Staat beroepsgeheim de samenwerking met andere professionals in de weg? - Leuven

13 april 2021

Binnen de welzijns- en gezondheidszorg bestaat een groeiende aandacht voor de problematiek van informatie-uitwisseling. In tijden waar de complexiteit binnen de zorgsector aanzienlijk toeneemt en samenwerking in het belang van de zorgverlening aan de cliënt een cruciale rol speelt, rijzen regelmatig vragen en onduidelijkheden over de omgang met vertrouwelijke informatie in het algemeen en de problematiek van het beroepsgeheim in het bijzonder. Het beroepsgeheim stelt de spanning tussen het belang van vertrouwelijkheid van informatie enerzijds en het belang van een vlotte informatiedeling tussen hulpverleners en/of artsen immers op scherp.

Tijdens deze opleiding wordt in eerste instantie een juridisch-theoretische uiteenzetting gegeven over het beroepsgeheim. Die uiteenzetting omvat een algemene situering van het beroepsgeheim, een bespreking van het toepassingsgebied en een toelichting van de uitzonderingen. Dat wordt zoveel mogelijk afgestemd op het doelpubliek, bijvoorbeeld door de nadruk te leggen op de uitzonderingen die voor het doelpubliek het meest relevant zijn. Onder meer volgende vragen komen aan bod:

  • Welke maatschappelijke en beleidsevoluties hebben een impact op (de wetgeving rond) het beroepsgeheim?
  • Wie heeft beroepsgeheim?
  • Welke informatie wordt door het beroepsgeheim beschermd?
  • Wanneer is er sprake van een schending van het beroepsgeheim?
  • Onder welke voorwaarden mogen hulpverleners en artsen onderling informatie uitwisselen in het belang van (de zorgverlening aan) de cliënt?
  • In welke situaties en onder welke voorwaarden mogen/moeten beroepsgeheimhouders informatie bekendmaken aan justitie?
  • Hoe zit het met beroepsgeheim t.a.v. de fiscus als zelfstandige?
  • ...

Daarnaast omvat de opleiding een meer praktijkgerichte uiteenzetting waarin verschillende casussen worden besproken. Die casussen zijn aangepast aan het doelpubliek en geven aanleiding tot reflectie over concrete situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen. Dit deel van de uiteenzetting biedt ook ruimte voor interactie met het publiek en de beantwoording van vragen.

Opleider

Sophie Vanassche studeerde in 2018 af als Master in de Rechten aan de KU Leuven. Sinds oktober 2019 is zij verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven, waar zij onder promotorschap van prof. dr. Johan Put een doctoraat voorbereidt. Het doctoraatsonderzoek bevindt zich op het kruispunt van het welzijnsrecht en het straf(proces)recht en focust op het gebruik van door het beroepsgeheim beschermde informatie tijdens de strafrechtelijke berechtings- en uitvoeringsfase.

Wanneer?

13 april 2021 van 9u30 tot 16u30

Waar?

The interactive Hub - Ambachtenlaan 8 (zone 3407) - 3001 Leuven

Carpoolen?

Wil je voor deze opleiding carpoolen, dan kan je oproep plaatsen in onze Community

Investering?

Voor deze opleiding kan je genieten van 30% subsidies via de KMO-portefeuille

Voor deze opleiding betaal je

  zonder KMO-portefeuille (*)

met KMO-portefeuille (*)

btw
basisprijs 175,00 euro 122,50 euro 36,75 euro
Konnektit basic leden 166,25 euro 116,38 euro 34,91 euro
Konnektit plus leden 157,50 euro 110,25 euro 33,08 euro
Konnektit premium leden 148,75 euro 104,13 euro 31,24 euro

 (*) bedrag excl btw

Koffie / thee / water / cursusmateriaal / lunch inbegrepen

Konnektit is geregistreerd bij het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO-portefeuille.

Onze gegevens:

-           Registratienummer: DV.O229322

-           Dienstverlener: Konnekt-it Comm.V.

-           Pijler: Opleiding

-           Domein: Algemeen Domein

Praktische informatie

Heb je vragen of ervaar je problemen bij het inschrijven, aarzel niet om ons te bellen of mailen.

Bij onvoldoende inschrijvingen heeft de organisatie het recht om deze opleiding te annuleren.

 

Inschrijven

Persoonlijk

*
*
Straat *
Nummer *
Postcode *
Gemeente *
*
*

Werk

*
Straat *
Nummer *
Postcode *
Gemeente *
*
*
*
* (vul n.v.t. in indien niet van toepassing)

Wil je op de hoogte blijven
van onze opleidingen,
blogs en tips ontvangen?

We beheren jouw gegevens conform onze privacyverklaring

Vragen?

Konnektit

Sonja Delbeecke
GSM 0496 50 56 65
Email sonja@konnektit.be

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier