Kwaliteitsvolle zorg in juridisch perspectief - Gent

7 oktober 2020

Konnektit moment

We willen gezondheids- en welzijnswerkers de gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten. De Konnektit momenten vormen hiertoe de ideale gelegenheid. Enerzijds bieden we een boeiend thema aan waarover een expert ter zake komt vertellen. Anderzijds creëren we de gelegenheid om te netwerken. 

Kwaliteitsvolle zorg in juridisch perspectief

Op 1 juli 2021 treedt de zogenaamde Kwaliteitswet in werking. Deze wet legt zorgverleners waaronder artsen, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen, maar ook de niet-conventionele zorgverleners zoals homeopaten regels op om de zorgkwaliteit te waarborgen. Zo moet u in een kwaliteitsvolle omkadering voorzien, mag u niet zomaar reclame maken over uw praktijk, moet u weten dat er voor het patiëntendossier enkele nieuwe voorwaarden gelden, etc. Een nieuwe Toezichtscommissie zal de naleving van deze regels controleren. De Minister kan zo nodig een verbeterplan opleggen of uw visum afnemen.

Ann Dierickx en Nils Broeckx maken jou wegwijs in deze nieuwe regels. Geen saaie juridische uitleg. Maar wel vele bruikbare praktische tips.

Programma

14u30 - 15u00: verwelkoming van de deelnemers

15u00 - 16u30: wat staat er in de Kwaliteitswet en voor wie geldt ze?

16u30 - 16u45: pauze

16u45 - 19u00: hoe moet ik mijn praktijk bijsturen?

19u00 -  …: netwerkmoment met hapje en drankje

Voor wie is de lezing nuttig?

Uiteraard voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Maar ook voor alle psychotherapeuten, zelfs voor hen die geen zorgverlener zijn.

Sprekers

   

Ann Dierickx studeerde rechten aan de KU Leuven (cum laude) en de Université de Rennes I. In 1999 verwierf zij een LL.M. (master na master) aan de KU Leuven (magna cum laude). Zij schreef zich in aan de balie te Brussel en liep onder meer stage bij de advocatenkantoren Stibbe en Eubelius. In 2005 verdedigde zij haar doctoraal proefschrift over "Toestemming en strafrecht. Een strafrechtsdogmatische analyse van de toestemming en de strafrechtelijke bescherming van lijf en leven" dat in 2006 uitgegeven werd bij Intersentia. Tussen 2006 en 2008 was Ann plaatsvervangend docent strafrecht en strafprocesrecht aan de KU Leuven. In 2008 vervoegde zij het kantoor  Dewallens & Partners als counsel en in 2013 werd ze er partner. Ann legt zich vooral toe op het statuut van de zorgbeoefenaars en hun onderlinge bevoegdheidsconflicten.  Zij heeft daardoor bovendien veel ervaring opgedaan in het voeren van publiekrechtelijke procedures voor de Raad van State en voor het Grondwettelijk Hof. Ann is als gastprofessor verbonden aan de Ahlec leerstoel gezondheidsrecht van de UAntwerpen. Zij is tevens lid van de redactie van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, van Nullum Crimen en van het Wetboek Strafrecht Geannoteerd.

Nils Broeckx studeerde rechten aan de UAntwerpen (2010 magna cum laude). In 2016 promoveerde hij aan de UAntwerpen tot doctor in de rechten op een proefschrift met als titel “Orgaantransplantatie. Een juridische analyse”. Dat proefschrift werd bekroond met de tweejaarlijkse wetenschappelijke prijs voor het gezondheidsrecht André Prims. Sinds 2016 is hij verbonden aan het kantoor Dewallens & Partners. Nils publiceert en geeft lezingen in binnen- en buitenland over orgaantransplantatie en medische aansprakelijkheid. Nils is sinds oktober 2017 gastprofessor aan de UAntwerpen.

Wanneer?

7 oktober 2020

Deuren open vanaf 14u30.

Waar?

De Brouwerij - Ham 175 - 9000 Gent 

Sinds 1 januari 2020 is er in Gent sprake van een lage emissiezone. Check hier of je nog met jouw wagen welkom bent in Gent.

Investering?

  prijs excl. BTW BTW
Basisprijs 69,00 euro 14,49 euro
Konnektit basic lid 65,55 euro 13,77 euro
Konnektit plus lid gratis  gratis
Konnektit premium lid gratis gratis

 

Ter info: Konnektit momenten komen niet in aanmerking voor de KMO-portefeuille.

Praktische informatie

Heb je vragen of ervaar je problemen bij het inschrijven, aarzel niet om ons te bellen of mailen.

Bij onvoldoende inschrijvingen heeft de organisatie het recht om deze opleiding te annuleren.

Inschrijven

Persoonlijk

*
*
Straat *
Nummer *
Postcode *
Gemeente *
*
*

Werk

*
Straat *
Nummer *
Postcode *
Gemeente *
*
*
*
* (vul n.v.t. in indien niet van toepassing)

Wil je op de hoogte blijven
van onze opleidingen,
blogs en tips ontvangen?

We beheren jouw gegevens conform onze privacyverklaring

Vragen?

Konnektit

Sonja Delbeecke
GSM 0496 50 56 65
Email sonja@konnektit.be

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier