 

Vragen?

Konnektit

Sonja Delbeecke
GSM 0496 50 56 65
Email sonja@konnektit.be

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier