24 tips om covid 19 te trotseren in je praktijk

Update 28 juli 2020

Volgens de experten zullen we nog een ganse tijd met het coronavirus moeten leven. Bijgevolg zullen we maatregelen moeten nemen om de verdere verspreiding van het virus in te beperken. Dit betekent dus dat we ook als zelfstandige rekening dienen te houden met Covid 19 als we de deuren van onze praktijk willen open houden. In deze blog geef ik je 24 tips.

Nog even ter herinnering

Hoe verspreid het coronavirus zich?

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Het virus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht. Wie virusdruppeltjes via contact met de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

Algemene regels

 • Blijf thuis als je ziek bent en geef ook deze boodschap aan jouw cliënt
 • Was vaak je handen met water en zeep of handgel. Doe dit zeker als je dingen aanraakt die vele andere personen aanraken. Bijvoorbeeld: een deurklink of een liftknop
 • Gebruik een papieren zakdoekje als je moet niezen en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van andere personen
 • Geef geen hand of knuffel
 • Draag een mondmasker als je geen 1,5 meter afstand kan houden van andere personen.

Wat als de deur van je praktijk (terug) open gaat …

Tijdens de eerste coronagolf beslisten velen om de deuren van de praktijk letterlijk gesloten te houden en schakelden al of niet over naar beeldbellen. Maar gaandeweg gingen de deuren van de praktijken weer open. Maar wie de deuren van zijn praktijk opende, kreeg er een nieuwe taak bij, nl. desinfecteren, desinfecteren en nogmaals desinfecteren… Ik geef je hierna 24 tips om op een veilige manier aan de slag te gaan in deze coronatijden.

Algemene tips

 • Tip 1: hou er rekening mee dat je vanaf nu niet enkel het gesprek met je cliënt dient voor te bereiden, maar ook jouw praktijk dient te desinfecteren. Plan bijgevolg voldoende tijd tussen 2 afspraken zodat je de nodige tijd hebt om te desinfecteren
 • Tip 2: communiceer vooraf met je cliënt over de hygiënische maatregelen die van toepassing zijn in je praktijk. 
 • Tip 3: verlucht regelmatig alle ruimtes in je praktijk
 • Tip 4: heb je een ventilatie- en of verluchtingssysteem in je praktijk, laat het dan nazien zodat het optimaal functioneert en geen risico vormt voor de verspreiding van het virus
 • Tip 5: deze zomer kan je geen gebruik maken van individuele ventilatoren daar deze het virus verspreiden in de lucht
 • Tip 6: werk je met meerdere mensen in je praktijk, vermijd dan de gelijktijdige aankomst van cliënten
 • Tip 7: voorzie de nodige afgesloten vuilnisbakken voor zakdoekjes, … in je gespreksruimte, wachtruimte, keuken, ..
 • Tip 8: reinig en desinfecteer na elke cliënt de voorwerpen die door de cliënt werden aangeraakt (bijvoorbeeld deurklinken, leuningen, liftknoppen, lichtschakelaars, handvaten van kasten en schuiven, ...). Vergeet ook niet om regelmatig je smartphone, het toetsenborden, touchscreen of computermuis te desinfecteren
 • Tip 9: afficheer duidelijk de algemene voorzorgsmaatregelen aan de ingang, wachtruimte en toiletten. In de Community vind je voorbeelden
 • Tip 10: gebruik je tijdens de sessie materiaal (bijvoorbeeld spel - of creamateriaal) vergeet dan niet om de oppervlakken en materialen voor- en achteraf te desinfecteren.
 • Tip 11: laat de deuren waar mogelijk openstaan om veelvuldige aanrakingen te vermijden

Tips m.b.t. het gebruik van mondmasker

 • Tip 12: ben jij als hulpverlener niet in de mogelijkheid om 1,5 meter afstand te houden omdat je werkt met methodieken die meer nabijheid vragen (bijvoorbeeld lichaamsgerichte therapie, speltherapie, …-, draag dan een mondmasker om de risico’s te beperken. Je kan opteren voor een herbruikbare of een wegwerpversie. Meer informatie omtrent het correct gebruik van mondmaskers kan je nalezen in de community 

Tips m.b.t. de wachtruimte

 • Tip 13: maak het jezelf gemakkelijk en sluit jouw wachtruimte tijdelijk. Op die manier dien je deze plek alvast niet na elke cliënt te reinigen. Je kan aan je cliënt vragen om op tijd te komen zodat er geen gebruik dient gemaakt te worden van de wachtzaal. Als je cliënt te vroeg is, kan hij in z’n auto wachten of buiten wachten.
 • Tip 14: maak je toch gebruik van je wachtruimte, zorg er dan voor dat wachtenden minstens 1,5 meter van elkaar kunnen zitten.. Indien dit niet mogelijk is, zorg er dan voor dat cliënten rug aan rug zitten
 • Tip 15: verwijder al het materiaal in je wachtzaal als je niet na elke wachtende alles wil reinigen …

Tips m.b.t. het toiletbezoek

 • Tip 16: je kan ervoor kiezen om je toilet niet ter beschikking te stellen van je cliënten. Maar als je dit wel doet, dien je ook hier te waken over de hygiëne. Stel materiaal ter beschikking om de handen te wassen na toiletgebruik, nl. water, zeep en papieren doekjes om de handen te drogen (geen handdoeken noch elektrische handdrogers) of handgeld. Voorzie ook een afgesloten afvalemmer.
 • Tip 17: hang in het toilet een affiche met de richtlijnen voor correct toiletgebruik. In de community vind je een voorbeeld van zo’n affiche.
 • Tip 18: reinig het toilet na elk gebruik

Tips m.b.t. de sessie

 •  Tip 19: start en eindig het gesprek met het wassen van de handen (zowel hulpverlener als cliënt)
 • Tip 20: stel papieren zakdoekjes ter beschikking en zorg ervoor dat de cliënt deze in een afgesloten vuilbak kan deponeren
 • Tip 21: zorg ervoor dat je de social distance van anderhalve meter respecteert. Indien dit door jouw manier van werken niet mogelijk is, draag dan een mondmasker.

Tips m.b.t. pauzes

 • Tip 22: was je handen vóór en na de pauze/lunch.
 • Tip 23: zorg ervoor dat de social distance tijdens lunch en pauzes gerespecteerd wordt als je dit samen met andere collega’s doet

Tips m.b.t. betalen

 • Tip 24: elektronische betalingen worden aangemoedigd. Cash geld is niet besmet, maar door elektronisch te betalen respecteer je de sociale afstand. Maak je gebruik van een betaalterminal, denk er dan aan om deze ook na elk gebruik de desinfecteren. Heb je nog geen betaalterminal dan kan je er één bestellen via deze link

Tot slot

Deze 24 tips werden verzameld op basis van de richtlijnen van de nationale veiligheidsraadGeneriek Gids van de Hoge Raad Preventie en Veiligheid op het werk en de richtlijnen die verspreid worden door Sciensano.

Sonja Delbeecke heeft sinds 2005 een eigen praktijk als psychotherapeute / bemiddelaar in familiezaken. Daarnaast is ze zaakvoerder van Konnektit, waarbij het haar missie is om te zorgen voor zorgers. Daarnaast helpt ze hulpverleners groeien zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van ondernemen.

Volgend bericht

Vorig bericht

Alle berichten

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier